Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 1. Konfigurera namngivna användarlicenser
  1. Identitet
   1. Identitetsöversikt
   2. Konfigurera identitet
   3. Byta användaridentitet
   4. Bekräfta domänägarskap
  2. Enkel inloggning (SSO)
   1. Konfigurera identitet
   2. Autentisera dina användare med Microsoft Azure
   3. Lägg till Azure-synkronisering i en federerad katalog
   4. Konfigurera Google-federation för SSO med Adobe
   5. Konfigurera Microsoft AD FS för Adobe SSO
   6. Vanliga frågor om enkel inloggning
 2. Inställningar
  1. Resursinställningar
  2. Autentiseringsinställningar
  3. Kontakter för sekretess och säkerhet
  4. Konsolinställningar
  5. Krypteringshantering
  6. Särskilda krypteringsnycklar | Vanliga frågor
 3. Hantera licenser för delade enheter
  1. Licensiering för delade enheter | Nyheter 
  2. Licensiering för delade enheter | Användarhandbok i driftsättning
  3. Skapa paket för licensiering för delade enheter
  4. Återställ licenser för delade enheter 
  5. Migrera från enhetslicensiering till licensiering för delade enheter
  6. Hantera profiler för licenser för delade enheter
  7. Verktyget Licensiering för delade enheter
  8. Vanliga frågor och svar om licensiering för delade enheter
 4. Hantera användare
  1. Hantera användare – översikt
  2. Administrativa roller
  3. Hantera användare | Enskilt   
  4. Hantera användare | Massöverföring via CSV-filer 
  5. Hantera användargrupper 
  6. Hantera kataloganvändare 
  7. Hantera utvecklare 
  8. Konfigurera verktyget för användarsynkronisering
  9. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console 
  10. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
 5. Hantera produkter och produktprofiler
  1. Hantera produkter i Admin Console
  2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
  3. Hantera självbetjäningspolicyer
  4. Hantera programintegreringar
  5. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
  6. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil 
  7. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
  8. Valfria tjänster
 6. Distribuera program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Distribuera och leverera program och uppdateringar
   2. Planera distributionen
   3. Förbereda distributionen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering 
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet 
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Hantera och distribuera paket 
   1. Distribuera paket
   2. Distribuera Adobe-paket med SCCM
   3. Distribuera Adobe-paket med ARD
   4. Installera produkter i mappen Exceptions
   5. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   6. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   7. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Distribuera uppdateringar
   3. Översikt över AUSST
   4. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   5. Underhålla den interna uppdateringsservern
   6. Vanliga användningsfall för AUSST   
   7. Felsöka den interna uppdateringsservern
   8. Använda Adobe Remote Update Manager
   9. Channel-id:n för användning med Adobe Remote Update Manager
  6. Felsökning
   1. Kontrollera om ett paket distribuerats genom att skicka frågor till klientdatorer
   2. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   3. Felmeddelandet "Installationen misslyckades" för Creative Cloud-paket
   4. RUM: Felkod 2
  7. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 7. Hantera lagring
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Hantera Adobe-lagring 
   3. Lagringsuppgradering till 1 TB för företag och team
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering 
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Återta resurser från en användare
   4. Hantera överförda resurser
 8. Hantera tjänster
  1. Anpassade teckensnitt
  2. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team 
   2. Adobe Stock for enterprise 
   3. Använda Adobe Stock for enterprise 
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  3. Adobe Sign
   1. Konfigurera Adobe Sign för enterprise eller teams
   2. Adobe Sign – funktionsadministratör för team 
   3. Hantera Adobe Sign i Admin Console
  4. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap | Översikt
   2. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap | Komma igång
 9. Distribuera Adobe Asset Link
  1. Adobe Asset Link
  2. Konfigurera Adobe Asset Link
   1. Skapa användargrupper för Adobe Asset Link  
   2. Konfigurera Adobe Experience Manager 6.x Assets för Adobe Asset Link
   3. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
  3. Använda Adobe Asset Link 
   1. Hantera resurser med hjälp av Adobe Asset Link 
   2. Adobe Asset Link för XD
 10. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt teamkonto
  2. Ändra avtalsägare
  3. Hantera fakturor 
  4. Uppdatera betalningsinformation
  5. Tilldela en Teams-användare licenser
  6. Lägga till produkter och licenser
  7. Teammedlemskap: förnyelser
  8. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  9. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  10. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  11. Hjälp om VIP Select
 11. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 12. Distribuera Creative Cloud for education
  1. Creative Cloud for education | Användarhandbok i driftsättning
  2. Integrera Adobe Creative Cloud och Spark med Canvas LMS
  3. Integrera Adobe Creative Cloud med Blackboard Learn
  4. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
  5. Vanliga frågor och svar om Kivuto
  6. Riktlinjer för primärt och sekundärt berättigade institutioner
  7. Resursmigrering
   1. Automatisk migrering av elevresurser för skolor  
   2. Migrera dina elevresurser
 13. Kontakta Adobes kundtjänst
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Team | Support- och expertsessioner
  3. Företag | Support och expertsessioner
  4. Experience Cloud | Support och expertsessioner