Dela animeringsmaterial via CC Libraries

Läs den här artikeln om du vill veta mer om hur du delar symboler och animeringsdokument med CC Libraries.

Symboler är grundläggande återanvändbara enheter i Animate CC, och de kan innehålla alla typer av animeringar som skapas med Animate CC. Från och med den här versionen kan du dela symboler eller hela animeringar via CC-biblioteket. Flera animatörer kan enkelt samarbeta och förenkla design- och utvecklingsarbetsflödet för spel- och programutveckling. Du kan länka material för att se till att materialet synkroniseras med ursprungsmaterialet. Du kan också importera animeringsmaterial via CC Libraries till program med stöd för detta, som Muse och InDesign.

Överföra och dela symboler i CC Libraries

 1. Välj Fönster > CC Libraries eller markera ikonen för CC Libraries.

 2. Markera symbolen på scenen och klicka på plusknappen (+) i sidfoten på CC Libraries-panelen för att visa ett popup-fönster.

  Symbolöverföring

 3. Markera kryssrutan Symboler i popup-fönstret och klicka på Lägg till. De valda symbolinstanserna överförs till CC Libraries och taggas som SYM.

Överföra och dela Animate-dokument i CC Libraries

 1. Välj Fönster > CC Libraries eller markera ikonen för CC Libraries.

 2. Spara dokumentet och klicka på plusknappen (+) i sidfoten på CC Libraries-panelen för att visa ett popup-fönster. 

 3. Markera kryssrutan för hela animeringen i popup-fönstret och klicka på Lägg till. De valda animeringsinstanserna överförs till CC Libraries och taggas som An.  

Använda symboler från CC Libraries

 1. Markera symbolerna i CC Libraries.

  Symboler från CC Libraries

 2. Högerklicka och välj något av följande alternativ:

  • Placera länkad: Placerar en länkad resurs i dokumentet. När källresursen redigeras synkroniseras den automatiskt med den befintliga resursen. Du kan också dra och släppa materialet på scenen för att länka det.
  • Placera kopia: Placerar en kopia av materialet i dokumentet. Du kan också dra materialet till scenen med Alt + dra.
  • Redigera kopia: Du kan redigera materialet i respektive program. 

Redigeringsbeteende för länkat och kopierat material

Du kan inte redigera länkat material i måldokumentet. Du kan inte få åtkomst till symbolen i redigeringsläge och ändra den. Du kan bara redigera källsymbolen i CC Libraries. Du kan emellertid redigera det kopierade materialet i måldokumentet.

Använda Animate-dokument från CC Libraries

 1. Välj dokumentet (An) i CC Libraries.

 2. Högerklicka och välj något av följande alternativ:

  • Öppna i nytt dokument: Öppnar den markerade animeringen som ett nytt dokument. Du kan också dra och släppa animeringen på scenen.
  • Redigera: Används för att redigera materialet i Animate och spara det i CC Libraries.
  Animeringssymboler

Importera animeringar från CC Libraries till Adobe Muse och Adobe InDesign

Du kan enkelt använda animeringar som skapats med Animate i andra program, till exempel Muse och InDesign, via CC Libraries.

 1. Öppna materialet i CC Libraries.

 2. Dra och släpp materialet från CC Libraries till Adobe Muse eller Adobe InDesign och placera materialet på önskad plats. Kontrollera att du har angett önskade publiceringsinställningar i Animate CC när du vill aktivera responsiv design i Muse och InDesign. Mer information finns i Publiceringsinställningar.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto