Med skrivbordsprogrammet Adobe Creative Cloud kan du enkelt överföra filer mellan datorn och onlinelagringsutrymmet i Creative Cloud samt synkronisera filer på flera enheter. På denna sida hittar du svar på vanliga frågor om krav för skrivbordsprogrammet Creative Cloud och arbete med filer.

Vilka typer av filer kan jag överföra och förhandsvisa i Creative Cloud?

I Creative Cloud kan du förhandsgranska en rad filformat direkt i webbläsaren på din dator, surfplatta eller smarttelefon. Dessa filtyper omfattar PSD, AI, INDD, JPG, PDF, GIF, PNG, Photoshop Touch, Ideas och övrigt.

Vilka operativsystem stöder skrivbordsprogrammet Creative Cloud?

Systemkraven för skrivbordsprogrammet Creative Cloud är följande:

  • Mac OS 10.9 och senare
  • Windows 7 och senare
  • Bredbandsanslutning

Användare som kör Windows XP eller tidigare och Mac OS 10.6.8 eller tidigare kan inte installera datorprogrammet Creative Cloud. De måste använda Adobe Application Manager.

Kan jag installera skrivbordsprogrammet Creative Cloud på fler än två datorer med samma konto?

Ett obegränsat antal datorer kan ha skrivbordsprogrammet Creative Cloud installerat med samma konto.

Du kan synkronisera filer på flera datorer. Förknippat med medlemskapet är aktivering dock begränsad till två datorer per person och du kan inte använda programmet på dessa enheter samtidigt. 

Mer information finns i användningsvillkoren. Du kan även inaktivera en Creative Cloud-licens på en dator.

Finns det någon begränsning för filstorlek?

Med skrivbordsprogrammet Creative Cloud kan du ladda upp filer som är upp till 5 GB stora. Om du försöker ladda upp filer på över 5 GB kan oväntade fel uppstå.

Med webbplatsen Creative Cloud kan du ladda upp filer som är upp till 1 GB stora. Om du försöker ladda upp större filer kan oväntade uppladdningsfel uppstå.

Hur avslutar jag skrivbordsprogrammet Creative Cloud?

Avsluta datorprogrammet Creative Cloud genom att klicka på den prickade ikonen högst upp till höger i programmet.

Välj sedan Avsluta längst ned i menyn.

Starta om skrivbordsprogrammet Creative Cloud genom att hitta det på följande platser:

Mac OS: /Applications/Adobe Creative Cloud/

Windows 8 och 7: C:\Program Files\Adobe\Adobe Creative Cloud\ACC

Obs!

När du startar om skrivbordsprogrammet Creative Cloud uppdateras listan över tillgängliga uppdateringar och installerade program.

Skrivbordsprogrammet Creative Cloud startar automatiskt nästa gång du loggar in. Detta alternativ kan inaktiveras i programinställningarna.

Finns filerna fortfarande kvar lokalt när de flyttas till den lokala mappen Creative Cloud-filer? Är de tillgängliga utan anslutning?

När du flyttar filer i den lokala mappen Creative Cloud-filer medan skrivbordsprogrammet Creative Cloud körs, synkroniseras de automatiskt med Creative Cloud. Filernas status visas när du ser dem i Finder och Windows Explorer. Filer som synkroniseras har blå pilar och de som har synkroniserats med Creative Cloud har en grön markering.

Om du inte har någon Internetanslutning, pausas synkroniseringen automatiskt och återupptas när anslutningen är återupprättad. Du har fullständig åtkomst till dessa filer för redigering under tiden som anslutningen är nere. Meny- och fältikonerna ändrar status så att du ser om du är uppkopplad eller inte och om synkroniseringen är aktiv.

Hur skiljer sig synkronisering med skrivbordsprogrammet Creative Cloud från synkronisering med Adobe Touch-program?

Skrivbordsprogrammet Creative Cloud synkroniserar filer från datorn till onlinelagringen i Creative Cloud. Synkronisering inifrån Touch-program synkroniserar projekt som skapats i programmet till onlinelagringen i Creative Cloud.

Vad händer om jag ta bort filer från mappen Creative Cloud-filer?

Borttagning av filer synkroniseras med Creative Cloud och andra enheter som är kopplade till kontot. Filer som raderats från mappen Creative Cloud-filer placeras först i avsnittet med arkiverade filer på sidan med filer. Detsamma gäller för filer som raderas från sidan med filer.

I din kvot räknas även arkiverade filer in så du måste radera dem permanent för att frigöra lagringsutrymme. Du kan bläddra bland arkiverade filer i filvyn på Creative Cloud-resursmappens webbplats för att återställa eller ångra arkivering av filer eller permanent ta bort dem för att frigöra lagringsutrymme.

Hur flyttar jag filer mellan Adobe Touch- och Creative Cloud-program?

Filer som lagras i Creative Cloud kan du nå från

  • stationära datorer och Creative Cloud-program
  • webbläsare
  • Adobe Touch-program.

Synkronisera filer med ett Touch-program från skrivbordet genom att dra filerna till eller spara dem i mappen Creative Cloud-filer. Tryck på ikonen för bildimportering i Touch-programmet, välj Creative Cloud och tryck på Creative Cloud-filen du vill överföra.

Med Adobe Creative Cloud kan du även synkronisera filer från Adobe Touch-program med skrivbordet. Alla filer som överförs till Creative Cloud från ett Touch-program finns på skrivbordet i mappen Creative Cloud-filer. Mer information om filöverföring till Creative Cloud från Adobe Touch-program finns i Samarbeta i mappar och bibliotek.

I vilken ordning synkroniseras filer?

Filerna i mappen Creative Cloud-filer synkroniseras i alfabetisk ordning per katalog.

Kan jag synkronisera mellan två Creative Cloud-konton?

Du kan samarbeta med andra användare och dela en mapp från Creative Cloud-kontot med specificerade Creative Cloud-användare. Alla inbjudna användare kan sedan samarbeta utifrån resurserna i den delade mappen. Samarbetspartners kan visa, redigera, byta namn, flytta eller ta bort innehåll i den delade mappen. Mer information finns i Samarbeta i mappar och bibliotek.

Kan jag ändra den förinställda platsen för mappen Creative Cloud-filer?

Nej. Om du flyttar eller tar bort mappen Creative Cloud-filer när skrivbordsprogrammet Creative Cloud körs uppmanas du att avsluta programmet så att du kan återställa det manuellt. Du kan även återställa det automatiskt och på så vis hämta samtliga filer från ditt konto.

Hur synkroniseras Creative Cloud-filer med ett Creative Cloud-aktiverat Touch-program?

Det finns två arbetssätt att välja på. Du synkroniserar Touch-programprojekt med Creative Cloud samt importerar CS-filer och bilder från Creative Cloud-kontot till Touch-programprojekt.

Filsynkronisering av Touch-program – de senaste iOS-versionerna av Adobe Photoshop Touch, Adobe Proto, Adobe Ideas och Adobe Collage stöder synkronisering. När synkronisering är aktiverad synkroniseras de inbyggda Touch-programfilerna med Creative Cloud på programbasis. När du till exempel skapar ett projekt i Photoshop Touch synkroniserar det bara en Photoshop Touch (.psdx)-fil till Creative Cloud. Dessutom synkroniseras dessa filer med dem i mappen Creative Cloud-filer på datorn. Öppna dessa .psdx-mappar i Photoshop med den installerade plugin-Touch-appen.

Importera filer – med de nya Touch-programmen kan du på olika sätt importera filer från Creative Cloud-kontot. När du importerar kan du söka bland miniatyrbilder av de filer som stöds i Creative Cloud, som till exempel PSD-, JPG-, PNG-, AI- och INDD-filer. Vid import skapar Creative Cloud en rendering och importerar den till ditt projekt. Dessa större Adobe-filer är inte synkroniserade med din iOS-enhet.

Överförs endast det jag har ändrat när jag överför en redigerad fil? Eller måste jag vänta för att överföra hela filen igen?

När du ändrar en fil, synkroniseras hela filen. Differentiell synkronisering eller synkronisering på blocknivå stöds inte för närvarande.

Går det att avbryta synkronisering av en fil från en Touch App?

Ja. Avbryt filsynkronisering genom att trycka på Creative Cloud-ikonen i Sorteraren och inaktivera synkronisering.

 

Hur kontrollerar jag förloppet för filer i kö för synkronisering?

När du klickar på ikonen för skrivbordsprogrammet Creative Cloud i systemfältet (Windows) eller på menyfältets ikon (Mac) visas aktuellt förlopp för alla köande filer. Det visas även en uppskattning av återstående tid för att slutföra synkroniseringen. Objekt med en grön markering på miniatyrbilden i mappen Creative Cloud-filer har synkroniserats. Nya filer och filer som har redigerats har en symbol med blå pilar som visar att de väntar på att synkroniseras.

Varför ser jag inte menyikonen när filer synkroniseras på Mac?

Om menyikonen inte visas är inställningen för att visa eller dölja ikonen inaktiverad. Gå till Systeminställningar under Creative Cloud för att aktivera den.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy