Med hjälp av verktyget Fläckborttagning i Camera Raw kan du reparera utvalda områden i en bild genom att ta färgprov från andra områden i samma bild. Standardbeteendet för verktyget är att du kan markera områden att retuschera genom att dra penseln över fotot. I följande foto kan du till exempel ta bort en del av den vajer (som ansluter hjälmen till vajern ovanför) som döljer den blå himlen.

När du använder verktyget Fläckborttagning på en Raw-bild bearbetar du i praktiken Raw-bildsdata direkt. När du arbetar direkt med Raw-bildsdata kan du få bättre matchningar vid retuschering (lagning eller kloning). Eftersom redigeringar och ändringar av Camera Raw-bilder lagras i kringliggande filer förstör du inte heller någonting i processen.

Den lina som tycks sammankoppla vajern och hjälmen (vänster bild) har tagits bort (höger bild)
Den lina som tycks sammankoppla vajern och hjälmen (vänster bild) har tagits bort (höger bild)

Använda verktyget Fläckborttagning

 1. Gör något av följande:

  • Öppna en Camera Raw-fil.
  • Öppna en bild i Photoshop och välj Filter > Camera Raw-filter.
 2. Välj verktyget Fläckborttagning  i verktygsfältet.

 3. Välj något av följande på menyn Typ:

  Lagning Textur, belysning och skuggor från det områd du har tagit färgprov från matchas i det valda området.
  Klona Det område du har tagit färgprov från används på det valda området.

 4. (Valfritt) Om du vill ange storlek på området för verktyget Fläckborttagning drar du i skjutreglaget Storlek i alternativområdet för verktyget Fläckborttagning under Histogram.

  Obs!

  Använd knapparna för hakparenteser på tangentbordet till att ändra penselns storlek

  • Om du vill minska radien för verktyget trycker du på [ (vänster klammerparentes).
  • Om du vill öka radien för verktyget trycker du på ] (höger klammerparentes).

 5. Klicka och dra på det område i fotot du vill retuschera.

  • En röd och vit markering (rött handtag) anger området.
  • En grön och vit markering (grönt handtag) anger det område du har tagit färgprov från.
  Använda verktyget Fläckborttagning till att retuschera fotot
  Identifiera den del av fotot du vill reparera och använd verktyget Fläckborttagning till att till att måla området. Använd de gröna och röda handtagen (höger bild) om du vill ändra position för det valda området och det område du har tagit färgprov från

 6. (Valfritt) Om du vill ändra det provområde som väljs som standard gör du något av följande:

  • Automatiskt Klicka på handtaget för ett markerat område och tryck på / (snedstreck) Färgprov tas från ett nytt område. Tryck på / tills du hittar ett färgprovsområde som passar.
  • Manuellt Använd det gröna handtaget till att flytta provområdet.

  Obs!

  När du väljer en större del av en bild med större penseldrag hittar du normalt inte rätt färgprovsområde med en gång. Du kan experimentera med olika alternativ genom att klicka på snedstrecket (/) så att verktyget provar olika färgprovsområden.

 7. Om du vill ta bort alla justeringar du gjort i i verktyget Fläckborttagning klickar du på Rensa alla.

Kortkommandon och modifierare på tangentbordet

Cirkulär fläck:

 • Ctrl-/Kommando-klicka för att skapa en cirkulär fläck, för att ange fläckens källa.
 • Kommando+Alt-/Ctrl+Alt-klicka för att skapa en cirkulär fläck, dra för att ange fläckens storlek.

Rektangulärt urval:

 • Alt-dra för att definiera ett rektangulärt urval. Alla fläckar i urvalet (markerade i rött) tas bort när du släpper musen.

Utöka ett valt område eller en fläck:

 • Skift-klicka för att utöka en vald fläck, ungefär som i "prick till prick".

Ta bort ett valt område eller en fläck:

 • Välj ett rött eller grönt handtag och tryck på Delete för att ta bort en vald justering.
 • Alt-klicka på ett handtag om du vill ta bort det.

Retuschera ett foto med hjälp av funktionen Visa fläckar

När du arbetar vid en dator kan du identifiera och ta bort de flesta fläckar och skavanker. Om du däremot skriver ut ett foto med hög upplösning kan den utskrivna kopian innehålla defekter som inte gick att se på datorskärmen. Det finns många typer av sådana defekter: damm på kamerasensorn, dålig hy hos modellen i ett porträtt eller molnstrimmor på en blå himmel. När upplösningen är hög är sådana defekter distraherande.

Du kan använda den nya funktionen Visa fläckar till att söka efter defekter som kanske inte är omedelbart synliga. När du markerar kryssrutan Visa fläckar (i alternativen för verktyget Fläckborttagning ) blir bilden inverterad. Du kan sedan använda verktyget Fläckborttagnings i läget Visa fläckar till att ytterligare retuschera fotot.

Kryssrutan Visa fläckar
Kryssrutan Visa fläckar är ett alternativ för verktyget Fläckborttagning

 1. Gör något av följande:

  • Öppna en Camera Raw-fil.
  • Öppna ett foto Photoshop CC och välj Filter > Camera Raw-filter.
 2. Välj verktyget Fläckborttagning i verktygsfältet och markera kryssrutan Visa fläckar.

  Bilden inverteras och konturerna för elementen i fotot visas.

  Visa fläckar är aktiverat och onödiga element har tagits bort (överst), Visa fläckar är avaktiverat och onödiga element har tagits bort (underst)
  Ovan är funktionen Visa fläckar avaktiverad, och onödiga element som molnstrimmor (vänster) har tagits bort (höger)

 3. Använd reglaget Visa fläckar till att ändra konstrasttröskeln för den inverterade bilden. Om du vill visa defekter som damm, fläckar och andra oönskade element flyttar du skjutreglaget till olika kontrastnivåer.

  Obs!

  När kryssrutan Fläckvisualisering är markerad gör du så här för att ändra visualiseringströskeln:

  • Öka: tryck på . (punkt)
  • Öka (i större steg): tryck på Skift+. (punkt)
  • Minska: tryck på , (komma)
  • Minska (i större steg): tryck på Skift+, (komma)

 4. Använd verktyget Fläckborttagning för att klona eller korrigera oönskade inslag i fotot. Avmarkera kryssrutan Visa fläckar när du vill visa resultatet.

 5. Upprepa steg 2, 3 och 4, om det behövs.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy