Grundläggande felsökningssteg för att åtgärda problem i Bridge

Det här dokumentet innehåller grundläggande felsökningsåtgärder som bör lösa de flesta problem som du stöter på när du använder Bridge.

Fel: Det går inte att komma åt Adobes servrar

När du försöker installera, uppdatera eller starta Adobe Bridge visas följande fel:

Det går inte att komma åt Adobes servrar

Lösning

Försök med följande lösningar för att lösa det här problemet:

1. (endast Windows 7) Aktivera TLS (Transport Security Layer) 1.2

Om det här felet uppstod i Windows 7 som använder äldre TLS 1.0- eller TLS 1.1-protokoll aktiverar du TLS 1.2-uppdateringen.

2. Kontrollera och installera operativsystemuppdateringar

Kontrollera om det finns uppdateringar för ditt operativsystem och om så är fallet bör du installera dem. Vissa operativsystemuppdateringar kan begränsa utgående Internetanslutning av säkerhetsskäl. Mer information finns i:

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?