Användarhandbok Avbryt

Ange publiceringsinställningar för Animate

 1. Användarhandbok om Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Så här arbetar du med klassiska övergångsanimeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om övergångsanimeringar med rörelse
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Skapa övergångar
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Rita och skapa objekt med Animate
  9. Omforma linjer och former
  10. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  11. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  12. Färgpaneler i Animate CC
  13. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  14. Arbeta med klassisk text i Animate
  15. Placera grafik i Animate
  16. Importerade bitmappar i Animate
  17. 3D-grafik
  18. Arbeta med symboler i Animate
  19. Rita linjer och former med Adobe Animate
  20. Arbeta med bibliotek i Animate
  21. Exportera ljud
  22. Markera objekt i Animate CC
  23. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  24. Använda blandningslägen
  25. Ordna objekt
  26. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  27. Flerspråkig text
  28. Använda kameran i Animate
  29. Grafikfilter
  30. Ljud och ActionScript
  31. Ritinställningar
  32. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  12. Skriva och hantera skript
  13. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  14. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  15. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  16. Felsöka ActionScript 3.0
  17. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  9. God praxis – videokonventioner
  10. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  11. God praxis – strukturera FLA-filer
  12. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  13. Inställningar för ActionScript-publicering
  14. Ange publiceringsinställningar för Animate
  15. Exportera projektorfiler
  16. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  17. Publiceringsmallar för HTML
  18. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  19. Dela och publicera animeringar snabbt
 9. Felsökning
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

 

Läs den här artikeln när du vill veta mer om de olika publiceringsinställningarna i Animate.

Ange publiceringsinställningar för HTML5 Canvas-dokument

Information om publiceringsinställningar för HTML5 Canvas-dokument finns i den här artikeln.

Ange publiceringsinställningar för SVG-filer

Information om publiceringsinställningar när du exporterar en SVG-fil finns i den här artikeln.

Ange publiceringsinställningar för WebGL-dokument

Information om publiceringsinställningar för WebGL-dokument finns i den här artikeln.

Ange publiceringsinställningar för AIR-program

Android

Information om publiceringsinställningarna för Android finns i den här artikeln.

iOS

Information om publiceringsinställningarna för iOS finns i den här artikeln.

Dator

Information om publiceringsinställningar för iOS finns i den här artikeln.

Publicera lager som SWF-arkiv

Tidigare när animatörer skapade animeringar var de tvungna att manuellt skapa och redigera SWF-filerna för varje lager och importera dem till After Effects. Från och med den här versionen innehåller Animate ett nytt publiceringsformat, SWF-arkiv, som paketerar de olika lagren som fristående SWF-filer för import till Adobe After Effects.

 1. Välj ett ActionScript-dokument > Arkiv > Publiceringsinställningar > Andra format > SWF-arkiv.

  Publicera SWF arkivet

 2. Bläddra och välj den lokalt sparade SWF-arkivfilen i fältet för utdatanamn. En arkivfil skapas som en zip-fil. Det kombinerar SWF-filerna för alla lager till en zip-fil. Namnet på zip-filen inleds med ett 4 -siffrigt nummer, understreck och lagrets namn.

Ange publiceringsinställningar för Animate-filer (.swf)

 Endast CS5.5 - Du kan även ange publiceringsinställningarna för Player-version och ActionScript-version i egenskapsinspektören. Avmarkera alla objekt på scenen för att visa dokumentegenskaperna i egenskapsinspektören.

 1. Välj Arkiv > Publiceringsinställningar och välj en Player-version på popup-menyn Spelare. Alla -funktioner fungerar inte i publicerade SWF-filer som är för Flash Player-versioner tidigare än Flash Player 10. Om du vill ange identifiering av Flash Player klickar du på kategorin HTML Wrapper i den vänstra kolumnen och väljer Identifiera Flash-version och anger Flash Player-versionen att identifiera.

   I Flash Pro CS5.5, skapar Flash Player 10.2-inställningen en SWF-fil genom att använda version 11 av SWF-formatet. Flash Player 10- och 10.1-inställningen skapar en SWF-fil med hjälp av version 10 av formatet.

 2. Välj ActionScript®-versionen på snabbmenyn Skript. Om du väljer ActionScript 2.0 eller 3.0 och har skapat klasser, klickar du på knappen ActionScript-inställningar för att ställa in en relativ sökväg till klassfiler som skiljer sig från standardkatalogsökvägen som har angetts i Inställningar.

   I Animate stöds endast ActionScript 3.0.

  Publiceringsinställningar
  Publiceringsinställningar

 3. Om du vill styra bitmappskomprimering klickar du på kategorin Animate i den vänstra kolumnen och justerar värdet JPEG-kvalitet. Lägre bildkvalitet ger mindre filer, högre bildkvalitet ger större filer. Testa olika inställningar för att hitta en bra kompromiss mellan storlek och kvalitet. 100 ger högsta kvalitet och minst komprimering.

  Om du vill att mycket komprimerade JPEG-bilder ska se jämnare ut väljer du Aktivera JPEG-blockreducering. Med det här alternativet minskas de vanliga defekter som uppstår vid JPEG-komprimering, till exempel synliga 8×8-block i bilden. I vissa JPEG-bilder kan en viss grad av detaljer gå förlorade när det här alternativet väljs.

 4. Om du vill ställa in samplingsfrekvens och komprimering för alla direktuppspelade ljud eller händelseljud i SWF-filen, klickar du på värdena bredvid Ljudström eller Ljudhändelse och väljer alternativ efter behov.

   Ett direktuppspelningsljud spelas upp så fort det finns tillräckligt mycket data för de första nedladdade bildrutorna. Det synkroniseras med tidslinjen. Ett händelseljud spelas inte upp förrän det har laddats ned helt, och fortsätter att spelas upp till det stoppas explicit.

 5. Om du vill förbigå inställningarna för enskilda ljud som angetts i ljudavsnittet i egenskapsinspektören, markerar du Förbigå ljudinställningar. Om du vill skapa en mindre SWF-filversion med låg originalåtergivning väljer du det här alternativet.

   Om alternativet Förbigå ljudinställningar inte är markerat skannar Animate in alla direktuppspelningsljud i dokumentet (inklusive ljud i importerad video) och publicerar alla direktuppspelningsljud med den högsta enskilda inställningen. Detta kan innebära att filstorleken ökar om ett eller flera direktuppspelningsljud har en hög exportinställning.

 6. Om du vill exportera ljud som passar för mobila enheter, i stället för det ursprungliga biblioteksljudet, väljer du Exportera enhetsljud. Klicka på OK.
 7. Om du vill ange avancerade inställningar väljer du något av följande alternativ:

  Komprimera filmen

  (aktiverat som standard) Komprimerar SWF-filen för att minska filstorleken och hämtningstiden.

  Du kan välja mellan två komprimeringslägen:

  • Deflate – Detta är det äldre komprimeringsläget, som är kompatibelt med Flash Player 6.x och senare.
  • LZMA – Det här läget är upp till 40 % effektivare än Deflate, men är bara kompatibelt med Flash Player 11.x och senare eller AIR 3.x och senare. LZMA-komprimering passar bäst för FLA-filer som innehåller mycket ActionScript-kod eller vektorbilder. Om du har valt SWC i Publiceringsinställningar är bara Deflate tillgängligt.

  Inkludera dolda lager

  (Standard) Exporterar alla dolda lager i Animate-dokumentet. Om Exportera dolda lager avmarkeras hindras alla dolda lager (inklusive lager som är inkapslade i filmklipp) från att exporteras till den resulterande SWF. På så vis kan du lätt testa olika versioner av Animate-dokument genom att göra lager osynliga.

  Inkludera XMP-metadata

  (Standard) Exporterar alla metadata som anges i dialogrutan Filinformation. Klicka på knappen Ändra XMP-metadata för att öppna dialogrutan. Du kan också öppna dialogrutan Filinformation genom att välja Arkiv > Filinformation. Metadata kan visas när SWF-filen väljs i Adobe® Bridge.

  Generera storleksrapport

  Genererar en rapport med en lista över mängden data i det slutliga Animate-innehållet per fil.

  Utelämna trace-satser

  Leder till att Animate ignorerar ActionScript trace-satser i den aktuella SWF-filen. När du väljer det här alternativet visas inte information om trace-satser på utdatapanelen.

  Tillåt felsökning

  Aktiverar felsökning och tillåter fjärrfelsökning av en Animate SWF-fil. Gör att du kan använda lösenordsskydd med SWF-filen.

  Optimera för After Effects   Med det här alternativet genereras en kompatibel SWF-fil som kan ta kameraeffekter, lagerdjup och överordning till After Effects. Det här alternativet aktiveras som standard när FLA dras och släpps i After Effects för att bevara de avancerade lagerfunktionerna som i After Effects.

   Kameraeffekterna Justera färg och Lager ignoreras.

  Skydda från import

  Hindrar andra från att importera en SWF-fil och konvertera den till ett FLA-dokument. Gör att du kan använda lösenordsskydd med Animate SWF-filen.

 8. Om du använder ActionScript 2.0 och har markerat Felsökning tillåten eller Skydda från import, anger du ett lösenord i textfältet Lösenord. Om du lägger till ett lösenord måste andra användare ange det innan de kan felsöka eller importera SWF-filen. Du tar bort lösenordet genom att rensa textfältet Lösenord och publicera igen. 

  Obs! ActionScript 1.0 och 2.0 stöds inte i Animate.

 9. Om du vill ange en maxtid för hur länge det får ta för skript att köras i SWF-filen anger du ett värde i Tidsgräns för skript. Körningen av skript avbryts för de skript som överskrider gränsen.
 10. Välj den Animate-säkerhetsmodell som ska användas på snabbmenyn Lokal uppspelningssäkerhet. Ange om du vill ge den publicerade SWF-filen lokal åtkomst eller nätverksåtkomst.

  Endast lokal åtkomst

  Den publicerade SWF-filen kan interagera med filer och resurser på det lokala systemet men inte på nätverket.

  Använd bara nätverket

  Den publicerade SWF-filen kan interagera med filer och resurser på nätverket men inte på det lokala systemet

 11. Om du vill aktivera maskinvaruacceleration för SWF-filen väljer du något av följande alternativ på menyn Maskinvaruacceleration:

  Nivå 1 - Direkt

  I direktläget förbättras uppspelningsprestanda genom att Flash Player kan rita direkt på skärmen i stället för att webbläsaren sköter ritningen.

  Nivå 2 - GPU

  I GPU-läget använder Flash Player den tillgängliga datorkraften på grafikkortet för att spela upp video och sätta samman grafiklager. Detta ger andra prestandafördelar beroende på vilken maskinvara för grafik som användaren har. Använd det här alternativet om din målgrupp förväntas ha kraftfulla grafikkort.

  Om uppspelningssystemet inte har tillräcklig maskinvara för att acceleration ska kunna användas återgår Flash Player automatiskt till det normala ritläget. För bästa prestanda på webbsidor med flera SWF-filer aktiverar du enbart maskinvaruacceleration för en av SWF-filerna. Maskinvaruacceleration används inte i läget Testa film.

  När du publicerar en SWF-fil innehåller HTML-filen som bäddar in den en HTML-parameter av typen wmode. När du väljer Nivå 1 eller Nivå 2 för maskinvaruacceleration anges värdet för HTML-parametern wmode till ”direct” respektive ”gpu”. När du aktiverar maskinvaruacceleration åsidosätts den inställning för Fönsterläge som du har valt på fliken HTML i dialogrutan Publiceringsinställningar, eftersom den också lagras i parametern wmode i HTML-filen.

Ange publiceringsinställningar för SWC-filer och projektorer

En SWC-fil används för att distribuera komponenter. SWC-filen innehåller ett kompilerat klipp, komponentens ActionScript-klassfil och andra filer som beskriver komponenten.

Projektorer är Animate-filer som innehåller både publicerade SWF- och Flash Player-filer. Projektorer kan spelas upp som vanliga program utan webbläsare, Flash Player-plugin eller Adobe AIR.

 • Om du vill publicera en SWC-fil, markerar du SWC-filen i den vänstra kolumnen i dialogrutan Publiceringsinställningar och klickar sedan på Publicera.

 • Om du vill publicera en Windows-projektor väljer du Win-projektor i den vänstra kolumnen och klickar sedan på Publicera.

 • Om du vill publicera en Macintosh-projektor väljer du Mac-projektor i den vänstra kolumnen och klickar sedan på Publicera.

Om du vill spara SWC-filen eller projektorn med ett annat filnamn än den ursprungliga FLA-filen, anger du ett namn för utdatafilen.

Ange publiceringsinställningar för HTML-omslutningsfiler

Om Animate-innehåll ska spelas upp i en webbläsare måste det finnas ett HTML-dokument som aktiverar SWF-filen och anger webbläsarinställningar. Med kommandot Publicera genereras automatiskt ett sådant dokument från parametrar i ett HTML-malldokument.

Malldokumentet kan vara vilken textfil som helst som innehåller rätt mallvariabler, inklusive en vanlig HTML-fil, en fil som innehåller kod för särskilda tolkar som ColdFusion® eller Active Server Pages (ASP) eller en mall som ingår i Animate.

Om du vill ange HTML-parametrar manuellt för Animate eller anpassa en inbyggd mall använder du en HTML-redigerare.

HTML-parametrar fastställer var innehållet visas i fönstret, bakgrundsfärg, storlek på SWF-filen och så vidare, samt anger attributen för object- ochembed-taggarna. Du kan ändra de här och andra inställningarna på HTML-panelen i dialogrutan Publiceringsinställningar. Om du ändrar inställningarna åsidosätts de alternativ du valt i SWF-filen.

Ange inställningar

 1. Välj Arkiv > Publiceringsinställningar och klicka på kategorin HTML-omslutning i den vänstra kolumnen i dialogrutan.
 2. Använd standardfilnamnet, som matchar dokumentnamnet, eller skriv ett unikt namn med filtillägget .html.
 3. Om du vill välja en installerad mall som ska användas gör du det på popup-menyn Mall. Om du vill visa en beskrivning av mallen klickar du på Info. Standardinställningen är mallen Endast Animate.

 4. Om du valde en annan HTML-mall än Bildkarta, och du anger 4 eller senare som Flash Player-version, markerar du Identifiera Animate-version. Mer information finns i Ange publiceringsinställningar för identifiering av Flash Player.

   Med alternativet Identifiera Animate-version konfigureras dokumentet till att identifiera vilken Flash Player-version användaren har och skickar en alternativ HTML-sida om användaren inte har avsedd spelare. Den alternativa HTML-sidan innehåller en länk för att hämta den senaste versionen av Flash Player.

 5. Markera ett alternativ i Storlek och ange värden för attributen width och height i HTML-taggarna object och embed:

  Matcha filmen

  (Standard) Använder SWF-filens storlek.

  Pixlar

  Använder den bredd och höjd du anger. Ange antalet pixlar för bredd och höjd.

  Procent

  SWF-filen tar upp den procentandel av webbläsarfönstret som du anger. Ange de procentandelar för bredd och höjd som du vill använda.

 6. Du kan styra SWF-filens uppspelning och funktioner genom att markera alternativ för Uppspelning:

  Paus vid start

  Pausar SWF-filen tills en användare klickar på en knapp eller markerar Spela upp på kortkommandomenyn. (Standard) Alternativet är avmarkerat och innehållet spelas upp så fort det lästs in (parametern PLAY ställs in på true).

  Slinga

  Upprepar innehållet när den sista bildrutan nås. Avmarkera det här alternativet om du vill stoppa innehållet när den sista bildrutan nås. (Standard) Parametern LOOP är på.

  Visa meny

  Visar en kortkommandomeny när användare högerklickar (Windows) eller Control-klickar (Macintosh) på SWF-filen. Om du bara vill visa Om Animate på kortkommandomenyn avmarkerar du det här alternativet. Alternativet är markerat som standard (parametern MENU är inställd på true).

  Enhetsteckensnitt

  (Endast Windows) Byter ut kantutjämnade systemteckensnitt mot teckensnitt som inte är installerade på användarens system. När enhetens teckensnitt används är det lättare att läsa tecken i små storlekar. Storleken på SWF-filen kan minska. Alternativet påverkar endast SWF-filer som innehåller statisk text (text som du skapar när du utvecklar en SWF-fil och som inte ändras när innehållet visas) som är avsedd att visas med enhetsteckensnitt.

 7. Fastställ en balans mellan bearbetningstid och utseende enligt följande lista, genom att markera alternativ för Kvalitet. De här alternativen ställer in parametervärdet QUALITY i taggarna object och embed.

  Låg

  Prioriterar uppspelningshastigheten framför utseendet. Ingen kantutjämning används.

  Automatiskt låg

  Prioriterar i första hand hastigheten, men förbättrar utseendet när det är möjligt. Uppspelningen startar med kantutjämning inaktiverad. Om Flash Player upptäcker att processorn kan hantera kantutjämning, aktiveras det automatiskt.

  Automatiskt hög

  Prioriterar i första hand uppspelningshastighet och utseende, men offrar om nödvändigt utseendet för hastigheten. Uppspelningen startar med kantutjämning aktiverad. Om den faktiska bildrutehastigheten hamnar under den angivna bildrutehastigheten, inaktiveras kantutjämning till förmån för uppspelningshastigheten. Använd den här inställningen om du vill emulera kantutjämningsinställningen på menyn Visa.

  Medel

  Tillämpar viss kantutjämning men utjämnar inte bitmappar. Inställningen Mellan ger bättre kvalitet än Låg, men lägre kvalitet än Hög.

  Hög

  (Standard) Prioriterar utseende framför uppspelningshastighet. Kantutjämning används alltid. Om SWF-filen inte innehåller animeringar kommer bitmapparna att utjämnas, men om filen innehåller animeringar utjämnas inte bitmapparna.

  Bäst

  Ger bäst visningskvalitet och tar inte hänsyn till uppspelningshastighet. Alla utdata kantutjämnas och bitmappar utjämnas alltid.

 8. Välj ett alternativ för Fönsterläge, som styr HTML-attributet wmode i taggarna object och embed. Fönsterläget ändrar relationen mellan å ena sidan innehållets begränsningsram eller det virtuella fönstret, å andra sidan innehållet på HTML-sidan enligt följande lista:

  Fönster

  (Standard) Bäddar inte in några fönsterrelaterade attribut i taggarna object och embed. Innehållets bakgrund är ogenomskinlig och HTML-bakgrundens färg används. HTML-koden kan inte återges ovanför eller under Animate-innehållet.

  Ogenomskinlig fönsterlös

  Gör Animate-innehållets bakgrund ogenomskinlig. Allt under innehållet skyms. HTML-innehållet kan visas ovanför eller längst upp i innehållet.

  Genomskinlig fönsterlös

  Gör Animate-innehållets bakgrund genomskinlig. HTML-innehållet kan visas ovanför och under innehållet. 

  Om du aktiverar maskinvaruacceleration på fliken Animate i dialogrutan Publiceringsinställningar ignoreras den inställning för Fönsterläge som har valts och standardinställningen Fönster används.

  En demonstration av hur du ställer in fönsterläget finns i TechNote under rubriken Skapa en Flash-film med en genomskinlig bakgrund.

   Ibland kan avancerad återgivning i läget Genomskinligt fönsterlös leda till långsammare animering om även HTML-bilderna är komplexa.

  Direkt

  Använder återgivningsmetoden Stage3D, som utnyttjar grafikprocessorn om det går. Med läget Direkt kan du inte lägga andra bilder som inte har SWF-format ovanpå SWF-filen på HTML-sidan. 

  En lista över processorer som inte har stöd för Stage3D finns på http://kb2.adobe.com/se/cps/921/cpsid_92103.html.

 9. Om du vill att felmeddelanden ska visas om det uppstår en tagginställningskonflikt, om exempelvis en mall innehåller kodreferenser till en alternativ bild som inte har angetts, markerar du Visa varningsmeddelanden.
 10. Om du vill placera innehållet inom angivna gränser om du har ändrat dokumentets ursprungliga bredd och höjd, markerar du ett alternativ för Skala. Med alternativet Skala anges parametern SCALE i HTML-taggarna object och embed.

  Standard (Visa alla)

  Visar hela dokumentet i det angivna området utan förvrängning samtidigt som SWF-filernas ursprungliga proportioner bevaras. Kantlinjer kan visas på programmets sidor.

  Ingen kantlinje

  Skalar dokumentet så att det fyller det angivna området. SWF-filens ursprungliga proportioner bevaras utan förvrängning, och filen beskärs om det behövs.

  Exakt passning

  Visar hela dokumentet i det angivna området utan att bevara de ursprungliga proportionerna, vilket kan orsaka förvrängning.

  Ingen skala

  Hindrar dokumentet från att skalas när du ändrar storlek på Flash Player-fönstret.

 11. Du placerar SWF-filen i webbläsarfönstret genom att markera ett av följande alternativ för HTML-justering:

  Standard

  Centrerar innehållet i webbläsarfönstret och beskär kanterna om webbläsarfönstret är mindre än programmet.

  Vänster, Höger eller Överkant

  Justerar SWF-filer längs motsvarande kant i webbläsarfönstret och beskär de tre resterande sidorna efter behov.

 12. Du kan ange hur innehållet ska placeras i programfönstret och hur det ska beskäras genom att markera alternativen Flash, vågrät justering och Flash, lodrät justering. Med de här alternativen anges parametern SALIGN i HTML-taggarna object och embed.

Parametrar och attribut för taggarna object och embed

Följande taggattribut och parametrar beskriver den HTML-kod som skapas av kommandot Publicera. Använd den här listan när du skriver egen HTML-kod för att visa Animate-innehåll. Om inget annat anges gäller alla objekt både taggarna object och embed. Valfria poster noteras. Internet Explorer känner igen parametrar som används med taggen object. Netscape känner igen taggen embed. Attribut används med båda taggarna object och embed. När du anpassar en mall kan du ersätta en mallvariabel (identifieras i avsnittet Värde för varje parameter i följande lista) för värdet.

 Attributen och parametrarna i det här avsnittet visas i gemener i enlighet med XHTML-standarden.

devicefont-attribut/parameter

(Valfritt) Anger om statiska textobjekt ska återges med enhetsteckensnitt, även om alternativet Enhetsteckensnitt inte är markerat. Attributet gäller när de nödvändiga teckensnitten är tillgängliga från operativsystemet.

Värde: true | false

Mallvariabel: $DE

src-attribut

Anger namnet på den SWF-fil som ska läsas in. Gäller endast för embed-taggen.

Värde: movieName.swf

Mallvariabel: $MO

movie-parameter

Anger namnet på den SWF-fil som ska läsas in. Gäller endast för object-taggen.

Värde: movieName.swf

Mallvariabel: $MO

classid-attribut

Identifierar ActiveX-kontrollen för webbläsaren. Värdet måste anges exakt som det visas. Gäller endast för object-taggen.

Värde: clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000

width-attribut

Anger programmets bredd i antingen pixlar eller procent av webbläsarfönstret.

Värde: n eller n%

Mallvariabel: $WI

height-attribut

Anger programmets höjd i antingen pixlar eller procent av webbläsarfönstret.

 Eftersom Animate-program är skalbara försämras inte kvaliteten vid olika storlekar om proportionerna behålls. (Följande storlekar har exempelvis alla proportionerna 4:3: 640 x 480 pixlar, 320 x 240 pixlar och 240 x 180 pixlar.)

Värde: n eller n%

Mallvariabel: $HE

codebase-attribut

Identifierar platsen för Flash Player ActiveX-kontrollen så att den kan laddas ned automatiskt av webbläsaren om den inte redan är installerad. Värdet måste anges exakt som det visas. Gäller endast för object-taggen.

Värde: http://fpdownload.adobe.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0

pluginspage-attribut

Identifierar platsen för Flash Player-pluginprogrammet så att användaren kan ladda ned det om det inte redan är installerat. Värdet måste anges exakt som det visas. Gäller endast för embed-taggen.

Värde: http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash

swliveconnect-attribut

(Valfritt) Ange om webbläsaren ska starta Java™ när Flash Player startas första gången. Standardvärdet är false om attributet utelämnas. Om du använder JavaScript och Animate på samma sida, måste Java köras för att fscommand()-funktionen ska kunna användas. Men om du bara använder JavaScript för webbläsaridentifiering eller i något annat syfte som inte har med fscommand()-åtgärder att göra, kan du hindra Java från att starta genom att ställa in SWLIVECONNECTfalse. Du kan tvinga Java att starta när du inte använder JavaScript, genom att explicit ställa in SWLIVECONNECT-attributet på true. När Java startas ökar uppstartningstiden betydligt för en SWF-fil. Ställ bara in den här taggen på true om det är nödvändigt. Gäller endast för embed-taggen.

Använd fscommand()-åtgärden för att starta Java från en fristående projektorfil.

Värde: true | false

play-attribut/parameter

(Valfritt) Anger om programmet ska börja spela upp direkt när det har lästs in i webbläsaren. Om Animate-programmet är interaktivt kan du låta användaren starta uppspelningen genom att klicka på en knapp eller utföra någon annan åtgärd. Ställ i så fall in attributet playfalse för att hindra att programmet startar automatiskt. Standardvärdet är true om attributet utelämnas.

Värde: true | false

Mallvariabel: $PL

loop-attribut/parameter

(Valfritt) Anger om innehållet ska upprepas i oändlighet eller stanna vid den sista bildrutan. Standardvärdet är true om attributet utelämnas.

Värde: true | false

Mallvariabel: $LO

quality-attribut/parameter

(Valfritt) Anger vilken nivå av kantutjämning som ska användas. Eftersom kantutjämning kräver snabbare processor för att jämna ut varje bildruta i SWF-filen innan den återges på användarens skärm, väljer du ett av följande värden, baserat på om du prioriterar hastighet eller utseende:

Låg

Prioriterar uppspelningshastigheten framför utseendet. Kantutjämning används aldrig.

Autolow

Prioriterar i första hand hastigheten, men förbättrar utseendet när det är möjligt. Uppspelningen startar med kantutjämning inaktiverad. Om Flash Player upptäcker att processorn kan hantera kantutjämning, aktiveras det. Obs! Värdet autolow känns inte igen av SWF-filer som har skapats med ActionScript 3.0.

Autohigh

Prioriterar i första hand både uppspelningshastighet och utseende, men offrar om nödvändigt utseendet för hastigheten. Uppspelningen startar med kantutjämning aktiverad. Om bildrutehastigheten hamnar under den angivna bildrutehastigheten, inaktiveras kantutjämning till förmån för uppspelningshastigheten. Använd den här inställningen för att emulera kommandot Kantutjämning (Visa > Förhandsgranskningsläge > Kantutjämning).

Medel

Tillämpar viss kantutjämning men utjämnar inte bitmappar. Inställningen ger bättre kvalitet än Låg, men lägre kvalitet än Hög.

High

Prioriterar utseende framför uppspelningshastighet. Kantutjämning används alltid. Om SWF-filen inte innehåller animering utjämnas bitmappar. Om filen innehåller animering utjämnas inte bitmappar.

Bäst

Ger bäst visningskvalitet och tar inte hänsyn till uppspelningshastighet. Alla utdata kantutjämnas och alla bitmappar utjämnas.

Standardvärdet för quality är high om attributet utelämnas.

Värde: low | medium | high | autolow | autohigh | best

Mallvariabel: $QU

bgcolor-attribut/parameter

(Valfritt) Anger programmets bakgrundsfärg. Använd det här attributet för att skriva över bakgrundsfärgsinställningen som anges i SWF-filen. Det här attributet påverkar inte HTML-sidans bakgrundsfärgen.

Värde: #RRGGBB (hexadecimalt RGB-värde)

Mallvariabel: $BG

scale-attribut/parameter

(Valfritt) Definierar hur programmet ska placeras i webbläsarfönstret när värdena width och height anges i procent.

Showall (Standard)

Gör att hela innehållet blir synligt utan förvrängning i det angivna området, samtidigt som programmets ursprungliga bildformat bevaras. Kantlinjer kan visas på programmets sidor.

Noborder

Skalar innehållet så att det angivna området fylls, utan förvrängning men eventuellt med beskärning, samtidigt som programmets ursprungliga bildformat bevaras.

Exactfit

Gör att hela innehållet blir synligt i det angivna området utan att det ursprungliga bildformatet bevaras. Förvrängning kan förekomma.

Standardvärdet är showall om attributet utelämnas (och värdena width och height anges i procent).

Värde: showall | noborder | exactfit

Mallvariabel: $SC

align-attribut

Anger align-värdet för taggarna object, embed och img och fastställer hur SWF-filen placeras i webbläsarfönstret.

Standard

Centrerar programmet i webbläsarfönstret och beskär kanterna om webbläsarfönstret är mindre än programmet.

L, R och T

Justerar programmet efter vänster (L), höger (R) eller övre kanten (T) av webbläsarfönstret och beskär de övriga tre sidorna efter behov.

salign-parameter

(Valfritt) Anger var en skalad SWF-fil ska placeras i området som definieras av inställningarna för width och height.

L, R och T

Justerar programmet efter vänster (L), höger (R) eller övre kanten (T) av webbläsarfönstret och beskär de övriga tre sidorna efter behov.

TL och TR

Justerar programmet mot webbläsarfönstrets övre vänstra hörn och övre högra hörn och beskär den nedersta delen av sidan och resterande höger och vänster sida om det behövs.

Om attributet utelämnas centreras innehållet i webbläsarfönstret.

Värde: L | R | T | B | TL | TR

Mallvariabel: $SA

base-attribut

(Valfritt) Anger om baskatalogen eller webbadressen ska användas för att lösa alla relativa sökvägssatser i SWF-filen. Attributet är användbart när SWF-filen ligger i en annan mapp än dina andra filer.

Värde: baskatalog eller webbadress

menu-attribut eller -parameter

(Valfritt) Anger vilken typ av meny som ska visas när användaren högerklickar (Windows) eller Kommando-klickar (Macintosh) i programområdet i webbläsaren.

true

visar hela menyn, vilket ger användaren flera möjligheter att förbättra eller styra uppspelningen.

false

visar en meny som endast innehåller alternativen Om Adobe Flash Player 6 och Inställningar.

Standardvärdet är true om attributet utelämnas.

Värde: true | false

Mallvariabel: $ME

wmode-attribut eller -parameter

(Valfritt) Gör att du kan använda genomskinligt Animate-innehåll, absolut placering och lagerfunktionerna i Internet Explorer 4.0. Parametern wmode används också för maskinvaruacceleration i Flash Player 9 och senare.

Standardvärdet är Window om attributet utelämnas. Gäller endast för object-taggen.

Fönster

Spelar upp programmet i dess egna rektangulära fönster på en webbsida. Fönster visar att Animate-programmet inte kan interagera med HTML-lager och att det alltid är det översta objektet.

Opaque

Gör att programmet döljer allting bakom det på sidan.

Transparent

Gör att bakgrunden på HTML-sidan visas genom alla genomskinliga delar av programmet och kan minska animeringsprestanda.

Opaque windowless och Transparent windowless

Båda interagerar med HTML-lager så att lager ovanför SWF-filen blockerar programmet. Transparent ger genomskinlighet så att HTML-lagren under SWF-filen kan ses igenom bakgrunden i SWF filen. Detta gäller inte för opaque.

Direkt

Nivå 1 - Maskinvaruacceleration i direktläge aktiveras. De andra fönsterlägesinställningarna kan endast användas när maskinvaruacceleration är inaktiv.

GPU

Nivå 2 - Maskinvaruacceleration i GPU-läge aktiveras. De andra fönsterlägesinställningarna kan endast användas när maskinvaruacceleration är inaktiv.

Värde: Fönster | Ogenomskinlig | Genomskinlig | Direkt | GPU

Mallvariabel: $WM

allowscriptaccess-attribut eller -parameter

Använd allowscriptaccess för att låta Animate-programmet kommunicera med den HTML-sida som är värd för det. Åtgärderna fscommand() och getURL() kan leda till att JavaScript använder behörigheten för HTML-sidan, vilken kan skilja sig från behörigheten för Animate-programmet. Detta kan få stora konsekvenser för korsdomänsäkerheten.

always

Tillåter skript när som helst.

never

Förbjuder alla skriptåtgärder.

samedomain

Tillåter endast skriptåtgärder om Animate-programmet kommer från samma domän som HTML-sidan.

Standardvärdet som används av alla HTML-publiceringsmallar är samedomain.

Värde: always | never | samedomain

SeamlessTabbing-parameter

(Valfritt) Du kan ange att ActiveX-kontrollen ska utföra jämn tabbning så att användaren kan lämna ett Animate-program genom att använda en tabb. Parametern fungerar endast i Windows med Flash Player ActiveX-kontroll version 7 eller högre.

true

(eller utelämnad) Anger att ActiveX-kontrollen ska utföra jämn tabbning: När användarna har bläddrat genom Animate-programmet med tabbtangenten gör nästa tabbtangenttryckning att fokus flyttas från Animate-programmet till det omgivande HTML-innehållet eller till webbläsarens statusfält om inget kan fokuseras i det HTML-innehåll som följer Animate-programmet.

false

Anger att ActiveX-kontrollen ska fungera som i version 6 och tidigare: När användarna har bläddrat genom Animate-programmet med tabbtangenten gör nästa tabbtangenttryckning att fokus växlar till början av Animate-programmet. I det här läget kan du inte använda tabbtangenten för att flytta fram fokus till efter Animate-programmet.

Värde: true | false

Exempel med object- och embed-taggar

För object finns fyra inställningar (height, width, classid och codebase) som är attribut och som visas i taggen object. Alla andra är parametrar som visas i separata taggar med namnet param, som i följande exempel:

<object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;100&quot; codebase=&quot;http://fpdownload.adobe.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot;> <param name=&quot;movie&quot; value=&quot;moviename.swf&quot;> <param name=&quot;play&quot; value=&quot;true&quot;> <param name=&quot;loop&quot; value=&quot;true&quot;> <param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot;> </object>

För taggen embed är alla inställningar (t.ex. height, width, quality och loop) attribut som visas inom den inledande embed-taggens hakparenteser, som i följande exempel:

<embed src=&quot;moviename.swf&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;100&quot; play=&quot;true&quot; loop=&quot;true&quot; quality=&quot;high&quot; pluginspage=&quot;http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&quot;> </embed>

Om du vill använda båda taggarna placerar du embed-taggen före den avslutande object-taggen, som i följande exempel:

<object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; width=&quot;100&quot; 
height=&quot;100&quot; codebase=&quot;http://fpdownload.adobe.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot;> 
<param name=&quot;movie&quot; value=&quot;moviename.swf&quot;> 
<param name=&quot;play&quot; value=&quot;true&quot;> 
<param name=&quot;loop&quot; value=&quot;true&quot;> 
<param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot;> 
<embed src=&quot;moviename.swf&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;100&quot; play=&quot;true” 
loop=&quot;true&quot; quality=&quot;high&quot; 
pluginspage=&quot;http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&quot;> 
</embed> 
</object>

 Om du använder taggarna object och embed, använder du identiska värden för varje attribut eller parameter för att säkerställa att uppspelningen är konsekvent i alla webbläsare. Parametern swflash.cab#version=9,0,0,0 är valfri. Utelämna den bara om du inte vill leta efter versionsnumret.

Webbläsare som kan hantera fönsterlösa lägen

Mer detaljerad information om webbläsarstöd för WMODE-attribut finns i tabellen i TechNote 12701: Taggattribut för OBJECT och EMBED i Flash.

Ange publiceringsinställningar för identifiering av Flash Player

Med alternativet Identifiera Flash-version konfigureras dokumentet till att identifiera vilken Flash Player-version användaren har och skickar en alternativ HTML-sida om användaren inte har avsedd spelare. Den alternativa HTML-sidan innehåller en länk för att hämta den senaste versionen av Flash Player

Flash Player-identifiering finns endast för publiceringsinställningar för Flash Player 4 eller senare, och för SWF-filer som är inbäddade i mallarna Endast Animate och HTTPS.

 Flash Player 5 och senare installeras på 98 % av alla internetanslutna datorer, vilket gör Flash Player-identifiering till en bra metod för att se efter att användarna har rätt Animate-version installerad för att visa ditt innehåll.

Följande HTML-mallar har inte stöd för Flash Player-identifiering eftersom det JavaScript som finns i mallarna hamnar i konflikt med det JavaScript som används för att identifiera Flash Player:

 • Animate for PocketPC 2003

 • Animate med AICC-spårning

 • Animate med FSCommand

 • Animate med namngivna ankaren

 • Animate med SCORM-spårning

 HTML-mallen Image Map har inte stöd för Flash Player-identifiering eftersom den inte bäddar in Flash Player.

 1. Välj Arkiv > Publiceringsinställningar och klicka på kategorin HTML-omslutning i den vänstra kolumnen.
 2. Välj en av Endast Animate-mallarna eller Animate HTTPS-mallen på popup-menyn Mall. Mallarna har stöd för identifieringspaketet med en enda HTML-sida. Alla mallar aktiverar kryssrutan Identifiera Animate-version och textfälten med versionsnummer.

 3. Markera kryssrutan Identifiera Animate-version. Din SWF-fil är inbäddad i en webbsida som innehåller Flash Player-identifieringskoden. Om identifieringskoden hittar ett godtagbar version av Flash Player på användarens dator, spelas SWF-filen upp som avsett.

 4. (Valfritt) Om du vill ange exakta revideringar av Flash Player använder du textfälten Större ändring och Mindre ändring. Ange exempelvis Flash Player-version 10.1.2 om den innehåller en särskild funktion för att visa din SWF-fil.

  När du publicerar SWF-filen, skapar Animate en enda HTML-sida som du kan bädda in SWF-filen i Flash Player-identifieringskoden. Om användaren inte har den version av Animate som du angett för att visa SWF-filen, visas en HTML-sida med en länk för att ladda ned den senaste versionen av Flash Player.

Ange publiceringsinställningar för GIF-filer

Använd GIF-filer för att exportera teckningar och enkla animeringar från Animate för webbsidor. Standard-GIF-filer är komprimerade bitmappar.

En animerad GIF-fil (även kallad GIF89a) är ett enkelt sätt att exportera korta animeringssekvenser. Animate optimerar en animerad GIF-fil och lagrar endast ändringar bildruta-till-bildruta.

Animate exporterar den första bildrutan i SWF-filen som GIF-fil, såvida du inte markerar en annan bildruta för export genom att ange bildruteetiketten #Static i egenskapsinspektören. Animate exporterar alla bildrutor i den aktuella SWF-filen till en animerad GIF-fil, såvida du inte anger ett intervall av bildrutor för export genom att ange bildruteetiketterna #First och #Last i passande bildrutor.

Animate kan generera ett bildschema för en GIF-fil för att behålla webbadresslänkar för knappar i originaldokumentet. Använd egenskapsinspektören för att placera bildruteetiketten #Map i den nyckelbildruta där bildschemat ska skapas. Om du inte skapar någon bildruteetikett skapar Animate ett bildschema med knapparna i den sista bildrutan i SWF-filen. Skapa bara ett bildschema om mallvariabeln $IM finns i den mall du valt.

 1. Välj Arkiv > Publiceringsinställningar och klicka på GIF-bild i den vänstra kolumnen i dialogrutan.
 2. Använd standardfilnamnet för GIF-filnamnet eller skriv ett nytt filnamn med filtillägget .gif.
 3. Välj alternativ för GIF-filen:

  Storlek

  Välj Matcha filmen om du vill att GIF-filen ska ha samma storlek som SWF-filen och behålla proportionerna för den ursprungliga bilden eller ange värden för bredd och höjd i pixlar för den exporterade bitmappsbilden.

  Uppspelning

  Fastställer om Animate skapar en stillbild (Statisk) eller animerad GIF-bild (Animerad). Om du väljer Animerad markerar du Kontinuerlig slinga eller anger antal upprepningar.

 4. Om du vill ange ytterligare utseendeinställningar för den exporterade GIF-filen visar du avsnittet Färger och väljer ett av följande alternativ:

  (Endast CS6 och tidigare versioner) Optimera färger

  Tar bort eventuella oanvända färger från GIF-filens färgtabell. Med det här alternativet minskas filstorleken utan att bildkvaliteten påverkas men minneskraven ökar något. Alternativet påverkar inte anpassningsbara paletter. (En anpassningsbar palett analyserar färgerna i bilden och skapar en unik färgtabell för den markerade GIF-filen).

  (Endast CS6 och tidigare versioner) Sammanfläta

  Visar den exporterade GIF-filen i en webbläsare medan den stegvis laddas ned. Användaren kan se grundläggande grafiskt innehåll innan filen har laddats ned helt, och kan ladda ned filen snabbare med en långsam nätverksanslutning. Sammanfläta inte en animerad GIF-bild.

  Jämna ut

  Tillämpar kantutjämning på en exporterad bitmapp för att få en bitmappsbild av högre kvalitet och bättre visningskvalitet. Utjämning kan dock orsaka en haloeffekt med gråa pixlar runt en bild som placerats på en färgad bakgrund, och det ökar storleken på GIF-filen. Exportera en bild utan kantutjämning om en haloeffekt uppstår eller om du placerar en genomskinlig GIF-bild mot en flerfärgad bakgrund.

  (Endast CS6 och tidigare versioner) Gitter på heltäckande färger

  Tillämpar gitter på heltäckande färger och övertoningar.

  (Endast CS6 och tidigare versioner) Ta bort övertoningar

  (Standard är inaktiverat) Konverterar alla övertoningsfyllningar i SWF-filen till täckande färger med den första färgen i övertoningen. Övertoningarna ökar storleken på en GIF-fil och är ofta av dålig kvalitet. Du kan undvika oönskade resultat genom att noga välja den första färgen för övertoningarna.

 5. (Endast CS6 och tidigare versioner)Om du vill fastställa genomskinligheten för programbakgrunden och det sätt alfainställningarna ska konverteras till GIF, väljer du ett av följande alternativ för Genomskinlighet:

  Opaque

  Ger bakgrunden en heltäckande färg.

  Transparent

  Gör bakgrunden genomskinlig.

  Alfa

  Ger delvis genomskinlighet. Ange ett tröskelvärde mellan 0 och 255. Lägre värde ger större genomskinlighet. Värdet 128 motsvarar 50 % genomskinlighet.

 6. (Endast CS6 och tidigare versioner) Välj ett gitteralternativ om du vill ange hur pixlar med tillgängliga färger ska kombineras för att simulera färger som inte är tillgängliga på den aktuella paletten. Gitter kan ge bättre färgkvalitet, men filstorleken ökar.

  Inga

  Användning av gitter inaktiveras. Färger som inte finns i basfärgstabellen ersätts med heltäckande färg från den tabell som mest liknar den angivna färgen. Utan gitter får du mindre filer men dålig kvalitet på färgerna.

  Ordnad

  Ger bra gitterkvalitet och den minsta ökningen av filstorlek.

  Diffusion

  Ger bäst gitterkvalitet men ökar filstorleken och bearbetningstiden. Fungerar bara när palettypen webbsäkra 216 är vald.

 7. (Endast CS6 och tidigare versioner) Välj en av följande palettyper för att definiera bildens färgpalett:

  Webbsäkra 216

  Använder den webbsäkra standardpaletten med 216 färger för att skapa GIF-bilden. Det ger god bildkvalitet och snabbast bearbetning på servern.

  Adaptiv

  Analyserar färgerna i bilden och skapar en unik färgtabell för den markerade GIF-filen. Passar bäst för system som kan visa tusentals eller miljontals färger. Skapar den mest exakta färgen för bilden men medför ökad filstorlek. Om du vill minska storleken på en GIF-fil med en adaptiv palett kan du minska antalet färger på paletten med hjälp av alternativet Max färger. Om du vill ange antalet färger som används på GIF-bilden anger du ett värde för Max färger. Ett mindre antal färger kan ge en mindre fil men kan försämra kvaliteten på färgerna i bilden

  Webbsäkra adaptiva

  Är detsamma som palettalternativet Adaptiv, förutom att färger konverteras på liknande sätt som med webbpaletten med 216 färger. Den resulterande färgpaletten optimeras för bilden, men när det är möjligt använder Animate färger från webbpaletten med 216 färger. Detta ger bättre färger i bilden när 216-färgers webbpaletten är aktiv på ett 256-färgers system. Om du vill ange antalet färger som används på GIF-bilden anger du ett värde för Max färger. Ett mindre antal färger kan ge en mindre fil men kan försämra kvaliteten på färgerna i bilden

  Anpassad

  Anger en palett som du optimerar för den valda bilden. Den anpassade paletten bearbetas i samma hastighet som webbpaletten med 216 färger. Om du ska använda det här alternativet måste du känna till hur du skapar och använder anpassade paletter. Du väljer en anpassad palett genom att klicka på mappikonen för paletter (mappikonen som visas i änden av textfältet Palett) och markerar en palettfil. Animate har stöd för paletter som sparas i ACT-format, som vissa grafikprogram exporterar.

Ange publiceringsinställningar för JPEG-filer

Med JPEG-formatet kan du publicera en FLA-fil som en mycket komprimerad, 24‑bitars bitmapp. I allmänhet passar GIF-format bättre för att exportera teckningar och JPEG-format bättre för bilder med kontinuerliga toner, till exempel foton, övertoningar och inbäddade bitmappar.

Animate exporterar den första bildrutan i SWF-filen som JPEG-fil, såvida du inte markerar en annan nyckelbildruta för export genom att ange bildruteetiketten #Static på tidslinjen.

 1. Välj Arkiv > Publiceringsinställningar och välj JPEG-bild i den vänstra kolumnen.
 2. Använd standardfilnamnet för JPEG-filnamnet eller skriv ett nytt filnamn med filtillägget .jpg.
 3. Välj alternativ för JPEG-filen:

  Storlek

  Välj Matcha filmen om du vill att JPEG-bilden ska ha samma storlek som scenen och behålla proportionerna för den ursprungliga bilden eller ange värden för bredd och höjd i pixlar för den exporterade bitmappsbilden.

  Kvalitet

  Du kan styra mängden JPEG-komprimering genom att dra i skjutreglaget eller ange ett värde. Ju lägre bildkvalitet, desto mindre fil, och tvärtom. Testa dig fram för att hitta den bästa balansen mellan storlek och kvalitet.

   Om du vill ändra objektets komprimeringsinställningar anger du bitmappsexportkvalitet per objekt i dialogrutan Egenskaper för bitmapp. Med standardkomprimeringsalternativet i dialogrutan Egenskaper för bitmapp tillämpas alternativet JPEG-kvalitet, i Publiceringsinställningar.

  Progressiv

  Progressiva JPEG-bilder visas stegvis i en webbläsare, vilket gör att bilderna kan visas snabbare vid inläsning med en långsam nätverksuppkoppling. Liknande sammanflätning i GIF- och PNG-bilder.

 4. Klicka på OK.

Ange publiceringsinställningar för PNG-filer

PNG är det enda bitmappsformatet för flera plattformar som stödjer genomskinlighet (som alfakanal). Det är också det interna filformatet för Adobe® Fireworks®.

Animate exporterar den första bildrutan i SWF-filen som PNG-fil, såvida du inte markerar en annan nyckelbildruta för export genom att ange bildruteetiketten #Static på tidslinjen.

 1. Välj Arkiv > Publiceringsinställningar och välj PNG-bild i den vänstra kolumnen.
 2. Använd standardfilnamnet för PNG-filnamnet eller skriv ett nytt filnamn med filtillägget .png.
 3. För Storlek väljer du Matcha filmen om du vill att PNG-bilden ska ha samma storlek som SWF-filen och behålla proportionerna för den ursprungliga bilden eller ange värden för bredd och höjd i pixlar för den exporterade bitmappen.
 4. För Bitdjup anger du antalet bitar per pixel och färger som ska användas när bilden skapas. Ju större bitdjup, desto större fil.

  8 bitar

  per kanal (bpc) för en bild med 256 färger

  24 bitar

  för tusentals färger

  24 bitar med alfa

  för tusentals färger med genomskinlighet (32 bpc)

 5. Om du vill ange utseendeinställningar för den exporterade PNG-bilden väljer du bland följande:

  (Endast CS6 och tidigare versioner) Optimera färger

  Tar bort oanvända färger i en PNG-fils färgtabell vilket innebär att filstorleken minskar med 1 000 till 1 500 byte, utan att bildkvaliteten påverkas. Minneskraven ökar dock något. Påverkar inte anpassningsbara paletter.

  (Endast CS6 och tidigare versioner) Sammanfläta

  Visar den exporterade PNG-filen i en webbläsare medan den stegvis laddas ned. Användaren kan se grundläggande grafiskt innehåll innan filen har laddats ned helt, och kan ladda ned filen snabbare med en långsam nätverksanslutning. Sammanfläta inte en animerad PNG-fil.

  Jämna ut

  Tillämpar kantutjämning på en exporterad bitmapp för att få en bitmappsbild av högre kvalitet och bättre visningskvalitet. Utjämning kan dock orsaka en haloeffekt med gråa pixlar runt en bild som placerats mot en färgad bakgrund, och storleken på PNG-filen ökar. Exportera en bild utan kantutjämning om en haloeffekt uppstår eller om du placerar en genomskinlig PNG-bild mot en flerfärgad bakgrund.

  (Endast CS6 och tidigare versioner) Gitter på heltäckande färger

  Använder gitter på heltäckande färger och övertoningar.

  (Endast CS6 och tidigare versioner) Ta bort övertoningar

  (Standard är inaktiverat) Konverterar alla övertoningsfyllningar i programmet till heltäckande färger med den första färgen i övertoningen. Övertoningarna ökar storleken på en PNG-fil och är ofta av dålig kvalitet. Du kan undvika oönskade resultat genom att noga välja den första färgen för övertoningarna.

 6. (Endast CS6 och tidigare versioner) Om du valde ett bitdjup på 8 bitar, väljer du ett gitteralternativ som anger hur pixlar i olika tillgängliga färger kan kombineras för att simulera färger som inte finns på den aktuella paletten. Gitter kan ge bättre färgkvalitet, men innebär att filstorleken ökar. Välj bland följande alternativ:

  Inga

  Användning av gitter inaktiveras. Färger som inte finns i basfärgstabellen ersätts med heltäckande färg från den tabell som mest liknar den angivna färgen. Utan gitter kan du få du mindre filer men dålig kvalitet på färgerna.

  Ordnad

  Ger bra gitterkvalitet och den minsta ökningen av filstorlek.

  Diffusion

  Ger bäst gitterkvalitet men ökar filstorleken och bearbetningstiden. Fungerar bara när den webbsäkra paletten med 216 färger är vald.

 7. (Endast CS6 och tidigare versioner) Om du valde ett bitdjup på 8 bitar väljer du någon av följande palettyper för att definiera färgpaletten för PNG-bilden:

  Webbsäkra 216

  Använder den webbsäkra standardpaletten med 216 färger för att skapa PNG-bilden. Det ger god bildkvalitet och snabbast bearbetning på servern.

  Adaptiv

  Analyserar färgerna i bilden och skapar en unik färgtabell för den markerade PNG-filen. Passar bäst för system som visar tusentals eller miljontals färger. Skapar den mest exakta färgen för bilden men ger en större filstorlek än en PNG som har skapats med den webbsäkra paletten med 216 färger.

  Webbsäkra adaptiva

  Är detsamma som palettalternativet Adaptiv, förutom att färger konverteras på liknande sätt som den webbsäkra paletten med 216 färger. Den resulterande färgpaletten optimeras för bilden, men när det är möjligt använder Animate färger från den webbsäkra paletten med 216 färger. Detta ger bättre färger i bilden när den webbsäkra paletten med 216 färger är aktiv på ett 256-färgers system. Om du vill minska storleken på en PNG-fil med en adaptiv palett kan du minska antalet palettfärger med hjälp av alternativet Max färger.

  Anpassad

  Anger en palett som du optimerar för den valda bilden. Den anpassade paletten bearbetas i samma hastighet som den webbsäkra paletten med 216 färger. Om du ska använda det här alternativet måste du känna till hur du skapar och använder anpassade paletter. Du väljer en anpassad palett genom att klicka på mappikonen för paletter (mappikonen som visas i änden av textfältet Palett) och markerar en palettfil. Animate har stöd för paletter som sparas i ACT-format, som populära grafikprogram exporterar.

 8. (Endast CS6 och tidigare versioner) Om du markerade paletten Adaptiv eller Webbsäkra adaptiva, anger du ett värde i Max färger för att bestämma hur många färger som ska användas i PNG-bilden. Ett mindre antal färger kan ge en mindre fil men kvaliteten på färgerna i bilden kan försämras.

 9. (Endast CS6 och tidigare versioner) Om du vill välja en filtreringsmetod per rad och göra PNG-filen mer komprimerbar, och experimentera med olika alternativ för en viss bild, väljer du något av följande i Filteralternativ:

  Inga

  Inaktiverar filtrering.

  Sub

  Överför skillnaden mellan varje byte och värdet för motsvarande byte i föregående pixel.

  Upp

  Överför skillnaden mellan varje byte och värdet för motsvarande byte i pixeln direkt ovanför.

  Medel

  Använder genomsnittsvärdet för två intilliggande pixlar (vänster och över) för att beräkna ett pixelvärde.

  Bana

  Beräknar en enkel linjär funktion med tre intilliggande pixlar (vänster, ovanför, längst upp till vänster) och väljer den pixel som ligger närmast det uträknade värdet som färguträknare.

  Adaptiv

  Analyserar färgerna i bilden och skapar en unik färgtabell för den markerade PNG-filen. Passar bäst för system som visar tusentals eller miljontals färger. Skapar den mest exakta färgen för bilden men ger en större filstorlek än med en PNG som skapats med webbsäker palett med 216 färger. Minskar storleken på en PNG-fil som skapats med en adaptiv palett genom att minska antalet färger på paletten.

Ange publiceringsinställningar för OAM-export

Du kan nu exportera Animate-innehåll i ActionScript, WebGL eller HTML5 Canvas till animerade OAM-widgetfiler (.oam). OAM-filerna som genereras i Animate kan användas i Dreamweaver, Muse och InDesign. Gör så här när du vill exportera Animate-innehåll till OAM-formatet:

 1. Klicka på Arkiv > Publiceringsinställningar.

 2. Välj OAM på den vänstra panelen i dialogrutan Publiceringsinställningar.

  OAM-inställningar

 3. Välj en plats och skriv namnet på paketet i rutan Utdatafil.

 4. Välj ett av följande under Affischbild:

  • Om du vill skapa ett OAM-paketet med innehållet i den aktuella bildrutan väljer du Generera från den aktuella bildrutan (PNG). Välj Genomskinlig om du vill generera en genomskinlig PNG-bild.
  • Om du vill skapa ett OAM-paket med en annan fil, ska du ange sökvägen till filen i rutan Använd den här filen.
  • Ställ in scenbakgrunden på genomskinligt och publicera som OAM när du vill generera genomskinliga OAM. Mer information om att ställa in scenbakgrund finns i Arbetsytans genomskinlighet.
  • Välj den responsiva inställningen i dialogrutan Publiceringsinställningar när du vill skapa responsiva OAM. Mer information om responsiva inställningar finns i Responsiv skalning.
 5. Klicka på Publicera. Du kan visa OAM-paketet på den sparade platsen.

Förhandsvisa publiceringsformat och inställningar

Med kommandot Publicera förhandsgranskning exporteras filen och öppnar förhandsvisningen i standardwebbläsaren. Om du förhandsvisar en QuickTime-video startar kommandot QuickTime-videospelaren. Om du förhandsvisar en projektor startar Animate projektorn.

 1. Välj Arkiv > Förhandsgranska publicering och välj det filformat som ska förhandsvisas.

  Med de aktuella publiceringsinställningarna skapar Animate en fil i det angivna filformatet på samma plats om FLA-filen. Filen ligger kvar på samma plats tills du skriver över eller raderar den.

   Om en FLA-fil som skapats i Animate öppnas i Flash Professional CS6, kommer publiceringsinställningarna för de fält som inte är tillgängliga i Animate att få standardvärdet.

Använda publiceringsprofiler

Med publiceringsprofiler kan du:

 • Spara en publiceringsinställningskonfiguration, exportera den och importera publiceringsprofilen till andra dokument så att andra kan använda den.

 • Importera publiceringsprofiler som ska användas i dokumentet.

 • Skapa profiler som ska publiceras i olika medieformat.

 • Skapa en publiceringsprofil för intern användning som skiljer sig från det sätt du publicerar filer för en kund.

 • Skapa en standardpubliceringsprofil för ditt företag för att säkerställa att alla filer publiceras på samma sätt.

Publiceringsprofiler sparas på dokumentnivå och inte på programnivå.

Skapa en publiceringsprofil

 1. I dialogrutan Publiceringsinställningar klickar du på menyn Profilalternativ och väljer sedan Skapa profil.
 2. Namnge profilen och klicka på OK.
 3. Ange publiceringsinställningar för dokumentet och klicka på OK.

Duplicera, ändra eller radera en publiceringsprofil

 1. På popup-menyn Profil i dialogrutan Publiceringsinställningar (Arkiv > Publiceringsinställningar), väljer du den publiceringsprofil som ska användas:
  • Om du vill skapa en duplicerad profil klickar du på menyn Profilalternativ och väljer sedan Duplicera profil. Ange profilnamnet i textrutan Duplikatnamn och klicka på OK.
  • Om du vill ändra en publiceringsprofil väljer du den på menyn Profil, anger de nya publiceringsinställningarna för dokumentet och klickar sedan på OK.
  • Om du vill ta bort en publicerad profil klickar du på menyn Profilalternativ och väljer sedan Ta bort profil. Sedan klickar du på OK.

Exportera en publiceringsprofil

 1. Välj Arkiv > Publiceringsinställningar, klicka på menyn Profilalternativ och välj Exportera profil.

 2. Välj Exportera profil på menyn Profilalternativ. Exportera publiceringsprofilen som en APR-fil när du vill importera den till andra dokument.

 3. Acceptera standardplatsen där publiceringsprofilen ska sparas eller bläddra till en ny plats och klicka på Spara.

Importera en publiceringsprofil

 Importera publiceringsprofiler som XML har tagits bort och rekommenderas inte. Publiceringsprofiler exporteras nu endast som APR.

Andra användare kan skapa och exportera publiceringsprofiler som du kan importera och välja som publiceringsinställningsalternativ.

 1. Välj Arkiv > Publiceringsinställningar, klicka på menyn Profilalternativ och välj Importera profil.

 2. Bläddra till publiceringsprofilens .APR-fil och klicka på Öppna.

Anpassade HTML5-mallar

Animate stödjer anpassade mallar för HTML-omslutningsfilen vid publiceringen av HTML5 Canvas-projekt. Du kan också använda standardmallen, importera en anpassad HTML-mallfil eller exportera den aktuella mallen till en extern fil.

Du kan använda följande alternativ:

 • Använd standard: Använd standardmallen för generering av HTML-omslutningsfilen vid publicering.
 • Importera ny: Importera en anpassad mall baserat på vilken HTML-omslutningsfilen skapas vid publicering.
 • Exportera: Exportera den aktuella mallen som används för publicering.

Skapa en anpassad mall

Exportera standardmallen, ändra och importera den för publicering av canvas-utdata med dina ändringar. Den modifierade mallen (anpassad) bör ha alla tecken (förklarade i standardmallen) som finns i standardmallen.

Bifoga en mall till din publiceringsprofil

Nu kan du bifoga HTML5 Canvas-mallarna till dina publiceringsprofiler för att effektivt skapa HTML5-innehåll, som är konsekventa. Så här lägger du till en befintlig mall till en profil:

 1. Klicka på Arkiv > Publiceringsinställningar.
 2. I dialogrutan Publiceringsinställningar , välj fliken Avancerat.
 3. I rutan Profil , välj den profil till vilken du vill importera och lägga till en ny mall.
 4. Klicka på Importera ny, välj mallen och klicka på Öppna.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online