Åtgärda felkoderna 42 och 72 när du installerar eller uppdaterar Creative Cloud-program

Läs om vad du ska göra när Creative Cloud-program inte kan installeras eller uppdateras och systemet visar felkoderna 42 eller 72.

Problem

Creative Cloud-program kan inte installeras eller uppdateras med Creative Cloud-datorprogrammet eller ett självbetjäningspaket.

Felmeddelande

Installationsprogrammet saknar åtkomst till viktig fil/katalog. Testa att installera igen. (Felkod: 42) eller (Felkod: 72)

Miljö

Windows

Innan du börjar

 1. Gå till C:\Users\[användarnamn\AppData\Local\Temp\CreativeCloud\ACC.

 2. Öppna filen ACC.log i ACC-mappen och leta efter följande fellogg: | [ERROR] | | ACC | LBS | WorkflowManager | | | 7248 | PIM Validation Failed:Process certificate didn't match to Adobe certificate! CANameChain:

  Kontrollera det digitala certifikatet för filerna om du får felet.

 1. Gå till C:\Program (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\ACC.

 2. Högerklicka på Creative Cloud.exe och klicka på Egenskaper.

 3. Gå till fliken Digitala signaturer och klicka på knappen Information.

 4. Meddelandet Den här digitala signaturen är OK visas under Information om Digital signatur. Alla andra meddelanden gör att fel 42 eller 72 uppstår. 

Så här åtgärdar du felmeddelande 42 och 72

Installera alla tillgängliga Windows-uppdateringar och kontrollera om problemet har åtgärdats.

Om uppdatering av Windows inte löser problemet får du felet eftersom Windows inte kan verifiera digitala certifikat. Testa en i taget av följande lösningar. Gå vidare till nästa lösning om föregående lösning inte fungerar.

Lösning 1: Inaktivera gruppolicyn

Följ anvisningarna nedan för att inaktivera gruppolicyn som är ansvarig för att förhindra certifikatuppdateringar.

 1. Sök efter gpedit.msc i Windows Search för att öppna Redigeraren för lokala gruppolicyer.

 2. Gå till Princip för Lokal dator Datorkonfiguration Windows-inställningar Säkerhetsinställningar Principer för offentliga nycklar Inställningar för verifiering av certifikatsökväg.

 3. I dialogrutan Egenskaper för Inställningar för verifiering av certifikatsökväg går du till fliken Hämta verifieringsdata och markerar Definiera följande principinställningar.

 4. Markera Uppdatera automatiskt certifikat i Microsoft Root Certificate Program om det inte är markerat.

 5. Granska ACC.log och det digitala certifikatet igen för att kontrollera om felet kvarstår.

  Försök installera eller uppdatera tillägget programmet igen om du in får felet. Om du fortfarande får det går du vidare till nästa lösning.

Lösning 2: Installera det senaste digitala certifikatet

Hämta och extrahera certifikaten nedan och installera dem i Betrodde rotcertifikatutfärdare.

Hämta

Hämta

Försök uppdatera eller installera programmet igen när certifikaten har installerats.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?