Obs!

Mer information om systemkrav och vilka språk som stöds i den senaste versionen av Animate CC hittar du i Systemkrav | Senaste versionen av Animate CC

Systemkrav för Flash Professional CS6

Windows

 • Intel® Pentium® 4- eller AMD Athlon® 64-processor
 • Microsoft® Windows® XP med Service Pack 3 eller Windows 7 med Service Pack 1. Adobe® Creative Suite® 5.5 och CS6 har även stöd för Windows 8 och Windows 8.1. Se Frågor och svar för CS6 om du vill ha mer information om vilket stöd som finns för Windows 8.*
 • 2 GB RAM (3 GB rekommenderas)
 • 3,5 GB ledigt utrymme på hårddisken, ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen (det går inte att installera programmet på flyttbara flashminnen)
 • 1 024 × 768 i skärmupplösning (1 280 × 800 rekommenderas)
 • Java™ Runtime Environment 1.6 (ingår)
 • DVD-ROM-enhet
 • För multimediefunktioner krävs QuickTime 7.6.6
 • Vissa funktioner i Adobe Bridge kräver ett grafikkort för DirectX 9 med minst 64 MB VRAM
 • Programvaran fungerar inte utan aktivering. Bredbandsuppkoppling krävs för aktivering av programvaran, validering av prenumerationer och tillgång till onlinetjänster.* Telefonaktivering är inte möjlig.

* Läs mer om stöd för Windows.

Mac OS

 • Flerkärnig Intel-processor
 • Mac OS X v10.6.8 eller v10.7.**
 • 2 GB RAM (3 GB rekommenderas)
 • 4 GB ledigt hårddiskutrymme, ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen (det går inte att installera programmet på skiftkänsliga filsystem eller på flyttbara flashminnen)
 • 1 024 × 768 i skärmupplösning (1 280 × 800 rekommenderas)
 • Java Runtime Environment 1.6
 • DVD-ROM-enhet
 • För multimediefunktioner krävs QuickTime 7.6.6
 • Programvaran fungerar inte utan aktivering. Bredbandsuppkoppling krävs för aktivering av programvaran, validering av prenumerationer och tillgång till onlinetjänster.* Telefonaktivering är inte möjlig.

* Denna produkt kan integreras med eller ge åtkomst till vissa tjänster från Adobe eller externa parter på internet ("Online-tjänster"). Onlinetjänsterna får användas av personer från 13 år och uppåt. Tjänsterna regleras av separata villkor och Adobes integritetspolicy. Tjänsterna finns inte i alla länder eller på alla språk och du kan behöva registrera dig för att få åtkomst till dem. Tjänsterna kan dessutom upphöra eller ändras helt eller delvis utan förvarning. Avgifter eller prenumerationskostnader kan tillkomma.

**Läs mer om stöd för Mac OS X Mountain Lion.

Systemkrav för Flash CS5.5 Professional

Obs! Flash Professional CS5.5 är ett 32-bitars program som kan installeras på datorer med antingen 32-bitars eller 64-bitars operativsystem.

Windows

 • Intel® Pentium® 4- eller AMD Athlon® 64-processor
 • Microsoft® Windows® XP med Service Pack 2 (Service Pack 3 rekommenderas); Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, eller Enterprise med Service Pack 1 eller Windows 7
 • 1 GB RAM (2 GB rekommenderas)
 • 3,5 GB ledigt utrymme på hårddisken, ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen (det går inte att installera programmet på flyttbara flashminnen)
 • 1 024 × 768 i skärmupplösning (1 280 × 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikkort
 • DVD-ROM-enhet
 • För multimediefunktioner krävs QuickTime 7.6.2
 • Bredbandsuppkoppling till internet krävs för onlinetjänsterna och för kontinuerlig validering av Subscription Edition (om tillämpligt)*

Mac OS

 • Flerkärnig Intel®-processor
 • Mac OS X v10.5.8 eller v10.6
 • 1 GB RAM (2 GB rekommenderas)
 • 4 GB ledigt hårddiskutrymme, ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen (det går inte att installera programmet på skiftkänsliga filsystem eller på flyttbara flashminnen)
 • 1 024 × 768 i skärmupplösning (1 280 × 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikkort
 • DVD-ROM-enhet
 • För multimediefunktioner krävs QuickTime 7.6.2
 • Bredbandsuppkoppling till internet krävs för onlinetjänsterna och för kontinuerlig validering av Subscription Edition (om tillämpligt)*

* Adobes onlinetjänster, inklusive Adobe CS Live Services, är tillgängliga endast för den som är minst 13 år och det krävs att man godkänner ytterligare villkor samt Adobes Onlineintegritetspolicy (se www.adobe.com/go/terms_se). Tjänsterna finns inte i alla länder eller på alla språk och du kan behöva registrera dig för att få åtkomst till dem. Tjänsterna kan dessutom upphöra eller ändras utan förvarning. Avgifter eller prenumerationskostnader kan tillkomma.

Systemkrav för Flash CS5 Professional

Obs! Flash Professional CS5 är ett 32-bitars program som kan installeras på datorer med antingen 32-bitars eller 64-bitars operativsystem.

Windows

 • Intel® Pentium® 4- eller AMD Athlon® 64-processor
 • Microsoft® Windows® XP med Service Pack 2 (Service Pack 3 rekommenderas); Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, eller Enterprise med Service Pack 1 eller Windows 7
 • 1 GB RAM
 • 3.5 GB ledigt utrymme på hårddisken, ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen (installation på flyttbara flashminnen stöds inte)
 • 1 024 × 768 i skärmupplösning (1 280 × 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikkort
 • DVD-ROM-enhet
 • För multimediefunktioner krävs QuickTime 7.6.2
 • Bredbandsuppkoppling till Internet krävs för onlinetjänsterna*

Mac OS

 • Flerkärnig Intel-processor
 • Mac OS X v10.5.7 eller v10.6
 • 1 GB RAM
 • 4 GB ledigt utrymme på hårddisken, ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen (det går inte att installera programmet på skiftkänsliga filsystem eller på flyttbara flashminnen)
 • 1 024 × 768 i skärmupplösning (1 280 × 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikkort
 • DVD-ROM-enhet
 • För multimediefunktioner krävs QuickTime 7.6.2
 • Bredbandsuppkoppling till Internet krävs för onlinetjänsterna*

Kompatibilitet med Snow Leopard

*Du kan utöka produktens funktionalitet med hjälp av vissa tjänster på nätet, som Adobe CS Live (”onlinetjänster”), förutsatt att du har en snabb internetuppkoppling. Onlinetjänsterna och en del funktioner som ingår i dem finns inte i alla länder, på alla språk eller för alla valutor. Tjänsterna kan helt eller delvis dras tillbaka utan att vi meddelar detta i förväg. Användning av onlinetjänsterna regleras av speciella villkor i vår onlineintegritetspolicy. Ibland krävs användarregistrering för att få åtkomst till tjänsterna. Vissa onlinetjänster, inklusive sådana som till en början erbjuds utan kostnad, kan senare komma att avgiftsbeläggas och kräva prenumeration. Mer information, användningsvillkoren och vår sekretesspolicy finns på www.adobe.com.

Systemkrav för Flash CS4 Professional

Windows

 • 1 GHz eller snabbare processor
 • Microsoft® Windows® XP med Service Pack 2 (Service Pack 3 rekommenderas) eller Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise med Service Pack 1 (certifierat för 32-bitars Windows XP och Windows Vista)
 • 1 GB RAM 
 • 3.5 GB ledigt utrymme på hårddisken, ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen (installation på flashminne stöds inte)
 • 1 024 × 768 i skärmupplösning (1 280 × 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikkort
 • DVD-ROM-enhet
 • För multimediefunktioner krävs QuickTime 7.1.2
 • Bredbandsuppkoppling till Internet krävs för onlinetjänsterna*

Kompatibilitet med Windows 7

Mac OS

 • PowerPC® G5 eller flerkärnig Intel®-processor
 • Mac OS X v10.4.11–10.5.4
 • 1 GB RAM
 • 4 GB ledigt utrymme på hårddisken, ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen (det går inte att installera programmet på skiftkänsliga filsystem eller på flashbaserade lagringsenheter)
 • 1 024 × 768 i skärmupplösning (1 280 × 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikkort
 • DVD-ROM-enhet
 • För multimediefunktioner krävs QuickTime 7.1.2
 • Bredbandsuppkoppling till Internet krävs för onlinetjänsterna*

Kompatibilitet med Snow Leopard

*Du kan utöka produktens funktionalitet med hjälp av vissa tjänster på nätet, som Adobe CS Live (”onlinetjänster”), förutsatt att du har en snabb internetuppkoppling. Onlinetjänsterna och en del funktioner som ingår i dem finns inte i alla länder, på alla språk eller för alla valutor. Tjänsterna kan helt eller delvis dras tillbaka utan att vi meddelar detta i förväg. Användning av onlinetjänsterna regleras av speciella villkor i vår onlineintegritetspolicy. Ibland krävs användarregistrering för att få åtkomst till tjänsterna. Vissa onlinetjänster, inklusive sådana som till en början erbjuds utan kostnad, kan senare komma att avgiftsbeläggas och kräva prenumeration. Mer information, användningsvillkoren och vår sekretesspolicy finns på www.adobe.com.

Systemkrav för Flash CS3 Professional

Windows

 • Intel Pentium 4, Intel Centrino, Intel Xeon eller Intel Core Duo (eller kompatibel) processor
 • Microsoft Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise (certifierat för 32-bitarsversioner)
 • 512 MB RAM (1 GB rekommenderas)
 • 2.5 GB ledigt utrymme på hårddisken (ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen)
 • 1024 x 768 upplösning med 16-bitars grafikkort
 • DVD-ROM-enhet
 • För multimediefunktioner krävs QuickTime 7.1.2
 • Internetanslutning eller telefon krävs för aktivering av produkten
 • Bredbandsuppkoppling till Internet krävs för Adobe Stock Photos* och andra tjänster

Mac OS

 • 1 GHz PowerPC G4 eller G5 eller flerkärnig Intel-processor
 • Mac OS X v10.4.810.5 (Leopard)
 • 512 MB RAM (1 GB rekommenderas)
 • 2.5 GB ledigt utrymme på hårddisken (ytterligare ledigt utrymme krävs under installationen)
 • 1024 x 768 upplösning med 16-bitars grafikkort
 • DVD-ROM-enhet
 • För multimediefunktioner krävs QuickTime 7.1.2
 • Internetanslutning eller telefon krävs för aktivering av produkten
 • Bredbandsuppkoppling till Internet krävs för Adobe Stock Photos* och andra tjänster

*Online-tjänster som exempelvis Adobe Stock Photos och Adobe Connect finns inte i alla länder, på alla språk och för alla valutor. Tillgänglighet till tjänsterna kan förändras. All användning av onlinetjänsterna regleras av villkoren i ett separat avtal och kan medföra en extra avgift.