Flash Professional CC | Versionsinformation

Välkommen till Adobe® Flash Professional CC. Den här sidan innehåller den senaste produktinformationen och uppdateringar som inte ingår i dokumentationen för Flash Professional.

Det finns en uppdatering till Flash Professional CC

Mer information finns i Versionsinformation för Flash Professional CC 2014.

Flash Professional CC | December 2013

Decemberuppdateringen 2013 för Flash Professional CC innehåller viktiga bugfixar. Adobe rekommenderar att du installerar den här uppdateringen.

Flash Professional CC | November 2013

Den senaste versionen av Flash Professional är en större uppdatering, som nu har stöd för att utveckla och publicera HTML5 Canvas-innehåll. Du kan konvertera befintligt CreateJS-innehåll till HTML5 Canvas med hjälp av JSFL-skript. Uppdateringen innehåller även korrigeringar av en del allvarliga fel.

Du hittar mer information i Nyheter i Flash Professional CC.

Lista över korrigerade fel

Uppdateringen av Flash Professional CC för november 2013 innehåller viktiga felkorrigeringar. Här följer en lista över viktiga fel som har åtgärdats i den här uppdateringen:

 • [Referensnr. 3583725]: (endast Mac 10.9) Uppspelning av ljud i tidslinjen (inte i en swf-fil) ger upphov till ett surrande ljud, som kvarstår tills du avslutar Flash CC.
 • [Referensnr. 3548347]: Flash CC kraschar när en .fla-fil med en tom grupp stängs.
 • [Referensnr. 3590905]: (endast MAC 10.6) Flash CC kraschar vid export av en .gif-fil. 
 • [Referens nr 3595461]: Flash CC kraschar vid start om inställningarna för ActionScript-redigeraren är inställda på teckensnitt som _typewriter och _sans,_serif.

Adobe rekommenderar att du installerar den här uppdateringen.

Kända fel

Om du vill ha den senaste informationen och läsa om kända fel i samtliga Creative Cloud-program går du till Adobe Support på http://www.adobe.com/go/customer_support_se.

 • [Referensnr. 3637900]: Ej använda ljudobjekt i biblioteket kopieras inte till nya HTML5 Canvas-dokument när kommandot Konvertera AS3 till HTML5 Canvas-dokument används.

Flash Professional CC Uppdatering 1 (13.0.1)

Flash Professional CC 13.0.1 – uppdatering innehåller viktiga felkorrigeringar. Här följer en lista med alla fel som har åtgärdats i den här uppdateringen:

 • [Referens nr 3590263]: Välkomstskärmen visas inte när Flash CC startar. Om tilläggsfilen FlashFirebug har aktiverats för Mozilla Firefox, slutar Flash CC att fungera när dokument skapas. Därför läses inte fönstret Testa filmen in.
 • [Referens nr 3597140]: Bildruteskript som har lagts till, ändrats och sparats i ett filmklipp går förlorade när dokumentet stängs och öppnas igen.
 • [Referens nr 3606259]: Flash rätar ut den första kurva som ritas med en Wacom-platta.
 • [Referens nr 3603351]: Meddelandet "Det gick inte att läsa in scenen i minnet." (Cannot load scene into memory) visas vid öppning av en sparad fil vars publiceringsinställningar har dubblerade profilposter.
 • [Referensnr. 3588521]: Ibland låser sig Flash CC när programmet avslutas. Vi rekommenderar starkt att du hämtar och installerar den här korrigeringsfilen från Microsoft.
 • [Referens nr 3594685, nr 3592211, nr 3598994]: Problem med korrupt minne vid arbete med tidslinjer och Sprite-mallar.
 • [Referens nr 3585379]: Flash CC slutar fungera när du zoomar in i en stor arbetsyta, samtidigt som du har filtrerat objekt på scenen.
 • [Referens nr 3549614]: Flash CC slutar fungera när vissa teckensnitt anges i inställningarna för kodredigeraren.
 • [Referens nr 3427773]: Flash CC slutar fungera när bilder och SWF-filer exporteras på Mac 10.6.

Adobe rekommenderar att du installerar den här uppdateringen.

Systemkrav

Information om de senaste systemkraven finns på http://www.adobe.com/go/flash_systemreqs_se.

Utöver systemkraven för Adobe Flash Professional CC kan program som skapats med AIR for iOS endast köras på enheter med stöd för iOS 4.2 eller senare samt i tredje och fjärde generationens iPod Touch, iPhone 3GS, 4, 4S och 5 samt iPad 2 och 3.

Program som skapats och publicerats från Flash Professional CC för Android-plattformar kan köras på enheter med Googles operativsystem Android™ 2.3 eller senare. En lista med de senaste certifierade enheterna finns på www.adobe.com/se/flashplatform/certified_devices/

Obs! MAC OSX 10.6 stöds inte i Flash Professional CC.

Installationsanvisningar

Detaljerade installationsanvisningar finns på installationssidan
http://helpx.adobe.com/se/creative-cloud/help/install-apps.html

Utvärderingsversioner

Utvärderingsversioner på Creative Cloud är ”try and buy”, vilket betyder att du kan utvärdera enskilda produkter eller utgåvor och sedan omvandla den installerade testversionen till en fullständig version. Du kan när som helst omvandla utvärderingsversionen till en fullständig version genom att registrera en prenumeration. Du måste vara online och inloggad med ett Adobe ID för att kunna börja använda den kompletta versionen.

Licensavtal

Internet-anslutning, Adobe ID och ett godkännande av licensavtalet är ett krav för att aktivera och använda produkten. Produkten kan vara integrerad med eller tillåta åtkomst till vissa Adobe-tjänster eller tjänster som tillhandahålls av tredje part. Tjänsterna från Adobe är endast tillgängliga för användare som är 13 år och äldre, och för dessa krävs ytterligare användarvillkor och att Adobes Onlinesekretesspolicy godkänns ( http://www.adobe.com/se/legal.html). Program och tjänster kanske inte är tillgängliga i alla länder och de kan förändras eller avbrytas utan föregående varning. Extra avgifter eller medlemskapsavgifter kan i vissa fall krävas.

Nya funktioner

Du hittar en fullständig lista över nya funktioner i Flash Pro CC på den här sidan.

Tillägg för Toolkit for CreateJS

Toolkit for CreateJS 1.2 i Adobe Flash Professional är nu fullt integrerat med Flash Professional CC, som designers och animatörer kan använda för att skapa resurser för HTML 5-projekt med hjälp av CreateJS JavaScript-bibliotek med öppen källkod. Här finns stöd för de flesta viktiga animerings- och illustrationsfunktionerna i Flash Professional, bland annat vektorer, bitmappar, interpoleringar, ljud, knappar och tidslinjeskript för JavaScript. Med Toolkit for CreateJS kan du i en enda klickning exportera innehållet på scenen och i biblioteket som JavaScript-kod. Den här koden kan du sedan förhandsgranska i webbläsaren, så att du enkelt kommer igång med att bygga uttrycksfullt HTML5-baserat innehåll.

Den senaste Toolkit-uppdateringen innehåller även flera viktiga JSX-felkorrigeringar. Du hittar mer information i den här artikeln.

Onlineresurser

Skicka in buggrapporter & förslag på nya funktioner

Om du vill skicka in förslag på nya funktioner och buggrapporter för Flash Professional skickar du ett e-postmeddelande till oss genom att fylla i följande formulär: http://www.adobe.com/go/wish_se/

Flash Professional CC och Android Market

Flash Professional CC har stöd för publicering av AIR-program för Android, vilket innebär att utvecklare kan skapa program för Google Play. Som utvecklare måste du ha ett konto hos Google Play om du vill publicera dina program där. Du hittar mer information på http://market.android.com/publish, där du också kan skapa ett konto.

Krav för Apple App Store

Utvecklare kan skapa appar med AIR for iOS och publicera dem hos Apple App Store. Detta kräver dock att utvecklaren är medlem i iOS Developer Program och följer riktlinjerna för programmet.

Det krävs ett utvecklarcertifikat från Apple om du ska kunna testa och distribuera appar för iOS. Apple publicerar information om sina utvecklarprogram på http://developer.apple.com/ios/.

Den senaste versionsinformationen om Adobe AIR finns på http://www.adobe.com/go/learn_air_relnotes_se.

Extension Manager CC

Med Adobe Extension Manager CC kan du ladda ned och installera användbara tillägg för Flash Professional CC. Om du vill installera Extension Manager CC ska du välja Hjälp > Hantera tillägg. Detta leder till att Extension Manager CC automatiskt installeras.

Mer information om Extension Manager finns på den här sidan.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto