Molntjänster och program för enskilda användare

Felsökning och hjälp

  • Med Adobes Value Incentive Plan får du ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att distribuera ständigt uppdaterade versioner av Creative Cloud- och Acrobat DC-prenumerationer i din organisation. Få ut mesta möjliga av ditt VIP-medlemskap med VIP Select.
  • Om du befinner dig i Kina kan du se den här listan över vanliga frågor om prenumerationslicenser via Value Incentive Plan (VIP).

Läs det här dokumentet om du vill ha en översikt över Creative Cloud for enterprise-erbjudandet från Adobe.

Med Adobe Admin Console kan organisationer ordna en flexibel administrativ hierarki som detaljerat kan hantera åtkomst till och användning av Adobe-produkter.

På Adobe Admin Console kan Enterprise-användare autentisera Adobe Enterprise-erbjudanden med sina befintliga system för identitetshantering via integrering med identitetshanteringssystem som stöder enkel inloggning (SSO). Få mer information om hur du planerar och konfigurerar enkel inloggning i din organisation.

Alla filer och resurser på Creative Cloud och Document Cloud är krypterade. För mer kontroll och säkerhet kan du låta Adobe skapa en särskild krypteringsnyckel för vissa eller alla domäner i din organisation.

Admin Console är stället där du hanterar allt. Du måste ha fått ett e-postmeddelande med en inbjudan att gå med i organisationen som administratör. Acceptera inbjudan innan du öppnar Admin Console. Om du redan har accepterat inbjudan är du redo att börja. Är du inte en Enterprise-administratör? Lär dig hur du loggar in med ett Enterprise ID.

Med Admin Console kan din organisation ordna en flexibel administrativ hierarki som detaljerat kan hantera åtkomst till och användning av Adobe-produkter.

Med Hantering av användare kan du skapa, söka, uppdatera och ta bort användarkonton. Dessa användarkonton ger slutanvändarna i din organisation tillgång till Adobes produkter och tjänster.

Din organisation köper Adobe Enterprise-planer som ger tillgång till olika produkter och tjänster från Adobe. Få information om hur du finjusterar användningen av dessa planer och tjänster.

Få information i realtid och historik om systemprestanda och tillgänglighet för Adobe-tjänster.

Adobe använder ett underliggande system för identitetshantering för att autentisera och auktorisera användare. Du planerar och konfigurerar dina användaridentiteter utifrån de behov som finns. Du kan välja mellan Adobe ID, Enterprise ID och Federated ID.

Slutanvändare kan inte skapa Enterprise ID:n. Endast administratörer kan lägga till användare i sina organisationer.

Admin Console har ett unikt stöd för flera olika typer av användaridentifiering, bland annat Federated ID/enkel inloggning (SSO). Admin Console är integrerat med en rad SAML2.0-kompatibla identitetsleverantörer.

Läs mer om hur Enterprise-användare kan autentisera Adobe Enterprise-erbjudanden med sina befintliga system för identitetshantering via integrering med identitetshanteringssystem som stöder enkel inloggning (SSO).

Verktyg för användarsynkronisering ger ett smidigt sätt att synkronisera användare från dina befintliga katalogtjänster (till exempel Microsoft Active Directory) med Adobe Admin Console. Se Konfigurera verktyget Användarsynkronisering om du vill automatisera användarhanteringen i organisationen.

User Management API ger tillgång till Adobe-användarkonton som är kopplade till din organisation. Du kan integrera detta API i organisationens administrativa program och processer.

Med Hantering av användare kan företagets IT-administratör skapa, söka efter, uppdatera och ta bort användarkonton. Dessa användarkonton ger slutanvändarna i din organisation tillgång till Adobes produkter och tjänster. 

När du köper en produkt från Adobe representerar en licens din rätt att använda Adobes programvara och tjänster. Licenser används för att autentisera och aktivera produkten på slutanvändarnas datorer.

Om du vill försäkra dig om att inga avbrott uppstår i slutanvändarnas produktåtkomst när du uppgraderar från team (VIP) till ETLA måste du tilldela licenser i Admin Console innan den befintliga VIP-prenumerationsperioden avslutas.

Forum

Ett forum för företags- och teamadministratörer.