Ange standardinställningar för foton med Raw-format

Introducerades i Lightroom Classic 9.2 (februari 2020-versionen)

Ange standardinställningar för import av foton i Raw-format i Lightroom Classic baserat på Adobes standardinställningar, kameraspecifika standardinställningar eller anpassade förinställningar. 

Ange standardinställningar för import av foton med Raw-format.

Så här anger du standardinställningar för import av foton med Raw-format:

 1. Gå till Redigera > Inställningar (Windows) eller Lightroom Classic > Inställningar (macOS).

 2. Välj fliken Förinställningar i dialogrutan Inställningar.

 3. Välj ett av alternativen nedan i listrutan Mall:

  Adobe-standard

  Välj det här alternativet om du vill använda Adobes standardinställningar på dina foton med Raw-format.

  Kamerainställningar

  Välj det här alternativet om du vill behålla inställningarna från kameran som fotot med Raw-format togs med.

  Förinställningar

  Välj det här alternativet och välj en förinställning som ska användas på dina foton med Raw-format när du importerar dem.

  Obs!

  Om du väljer Kamerainställningar utan att det finns matchande inställningar i Lightroom Classic används Adobes standardinställningar.

  Ange standardinställningar för foton med Raw-format
  Ange standardinställningar för import av foton med Raw-format.

Ange standardinställningar för foton med Raw-format som är specifika för kameramodeller.

Du kan ange standardinställningar för foton med Raw-format baserade på kameramodeller. Du kan till och med ange olika standardinställningar för flera kameror av samma kameramodell baserat på deras serienummer.

Skapa standardinställningar

Så här anger du standardinställningar baserade på kameramodeller:

 1. Gå till Redigera > Inställningar (Windows) eller Lightroom Classic > Inställningar (macOS).

 2. Välj fliken Förinställningar i dialogrutan Inställningar.

 3. Välj Åsidosätt mallinställning för specifika kameror under Standardinställningar för Raw.

 4. Välj en kameramodell i listrutan Kamera. Listrutan innehåller namnen på alla kameramodeller som du har importerat foton med Raw-format från.

 5. (Valfritt) Om du vill skapa standardinställningar för en kamera baserade på serienumret väljer du Visa serienummer. Listrutan Kamera innehåller nu namn på kameramodeller tillsammans med deras serienummer.

  Ange standardinställningar för foton med Raw-format som är specifika för kameramodeller.
  Ange standardinställningar för foton med Raw-format som är specifika för kameramodeller.

 6. Välj ett av alternativen nedan i listrutan Standardinställningar:

  Adobe-standard

  Välj det här alternativet om du vill använda Adobes standardinställningar på dina foton med Raw-format.

  Kamerainställningar

  Välj det här alternativet om du vill behålla inställningarna från kameran som fotot med Raw-format togs med.

  Förinställningar

  Välj det här alternativet och välj en förinställning som ska användas på dina foton med Raw-format när du importerar dem.

  Obs!

  Om du väljer Kamerainställningar utan att det finns matchande inställningar i Lightroom Classic används Adobes standardinställningar.

 7. Klicka på Skapa standardinställningar.

Ändra standardinställningar

Så här ändrar du en standardinställning som du har skapat:

 1. Gå till Redigera > Inställningar (Windows) eller Lightroom Classic > Inställningar (macOS).

 2. Välj fliken Förinställningar i dialogrutan Inställningar.

 3. Markera standardinställningen som du vill ändra och gör något av följande:

  • Klicka på nedåtpilen  bredvid standardinställningen.
  • Höger- eller vänsterklicka på standardinställningen.
  Ändra standardinställningar
  Ändra standardinställningar

 4. Välj den nya inställningen på snabbmenyn.

Ta bort standardinställningar

Så här tar du bort en standardinställning som du har skapat:

 1. Gå till Redigera > Inställningar (Windows) eller Lightroom Classic > Inställningar (macOS).

 2. Välj fliken Förinställningar i dialogrutan Inställningar.

 3. Markera standardinställningen som du vill ta bort och gör något av följande:

  • Klicka på nedåtpilen  bredvid standardinställningen.
  • Högerklicka på standardinställningen.
 4. Välj Ta bort på snabbmenyn.

  Ta bort standardinställningar.
  Ta bort standardinställningar.

Ange standardinställningar för foton med Raw-format som är specifika för ISO-värden

Du kan ange Raw-standardinställningar baserade på ISO-värden för dina foton med Raw-format. För att göra det måste du skapa en ISO-anpassad förinställning och ange den som standard för dina foton med Raw-format.

Du kan ange olika inställningar för olika ISO-värden i förinställningen. Om ett foto har ett annat ISO-värde än det som du har angett i förinställningen beräknas lämpligt värde för inställningen baserat på de värden som du har angett i förinställningen. Om du till exempel skapar följande förinställning 

 • ISO 400    Reducering av luminansbrus 0
 • ISO 1600    Reducering av luminansbrus 10

och importerar ett foto med ISO 800 ställs reduceringen av luminansbrus in på 5.

Så här anger du standardinställningar för foton med Raw-format baserade på ISO-värden:

 1. Skapa en ISO-anpassad förinställning. Mer information finns i Skapa en ISO-anpassad förinställning.

 2. Gå till Redigera > Inställningar (Windows) eller Lightroom Classic > Inställningar (macOS).

 3. Välj fliken Förinställningar i dialogrutan Inställningar.

 4. Gör något av följande:

  • I listrutan Mall väljer du Förinställning > Användarförinställningar och väljer den ISO-anpassade förinställningen. 
  • Välj Åsidosätt mallinställning för specifika kameror, välj en kameramodell och välj Förinställning från listrutan Standardinställningar och sedan Användarförinställningar och den ISO-anpassade förinställningen.


Exempel på ISO-anpassade förinställningar

Här är några exempel på ISO-anpassade förinställningar. Du kan hämta och anpassa förinställningarna efter dina behov.

Exempel 1

Den här förinställningen ställer in reduceringen av luminansbrus på följande sätt:

 • 0 för foton med ISO 400 och lägre.
 • 10 för foton med 1600 ISO.
 • 30 för foton med 6400 ISO och högre.

Det primära syftet med den här förinställningen är att anpassa och öka mängden brusreducering när fotots ISO-värde ökar.

Exempel 2

Den här förinställningen anpassar följande inställningar:

 • Reducering av luminansbrus.
 • Färgbrusreducering.
 • Slätheten av färgbrusreducering.
 • Svärta.
 • Klarhet.
 • Maskering av skärpa.

Den här förinställningen gör följande ändringar på foton med Raw-format baserat på deras ISO-värden:

 • Avaktiverar brusreducering vid ISO 400 och lägre helt.
 • Avaktiverar maskering av skärpa vid lägre ISO-värden och aktiverar den vid högre ISO-värden.
 • Använder standardinställningar för Svärta och Klarhet vid lägre ISO-värden men olika värden vid högre ISO-värden. 

Plats för standardinställningar för foton med Raw-format

Om du vill flytta standardinställningarna för foton med Raw-format från en dator till en annan eller om du vill säkerhetskopiera inställningarna hittar du standardinställningarna för foton med Raw-format på följande plats:

 • macOS: /Användare/<användarnamn>/Bibliotek/Application Support/Adobe/CameraRaw/Defaults
 • Windows: C:\Users\<användarnamn>\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Defaults\

Vanliga frågor

 • Måste jag konfigurera om standardinställningarna för Raw om jag återställer inställningarna för Lightroom Classic?

  Om du återställer eller tar bort inställningarna för Lightroom Classic påverkas inte dina standardinställningar för Raw-format, eftersom de lagras separat.

 • Hur exporterar och importerar jag standardinställningar för Raw?

  Det finns inget alternativ i Lightroom Classic för att exportera eller importera standardinställningar för Raw-format. Du kan dock kopiera RawDefaults.xmp från följande plats om du vill exportera eller importera standardinställningarna för Raw manuellt.

  macOS: /Användare/<användarnamn>/Bibliotek/Application Support/Adobe/CameraRaw/Defaults

  Windows: C:\Users\<användarnamn>\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Defaults\

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?