Animera 3D-karaktärer med Mixamo

Skapa och redigera animeringar i Mixamo efter att du har valt eller överfört en 3D-karaktär.

Tillämpa en animering

Obs!

Se till att du har en karaktär att animera. 

Du kan använda den förvalda karaktären i ditt Mixamo.com-konto, ta en färdig karaktär på fliken Mixamo Characters (Mixamo-karaktärer) eller överföra en egen karaktär från Fuse CC eller en anpassad karaktär.

Välj en animering från animeringsbiblioteket

  1. Klicka på fliken Animations (Animeringar) på menyn eller på knappen Find Animation (Hitta animering) på panelen för att söka i animeringsbiblioteket.

  2. Använd sökfältet för att hitta animeringar genom att ställa in kategorifilter eller genom att skriva sökord.

  3. Klicka på en animeringsminiatyr för att testa den på din karaktär.

Redigera animeringen

  1. På kontrollpanelen kan du göra animeringsinställningar för t.ex. hastighet och armavstånd när du valt en animering och tillämpat den på din karaktär. 

    Redigera animeringsinställningar

    Du kan ta bort en animering genom att klicka på X högst upp i redigeringsområdet om du vill återgå till din statiska karaktär.

  2. Välj knappen Download (Ladda ned) när du är klar med redigeringen av animeringen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?