Molntjänster och program för enskilda användare

Felsökning och hjälp

Vanliga frågor

Vilka volymlicensalternativ är tillgängliga för köp av Adobe-produkter?

Med Adobes inköpsprogram kan du handla, hantera och distribuera Adobe-produkter till din organisation.

  • Med Adobes Value Incentive Plan får du ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att distribuera ständigt uppdaterade versioner av Creative Cloud- och Acrobat DC-prenumerationer i din organisation. Få ut mesta möjliga av ditt VIP-medlemskap med VIP Select.
  • Om du befinner dig i Kina kan du se den här listan över vanliga frågor om prenumerationslicenser via Value Incentive Plan (VIP).

Vad är Creative Cloud for enterprise?

Läs det här dokumentet om du vill ha en översikt över Creative Cloud for enterprise-erbjudandet från Adobe.

Kan jag ange olika roller för administratörer i Admin Console?

Med Adobe Admin Console kan organisationer sätta upp en flexibel administrativ hierarki som detaljerat kan hantera åtkomst till och användning av Adobe-produkter.

Kan jag få åtkomst till Adobes produkter och tjänster via enkel inloggning (SSO)?

På Adobe Admin Console kan Enterprise-användare autentisera Adobe Enterprise-erbjudanden med sina befintliga system för identitetshantering via integrering med identitetshanteringssystem som stöder enkel inloggning (SSO). Få mer information om hur du planerar och konfigurerar enkel inloggning i din organisation.

Är organisationens filer skyddade och krypterade?

Alla filer och resurser på Creative Cloud och Document Cloud är krypterade. Om du vill ha ytterligare lager av kontroll och säkerhet kan du välja att låta Adobe generera en dedikerad krypteringsnyckel för några eller alla domäner i organisationen.

Admin Console

Hur kommer jag igång med Admin Console?

Admin Console är stället där du hanterar allt. Du måste ha fått ett e-postmeddelande med en inbjudan att gå med i organisationen som administratör. Acceptera inbjudan innan du öppnar Admin Console. Om du redan har accepterat inbjudan är du redo att börja. Är du inte en Enterprise-administratör? Lär dig hur du loggar in med ett Enterprise ID.

Vilka olika administrativa roller är tillgängliga på Admin Console?

Med Admin Console kan din organisation sätta upp en flexibel administrativ hierarki som detaljerat kan hantera åtkomst till och användning av Adobe-produkter.

Hur hanterar jag användare och produkter i Admin Console?

Med Hantering av användare kan du skapa, söka, uppdatera och ta bort användarkonton. Dessa användarkonton ger slutanvändarna i din organisation tillgång till Adobes produkter och tjänster.

Din organisation köper Adobe Enterprise-planer som ger tillgång till olika produkter och tjänster från Adobe. Få information om hur du finjusterar användningen av dessa planer och tjänster.

Kan jag övervaka status för Adobe-tjänster och få information om planerat underhåll?

Få information i realtid och historik om systemprestanda och tillgänglighet för Adobe-tjänster.

Identitet

Vilka identitettyper stöds?

Adobe använder ett underliggande system för identitetshantering för att autentisera och auktorisera användare. Du måste planera och sedan skapa användaridentiteter utifrån företagets behov. Du kan välja mellan Adobe ID, Enterprise ID och Federated ID.

Hur skapar jag Enterprise ID:n?

Slutanvändare kan inte skapa Enterprise ID:n. Endast administratörer kan lägga till användare i sina organisationer.

Har Admin Console stöd för enkel inloggning (SSO)?

Admin Console har ett unikt stöd för flera olika typer av användaridentifiering, bland annat Federated ID/enkel inloggning (SSO). Admin Console är integrerad med en rad SAML2.0-kompatibla identitetsleverantörer.

Läs mer om hur Enterprise-användare kan autentisera Adobe Enterprise-erbjudanden med sina befintliga system för identitetshantering via integrering med identitetshanteringssystem som stöder enkel inloggning (SSO).

Kan jag automatisera åtgärder för att hantera användare?

Verktyg för användarsynkronisering ger ett smidigt sätt att synkronisera användare från dina befintliga katalogtjänster (till exempel Microsoft Active Directory) med Adobe Admin Console. Hämta eller dela enkelt Python-baserat verktyg med öppen källkod verktyg för användarsynkronisering på GitHub.

API för användarhantering ger tillgång till Adobe-användarkonton som är kopplade till din organisation. Du kan integrera detta API i organisationens administrativa program och processer.

Användare och grupper

Hur bjuder jag in användare till Admin Console?

Med Hantering av användare kan företagets IT-administratör skapa, söka efter, uppdatera och ta bort användarkonton. Dessa användarkonton ger slutanvändarna i din organisation tillgång till Adobes produkter och tjänster. 

Hur tilldelar jag licenser till användare?

När du köper en produkt från Adobe representerar en licens din rätt att använda Adobes programvara och tjänster. Licenser används för att autentisera och aktivera produkten på slutanvändarnas datorer.

Vad ska jag göra om jag uppgraderar från team (VIP) till ETLA?

Om du vill försäkra dig om att inga avbrott uppstår i slutanvändarnas produktåtkomst när du uppgraderar från team (VIP) till ETLA måste du tilldela licenser i Admin Console innan den befintliga VIP-prenumerationsperioden avslutas.