Surrande ljud på tidslinjen | Animate | Mac OS X 10.9

Problem

Uppspelning av ljud på Animate-tidslinjen eller snabbsökning av tidslinjen som innehåller lager av ljud leder till ett surrande ljud. Det upphör inte förrän du avslutar Animate.

Lösning

Installera de senaste uppdateringarna för Animate (november 2013) för att ta bort det surrande ljudet. Mer information om de senaste uppdateringarna finns i versionsinformation.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto