Ställ in standardinställningar för raw-bilder

Introducerad i Adobe Camera Raw 12.2 (februari 2020-utgåvan)

Ange standardinställningar för att importera bilder i filformatet raw i Adobe Camera Raw baserat på Adobes standardvärden, kameraspecifika standarder eller anpassade förinställningar. 

Se Ställa in standardinställningar för Raw-bilder i Lightroom Classic om du använder Lightroom Classic.

Obs!

Standardinställningar skapade med Camera Raw är tillgängliga i Lightroom Classic och vice versa.

Ställ in standardinställningar för raw-bilder

Om du vill ställa in standardinställningar för raw-bilder ska du göra följande:

 1. Klicka på dialogrutan Öppna inställningar i dialogrutan Camera Raw . Eller, i Photoshop, väljer du Redigera > Inställningar > Camera Raw (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Camera Raw (macOS).

 2. Välj Raw-standard i dialogrutan Camera Raw-inställningar.

 3. Från huvudrullgardinsmenyn väljer du något av följande:

  Adobe-standard

  Välj det här alternativet om du vill använda Adobes standardinställningar på Raw-bilder.

  Kamerainställningar

  Välj det här alternativet om du vill behålla inställningarna för den kamera från vilken Raw-bilden togs.

  Förinställning

  Välj det här alternativet och välj en förinställning som du vill använda på Raw-bilder.

  Obs!

  Om du väljer Kamerainställningar och det inte finns några matchande inställningar i Camera Raw, kommer Adobes standardinställningar att tillämpas.

  Ange standard för Raw
  Ange standardinställningar som ska tillämpas på nya Raw-bilder

Ordning i vilken standardinställningarna tillämpas

Om du har en förinställning som standardinställning kommer alla inställningar i förinställningen att tillämpas på Raw-bilden. Om det finns någon inställning som inte ingår i förinställningen letar Camera Raw efter den inställningen i kamerainställningarna och tillämpar den på Raw-bilden. Om ingen inställning hittas använder Camera Raw Adobes standardinställningar.

Så om Raw-standard är inställd på en förinställning tillämpas standardinställningarna i följande ordning:

 1. Alla inställningar definierade i förinställningen
 2. Kamerainställningar används för alla inställningar som inte anges i förinställningen 
 3. Adobes standardinställningar används också för inställningarna som inte definieras i kamerainställningar.

Ställ in Raw-standard som är specifik för kameramodellen

Du kan ställa in standardinställningar för Raw-bilder baserat på kameramodellen. Du kan till och med ange olika standardinställningar för flera kameror av samma kameramodell baserat på deras serienummer.

Skapa standardinställningar

Gör följande för att ställa in standardinställningar baserat på kameramodell:

 1. Klicka på dialogrutan Öppna inställningar i dialogrutan Camera Raw . Eller, i Photoshop, väljer du Redigera > Inställningar > Camera Raw (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Camera Raw (macOS).

 2. Välj Raw-standard i dialogrutan Camera Raw-inställningar.

 3. Välj Åsidosätt huvudinställningar för specifika kameror under Raw-standard.

 4. Välj en kameramodell i rullgardinsmenyn Kamera. Rullgardinsmenyn innehåller namnet på alla kameramodeller som du har importerat Raw-bilder från.

 5. (Valfritt) Om du vill skapa standardinställningar för en kamera baserat på serienumret väljer du Visa serienummer. Rullgardinsmenyn Kamera innehåller nu namnet på kameramodeller ihop med deras serienummer.

  Ställ in Raw-standard som är specifik för kameramodellen
  Ställ in Raw-standard som är specifik för kameramodellen

 6. Välj något av följande i rullgardinsmenyn Adobe-standard:

  Adobe-standard

  Välj det här alternativet om du vill använda Adobes standardinställningar på Raw-bilder.

  Kamerainställningar

  Välj det här alternativet om du vill behålla inställningarna för den kamera från vilken Raw-bilden togs.

  Förinställning

  Välj alternativet och välj en förinställning som du vill använda på Raw-bilder när du importerar dem.

  Obs!

  Om du väljer Kamerainställningar och det inte finns några matchande inställningar i Camera Raw tillämpas standardinställningarna.

 7. Klicka på Skapa standard.

Ändra standardinställningar

Gör följande för att ändra en standardinställning som du har skapat:

 1. Klicka på dialogrutan Öppna inställningar i dialogrutan Camera Raw . Eller, i Photoshop, väljer du Redigera > Inställningar > Camera Raw (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Camera Raw (macOS).

 2. Välj Raw-standard i dialogrutan Camera Raw-inställningar.

 3. Välj standardinställningen som du vill ändra och gör något av följande:

  • Klicka på menyikonen  bredvid standardinställningen.
  • Höger-/vänsterklicka på standardinställningen
 4. Välj den nya inställningen från snabbmenyn.

  Ändra standardinställningar
  Ändra standardinställningar

Ta bort standardinställningar

Gör följande för att ta bort en standardinställning som du har skapat:

 1. Klicka på dialogrutan Öppna inställningar i dialogrutan Camera Raw . Eller, i Photoshop, väljer du Redigera > Inställningar > Camera Raw (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Camera Raw (macOS).

 2. Välj Raw-standard i dialogrutan Camera Raw-inställningar.

 3. Välj standardinställningen som du vill ta bort och gör något av följande:

  • Klicka på menyikonen  bredvid standardinställningen.
  • Höger-/vänsterklicka på standardinställningen
 4. Välj Ta bort från snabbmenyn.

  Ta bort standardinställningar
  Ta bort standardinställningar

Ange Raw-standard som är specifik för ISO-värden

Uppdaterades i juni 2020-utgåvan (version 12.3)

Du kan ställa in raw-värden baserade på ISO-värdena för Raw-bilder. Från och med Adobe Camera Raw version 12.3 kan du snabbt skapa en adaptiv ISO-förinställning och ställa in den som standard för Raw-bilder.

Du kan ange olika inställningar för olika ISO-värden i förinställningen. Om en bild har ett annat ISO-värde än det du specificerat i förinställningen räknas lämpligt inställningsvärde ut baserat på värdena som har definierats av dig i förinställningen. Om du till exempel skapar en förinställning med följande värden –

 • ISO 400   Brusreducering för luminans 0
 • ISO 1600   Brusreducering för luminans 10

och importerar en bild med ISO 800, ställs brusreducering för luminans in på 5.

Så här gör du för att ställa in Raw-värden baserade på ISO-värden:

Skapa en adaptiv ISO-förinställning

 1. Öppna minst två Raw-bilder med olika ISO-värden. 

 2. Ange inställningar i var och en av bilderna.

 3. Markera de två bilderna i filmremsan och klicka på ikonen Förinställningar. Du kan också trycka på Skift + P.

  Klicka på ikonen Förinställningar eller klicka på Skift + P för att visa förinställningspanelen
  Klicka på ikonen Förinställningar eller klicka på Skift + P

 4. Klicka på ikonen med tre punkter om du vill visa fler förinställningsalternativ och välj Skapa förinställning.

  Förinställningsalternativ

 5. Ange förinställningens namn, grupp och inställningar som du vill ta med i den. Se till att Skapa adaptiv ISO-förinställning är markerat. Klicka på OK.

  Skapa förinställning
  Dialogrutan Ny förinställning används för att skapa en förinställning

  Du hittar den skapade förinställningen i den förinställningsgrupp som du angav. 

Ställ in en adaptiv ISO-förinställning som standard för Raw

  • Klicka på ikonen Öppna dialogrutan Inställningar i det övre högra hörnet i dialogrutan Camera Raw. Du kan också trycka på Kommando + K (macOS)/Ctrl + K (Windows).
  • I Photoshop väljer du Photoshop > Inställningar > Camera Raw (macOS) eller Redigera > Inställningar > Camera Raw (Windows).
 1. Välj Raw-standard i dialogrutan Camera Raw-inställningar.

 2. Gör något av följande:

  • huvudrullgardinsmenyn väljer du Välj Förinställning > Användarförinställningar och väljer sedan förinställningen för ISO-anpassning. 
  • Välj Åsidosätt huvudinställning för specifika kameror, välj en kameramodell och välj Välj förinställning > Användarförinställningar och välj ISO-anpassningsförinställning från standardinställningen.

Plats för raw-standardinställningar

Om du vill flytta raw-standardinställningarna från en enhet till en annan eller vill ha säkerhetskopian av inställningarna, kan du hitta raw-standardinställningarna på följande plats:

 • macOS: /Användare/<username>/Bibliotek/Applikationssupport/Adobe/CameraRaw/Standard
 • Windows: C:\Användare\<username>\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Standard\
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto