Migrera PDF-mallar med innehåll från tidigare versioner till Bridge CC (version 8.0)

Problem

Mallar som skapats med plugin-programmet Adobe Output Module i Bridge CC 2017 (version 7.0) och tidigare versioner saknas när du uppdaterar till Oktober 2017-versionen (8.0).

Produktversion som berörs

Oktober 2017-versionen av Bridge CC (version 8.0)

Operativsystem

Windows och macOS

Orsak

I tidigare versioner av Bridge CC sparades de anpassade användarmallar som skapades med plugin-programmet Adobe Output Module i json-format. Oktober 2017-versionen av Bridge CC (version 8.0) har en ny Output-arbetsyta som sparar mallarna i xml-format. För att öppna mallarna som sparats i json -format i den senaste versionen av Bridge (version 8.0), måste du konvertera dem till xml-format.

Lösning

Använd skriptet bridgeTemplateMigration.jsx nedan för att konvertera dina json-mallar till xml-mallar i Bridge CC version 8.0 i en enda körning.

Du behöver följande program installerade på datorn:

 • Adobe ExtendScript Toolkit CC
 • Oktober 2017-versionen av Bridge CC (version 8.0)
 • En äldre version av Bridge CC (Bridge CC version 7.0, Bridge CC version 6.3, Bridge CC version 6.2, Bridge CC version 6.1, Bridge CC version 6.0)

Följ anvisningarna nedan för att migrera mallar till den senaste versionen av Bridge.

 1. Hämta BridgeTemplateMigration.zip och extrahera innehållet på din dator:

  Hämta

  Varning:

  Användarna får BridgeTemplateMigration.jsx med en giltig Adobe Bridge-prenumeration vars användning styrs av Adobes allmänna villkor och Adobes sekretesspolicy.

 2. Öppna ExtendScript Toolkit CC på datorn.

 3. I ExtendScript Toolkit väljer du Arkiv > Öppna och väljer BridgeTemplateMigration.jsx.

 4. Välj ExtendScript Toolkit CC som körbar fil och Main som skriptmotorinställning.

 5. Välj FelsökKör. Alternativt klickar du på Börja köra skriptet-knappen  för att köra skriptet.

 6. Ange det versionsnummer som du vill migrera mallar för i dialogrutan som visas på skärmen och klicka på OK.

 7. Starta om Bridge CC version 8.0 och gå till de anpassade mallarna på Output-arbetsytan. Mer information finns i Skapa PDF-kontaktblad på arbetsytan i Output.

 8. (Valfritt) Om du vill migrera dina mallar till Bridge CC (version 8.0) från en annan äldre version av Bridge som är installerad på datorn, upprepar du stegen 1 till 7.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto