Metadatakonflikt för Zeiss Milvus- och SIGMA 50 mm f1.4-objektiv

Gällande versioner

Lightroom CC 2015.5/6.5 och Adobe Camera Raw 9.5

Bilder tagna med SIGMA 50 mm f/1.4 ART-objektiv identifieras felaktigt som Zeiss Milvus

I Adobe Camera Raw 9.3 och Lightroom 2015.3/6.3 leder ett fel till att importerade bilder som har tagits med SIGMA 50 mm f/1.4 ART-objektiv felaktigt identifieras som tagna av Zeiss Milvus 50 mm f/1.4-objektiv på Canon EOS-kamerahus. Detta problem har påverkat panelen objektivkorrigeringar och EXIF-metadata för objektivnamn.

Problemet har åtgärdats i versionerna Adobe Camera Raw 9.4 och Lightroom 2015.4/6.4. Efter denna korrigering uppstår inte längre detta namnfel för nyligen importerade bilder.

För importerade bilder som har påverkats av tidigare versioner förblev EXIF-metadata för objektivnamn felaktiga, i synnerhet då bilderna innehöll sparade justeringar. Det här problemet har åtgärdats i Adobe Camera Raw 9.5 och Lightroom 2015.5/6.5. I Adobe Camera Raw 9.5 korrigerar felfixaren automatiskt EXIF-metadata för objektivnamn.

På grund av skillnader i genomförande, följ anvisningarna nedan för att helt och hållet lösa felet i Lightroom 2015.5/6.5.

Lösning: Korrigera påverkade metadata

Följ dessa anvisningar för Lightroom 2015.5/6.5:

1. I modulen Bibliotek, välj alla bilder som har påverkats av felet. Välj således de bilder som har tagits med ett SIGMA-objektiv men som uppges ha tagits med ett Zeiss-objektiv.

                          2. Välj Metadata > Spara metadata till fil.

                          3. Välj Metadata > Läs metadata från fil.

Den här lösningen startar en synkronisering av bildernas metadata som ersätter Zeiss Milvus 50mm f/1.4 med 50mm f/1.4 i EXIF-fältet för objektivnamn.

Obs!

Nyligen importerade bilder påverkas inte av de problem som har beskrivits i denna text.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto