Sammanfattning av nya funktioner | Adobe Camera Raw (oktober 2022-versionen)

Läs om de nya funktionerna och förbättringarna i oktober 2022-versionen av Adobe Camera Raw (version 15.0).

Ta enkelt bort fläckar med Innehållsanpassad borttagning

Uppnå dina redigeringsmål genom att öva på optimal bildkontroll över dina foton. Med det nya verktyget Innehållsanpassad borttagning på lagningspanelen kan du ta bort oönskade fläckar och objekt i ett foto. 

 1. Välj det foto som du vill retuschera. I panelen Lagning väljer du Innehållsanpassad borttagning.

  innehållsanpassad borttagning

 2. Ange penselns Storlek och Opacitet för att göra en markering.

 3. Klicka och dra penseln över de områden du vill laga med verktyget Innehållsanpassad borttagning. Adobe Camera Raw analyserar och fyller markeringen med det innehåll från andra delar av fotot som passar bäst.

  innehållsanpassad borttagning

  Om du vill ändra det provområde som är markerat som standard manuellt kan du:

  macOS: Kommando + dra ett område på bilden när en punkt är markerad med innehållsanpassad borttagning.
  Windows: Ctrl + dra på ett område på bilden när en punkt är markerad med innehållsanpassad borttagning.

 4. För att ta bort alla justeringar som du har gjort med reglagen klickar du på knappen Återställ på menyn.

Mer information om fläckborttagning i Adobe Camera Raw finns i Förbättrad fläckborttagning.

Markera automatiskt personer, objekt och bakgrund

Maskeringsfunktionerna för Markera personer, Markera objekt och Markera bakgrund i panelen Maskering hjälper dig att uppnå exakta redigeringsmål. Redigera snabbt specifika delar av kroppen (bland annat hud, tänder och ögon) och gör exakta justeringar av ett eller flera objekt i ett foto.

Markera personer

 1. Öppna det foto du vill redigera. Välj Maskering > Personer.

 2. Adobe Camera Raw identifierar automatiskt alla personer i fotot. Du kan markera den personen i fotot som du vill justera. 

 3. Du kan välja specifika delar av kroppen som hår, hy, tänder och så vidare, och endast förbättra de valda delarna. 

  masking-people

 4. Klicka i panelen Masker. Välj Lägg till och/eller Ta bort mask om du vill lägga till mer i eller ta bort från masken.

 5. Använd redigeringsreglagen i den högra panelen för att göra justeringar i markeringen. 

Välj Objekt

 1. Öppna det foto du vill redigera. Välj Maskering > Objekt.

 2. Skapa sedan en markering på något av följande sätt:

  • Pensel: Måla över det objekt du vill markera med en pensel.
  • Rektangelmarkera: Gör en ruta över det objekt du vill markera.
  masking-objects

  Adobe Camera Raw analyserar objektet utifrån din markering och skapar automatiskt en mask. 

 3. Klicka på masken i panelen Masker. Markera Lägg till om du vill lägga till områden i markeringen eller Ta bort om du vill ta bort områden från den automatiska markeringen. Du kan använda något av maskeringsverktygen för att göra detta.

 4. Använd redigeringsreglagen i den högra panelen för att göra justeringar i markeringen. 

Välj bakgrund

 1. Öppna det foto du vill redigera. I den högra panelen väljer du Maskering > Bakgrund.

 2. Adobe Camera Raw kör en analys och markerar bakgrunden automatiskt. Du kan visa markeringen som en övertäckning (röd som standard) och en mask skapas i panelen Masker.

  masking-background

 3. Klicka på masken i panelen Masker. Markera Lägg till om du vill lägga till områden i markeringen eller Ta bort om du vill ta bort områden från den automatiska markeringen. Du kan använda något av maskeringsverktygen för att göra detta. 

 4. När du är nöjd med markeringen använder du redigeringsreglagen till höger för att göra lokala justeringar.

Mer information om maskering i Adobe Camera Raw finns i Maskering.

Maskera kurvor

Kurvor är nu tillgängligt som maskeringsjustering i Camera Raw. Med den här kombinationen får du bättre kontroll över färgtonen i vissa områden av ett foto. Både ton- och RGB-kurvor per kanal stöds.

 1. Öppna det foto som du vill redigera i Adobe Camera Raw.

 2. Skapa en mask med något av maskeringsverktygen.

 3. Använd den nya panelen Kurvor om du vill använda en tonkurvejustering på det maskerade området.

Mer information om maskering i Adobe Camera Raw finns i Maskering.

HDR-utdata (Förhandstitt på teknik)

Camera Raw erbjuder nu HDR-utdata som en funktion i Förhandstitt på teknik. Här ingår möjlighet att visa och redigera HDR-foton på kompatibla HDR-skärmar, spara HDR-foton på disk och öppna dem i Photoshop. Klicka här om du vill veta mer. 

Mer information finns i HDR-utdata.

Kameror och objektiv som stöds

Läs följande artiklar om du vill hitta nyligen tillagda kameror och objektiv i den fullständiga listan över profiler som stöds:

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online