Berättigade icke-vinstdrivande

Adobe erbjuder prisrabatter för icke-vinstdrivande i våra VIP (Value Incentive Plan) och TLP (Transactional Licencing Program) program globalt.Se om din organisation är berättigad Adobes priser för icke-vinstdrivande. 

Berättigade organisationer

En icke-vinstdrivande och en icke-statlig organisation i USA måste vara en kvalificerad 501(c) (3) allmän välgörenhet så som erkännes av Internal Revenue Service (IRS).Utanför USA måste organisationer vara kvalificerade eller registrerade som en allmän välgörenhet i enlighet med det relevanta lokala landets lagar (och där tillämpliga håller ett skattefritt certifikat), alternativt om inga sådana lokala lagar existerar måste organisationer motsvara en allmän välgörenhet i USA. Berättigade organisationer måste även arbeta på en icke-vinstdrivande grund och ha ett uppdrag som är till nytta för lokalsamhället, som kan innehålla men inte är begränsat till:

 • Ge stöd till de fattiga
 • Utveckla utbildning
 • Förbättra social- och samhällsvälfärd
 • Bevara kultur
 • Bevara eller återställa miljön
 • Främja mänskliga rättigheter

Olämpliga organisationer

Oaktat det föregående är följande typer av kvalificerade eller registrerade icke-vinstdrivande kunder oberättigade för icke-vinstdrivande priser hos Adobe:

 • Organisationer som inte har erhållit en erkänd välgörenhetsstatus i respektive land.
 • Privata stiftelser
 • Sjukhus, kliniker eller anordningar som ger direkt vård (förutom FQHCs i USA)
 • Vård-hanteringssystem, HMOs, PPOs eller andra sjukvårdorganisationer. Statligt betalda forskningslaboratorier.
 • Statliga organisationer eller myndigheter, inklusive internationella statliga organisationer och Förenta Nationernas enheter.
 • Skolor och universitet
 • Politiska organisationer och lobbyorganisationer
 • Arbets- eller broderliga organisationer.
 • Handel- och handelsföreningar, samt
 • Individer

Icke-diskriminerande profil

Organisationer som använder sig av diskriminering vid anställning, kompensation, åtkomst till utbildning eller tjänster, avsked, befordran och/eller pension baserat på ras, färg, sex, nationellt ursprung, religion, ålder, funktionshinder, genusidentitet eller uttryck, äktenskaplig status, havandeskap, sexuell orientering, partifärg, fackligt medlemskap eller veteranstatus annat än godkänt enligt lag kan inte berättigas att delta i det här programmet.

Lämplig identifiering

En organisation behöver kunna bevisa dess skattebefriade status med aktuella skattdokument från dess bosättningsland.