Vanliga frågor om Creative Cloud-datorprogrammet

Hitta svar på några vanliga frågor om Creative Cloud-datorprogrammet.

Med datorprogrammet Adobe Creative Cloud kan du enkelt överföra filer mellan datorn och onlinelagringsutrymmet i Creative Cloud samt synka filer på flera enheter. På denna sida hittar du svar på vanliga frågor om kraven för datorprogrammet Creative Cloud och om arbete med filer.

Vilka operativsystem stöder datorprogrammet Creative Cloud?

Creative Cloud-datorprogrammet har följande rekommenderade krav för operativsystemen Windows och Mac:

 • Windows 10 (64-bitars) version 1903 eller senare för AMD-, Intel- och ARM-processorer
 • macOS Sierra (version 10.12) och senare | Big Sur 11.0 (Apple M1 silicon)
 • Internetanslutning

Kan jag installera Creative Cloud-datorprogrammet på fler än två datorer med samma konto?

Ett obegränsat antal datorer kan ha datorprogrammet Creative Cloud installerat med samma konto.

Men med din egen Creative Cloud-licens kan du installera Creative Cloud-programmet på mer än en dator, aktivera (logga in på) två, men bara använda dem på en dator i taget.

Hur avslutar jag Creative Cloud-datorprogrammet?

Beroende på vilken version av Creative Cloud-datorprogrammet du använder, gör du något av följande för att avsluta programmet:

a) Windows: Välj Avsluta Creative Cloud på Arkiv-menyn. Eller tryck på Ctrl+W. Välj sedan Avsluta för att bekräfta.

b) macOS: Välj Creative Cloud > Avsluta Creative Cloud. Eller tryck på Cmd+Q. Välj sedan Avsluta för att bekräfta.

Avsluta Creative Cloud-programmet

a) Välj de tre vertikala punkterna  i det övre högra hörnet.

b) Välj Avbryt.

Avsluta Creative Cloud-datorprogrammet

Om du behöver starta om Creative Cloud-programmet finns det på följande platser:

macOS: Välj Gå > Program > Adobe Creative Cloud > Adobe Creative Cloud.

Windows 8 och 7: Välj Start > Program > Adobe Creative Cloud.

Windows 10: Välj Start > Adobe Creative Cloud.

Obs!

När du startar om Creative Cloud-programmet uppdateras listan över tillgängliga uppdateringar och installerade program.

Creative Cloud-programmet startar automatiskt nästa gång du loggar in. Detta alternativ kan inaktiveras i programinställningarna.

Jag får ett felmeddelande när jag försöker logga in via Creative Cloud-datorprogrammet. Hur kan jag åtgärda detta fel?

Om du får problem när du loggar in via Creative Cloud-datorprogrammet kan du välja att logga in med webbläsaren. Exempel: Om ditt Adobe-konto är en del av ett företags- eller skolkonto kan du få inloggningsproblem (via Creative Cloud-datorprogrammet) om organisationen har konfigurerat enkel inloggning (SSO) som Microsoft Azure.

Om du vill logga in med webbläsaren väljer du Hjälp > Logga in med din webbläsare i Creative Cloud-datorprogrammet.

Logga in med din webbläsare

När du har loggat in med webbläsaren går du tillbaka till Creative Cloud-datorprogrammet. du loggas in automatiskt.

Vilka typer av filer kan jag överföra och förhandsvisa i Creative Cloud?

I Creative Cloud kan du förhandsgranska en rad filformat direkt i webbläsaren på din dator, surfplatta eller smarttelefon. Dessa filtyper omfattar PSD, AI, INDD, JPG, PDF, GIF, PNG, Photoshop Touch, Ideas och övrigt.

Finns det någon begränsning för filstorlek?

Du kan överföra filer på upp till 20 GB till Creative Cloud Files-mappen. Om du försöker överföra större filer kan oväntade fel uppstå.

Du kan överföra filer på upp till 1 GB i avsnittet Synkade filerCreative Cloud-webbplatsen. Om du försöker överföra större filer kan oväntade fel uppstå i överföringen.

Finns det någon gräns för hur många filer bibliotek jag kan lagra?

Utöver lagringskvoten kan du inte synka eller lagra fler än följande antal mediefiler och mappar:

 • 350 000 filer
 • 150 000 mappar

Detta gäller inte de filer, mappar eller undermappar som andra delar med dig. Observera även att filer och mappar som du inte har raderat permanent fortfarande räknas in i molnlagringen.

Vad händer om jag överskrider molnlagringen?

Creative Cloud-datorprogrammet synkar upp till 1 GB spill från alla enheter. Därefter synkas inte nya filer, och du meddelas om att du har överskridit kvoten. Ett rött utropstecken visar vilka filer som inte kan synkas. Du kan fortfarande flytta, byta namn på eller ta bort filer. 

Se till att raderade filer inte använder värdefullt lagringsutrymme genom att radera dem permanent. Samtidigt har du också möjlighet att uppgradera lagringen.

Finns filerna fortfarande kvar lokalt när de flyttas till den lokala mappen Creative Cloud-filer? Är de tillgängliga utan anslutning?

När du flyttar filer i den lokala mappen Creative Cloud-filer medan skrivbordsprogrammet Creative Cloud körs, synkas de automatiskt med Creative Cloud. Filernas status visas när du ser dem i Finder och Windows Explorer. Filer som synkas har blå pilar och de som har synkats med Creative Cloud har en grön markering.

Om du inte har någon Internetanslutning, pausas synkningen automatiskt och återupptas när anslutningen är återupprättad. Du har fullständig åtkomst till dessa filer för redigering under tiden som anslutningen är nere. Meny- och fältikonerna ändrar status så att du ser om du är uppkopplad eller inte och om synkningen är aktiv.

Vad händer om jag ta bort filer från mappen Creative Cloud-filer?

Filraderingar synkas med Creative Cloud och andra enheter som är kopplade till kontot. Filer som har raderats från mappen Creative Cloud-filer placeras först i avsnittet RaderatCreative Cloud-webbplatsen.

I din kvot räknas filer som du inte har raderat permanent. Det är alltså nödvändigt att radera filer permanent för att frigöra lagringsutrymme.

I vilken ordning synkas filer?

Filerna i mappen Creative Cloud-filer synkas i bokstavsordning per katalog.

Kan jag synka mellan två Creative Cloud-konton?

Du kan samarbeta med andra användare och dela en mapp från ditt Creative Cloud-konto med de Creative Cloud-användare du väljer. Alla inbjudna användare kan sedan samarbeta utifrån resurserna i den delade mappen. Medarbetare kan visa, redigera, byta namn på, flytta eller ta bort innehåll i den delade mappen. Mer information finns i Samarbeta i mappar och bibliotek.

Kan jag ändra den förinställda platsen för mappen Creative Cloud-filer?

Ja, du kan ändra platsen för mappen Creative Cloud-filer via Creative Cloud-datorprogrammet.

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet. (Välj ikonen   i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.)

 2. Välj ikonen för molnaktivitet  i det övre högra hörnet och välj sedan kugghjulsikonen  för att öppna Inställningar.

  Öppna Synkroniseringsalternativ i Inställningar

 3. Klicka på ikonen  bredvid Mapplats och välj en ny mapplats.

  Ändra mapplatsen för mappen Creative Cloud-filer

 4. När du uppmanas till det ska du välja Flytta för att bekräfta platsändringen.

  Flytta filmappen

 5. Välj Klart för att stänga Inställningar när platsen har uppdaterats.

Överförs endast det jag har ändrat när jag överför en redigerad fil?

När du ändrar en fil synkas hela filen igen. 

Hur kontrollerar jag förloppet för filer i kö för synkning?

När du klickar på ikonen för skrivbordsprogrammet Creative Cloud i systemfältet (Windows) eller på menyfältets ikon (Mac) visas aktuellt förlopp för alla köande filer. Det visas även en uppskattning av återstående tid för att slutföra synkningen. Objekt med en grön markering på miniatyrbilden i mappen Creative Cloud-filer har synkats. Nya filer och filer som har redigerats har en symbol med blå pilar som visar att de väntar på att synkas.

Om du har den senaste versionen av Creative Cloud-datorprogrammet väljer du ikonen för molnaktivitet  i det övre högra hörnet. Då visas förloppet för filer i kö för synkning.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto