Användarhandbok Avbryt

Avveckling av synkade Creative Cloud-filer

 1. Användarhandbok för Creative Cloud
 2. Introduktion till Creative Cloud
  1. Vanliga frågor | Creative Cloud
  2. Systemkrav för Creative Cloud
  3. Filsynkning i Creative Cloud | Kända fel
 3. Hämta, installera, konfigurera och uppdatera
  1. Hämta Creative Cloud-program
  2. Öppna Creative Cloud-program
  3. Arbetsytan Start
  4. Uppdatera Creative Cloud-program
  5. Ändra språkinställning för dina Creative Cloud-program
  6. Avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet
  7. Avinstallera eller ta bort Creative Cloud-program
 4. Hantera ditt konto
  1. Konvertera en testversion av Creative Cloud till ett betalt medlemskap
  2. Återställ ditt Adobe-lösenord
  3. Ändra din Adobe-plan
  4. Uppdatera kreditkort och faktureringsadress
  5. Visa, hämta eller e-posta din Adobe-faktura
  6. Åtgärda en misslyckad eller utebliven betalning
  7. Avbryta en Adobe-testversion eller prenumeration
 5. Tjänster i Creative Cloud
  1. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
  2. Använda Adobe Fonts i Creative Cloud-program
  3. Creative Cloud Market är inte längre tillgängligt
 6. Tjänster för samarbete och lagring
  1. Vad är molndokument?
  2. Molndokument | Vanliga frågor
  3. Skapa eller konvertera filer till molndokument
  4. Konfigurera molndokument för användning offline
  5. Återgå till en tidigare version av ett molndokument
  6. Dela dina alster för att få kommentarer
  7. Varför kan jag inte se mina molndokument offline?
  8. Creative Cloud Libraries
  9. Samarbeta om bibliotek och mappar i Creative Cloud
  10. Frågor och svar om samarbete
  11. Synka dina filer med molnlagring
  12. Ta reda på hur mycket molnlagring du har
  13. Ange synkningsalternativ
  14. Avveckling av synkade Creative Cloud-filer
  15. Hämta synkat filinnehåll
 7. Creative Cloud-mobilappar
  1. Vanliga frågor | Mobilappar
  2. Adobe Creative Cloud för mobila enheter
 8. Enterprise och team
  1. Lär dig mer och support för företag
  2. Lär dig mer och support för team
  3. Snabbstartguide för teammedlemmar

Synkade Creative Cloud-filer avvecklas. Från och med 1 februari 2024 kommer Adobe att avveckla synkade Creative Cloud-filer för alla personliga användare som inte har någon koppling till ett Creative Cloud for Enterprise- eller ett Creative Cloud for Teams-företagskonto.

Vad är synkade Creative Cloud-filer?

Creative Cloud har gett enskilda användare chansen att spara filer på sina lokala enheter i mappen Creative Cloud Files. Innehållet i denna mapp kan synkas (kopieras) till användarens molnlagring via en process som körs på den lokala enheten. Du kan komma åt dessa filer lokalt på enheten i en mapp som heter Creative Cloud Files eller via Creative Cloud-webbplatsen på menyn Starta fler (från alternativet Synkade filer). Mappar och filer som synkas med Creative Cloud på de här sätten kan också delas med andra Creative Cloud-användare. Synkade filer i Creative Cloud är också integrerade i några av Adobes mobilappar, inklusive Photoshop, Express, Rush och Fresco, som ett sätt att överföra filer mellan enheter.

När Synkade filer har avvecklats kommer nya Creative Cloud-användare (med kostnadsfria och betalda prenumerationer) inte längre att ha möjlighet att använda Creative Cloud-filsynkning och relaterad molnlagring för filbaserade tillgångar.

Adobe fortsätter att erbjuda och stödja molnlagring och synkning i hela Creative Cloud med molndokument, Creative Cloud Libraries, Lightroom Cloud-lagring och Frame.io-molnlagring. Ingen av de här molnlagringslösningarna påverkas av den här förändringen.

Hur påverkar detta mig?

Som enskild användare kommer du – om du har något i din lokala Creative Cloud Files-mapp och aktiverat filsynkning, har överfört filer direkt på fliken Synkade filer på Creative Cloud-webbplatsen eller nyttjar synkade Creative Cloud-filer för mapp- och fildelning – att påverkas på följande sätt:  

Från och med 1 februari 2024 kommer Adobe att avveckla Creative Cloud-synkningstjänsten på datorer och mapp- och fildelningsmöjligheterna för synkade Creative Cloud-filer. Filer i den lokala mappen Creative Cloud Files kommer inte längre att kopieras till molnlagringen, och dessa kopior i molnlagringen kommer att raderas. Filer och mappar som delas med andra användare från Synkade filer kommer inte längre att vara tillgängliga. Alla Adobe-program som använder synkade Creative Cloud-filer för att ge användare möjlighet att dela filer mellan enheter kommer att ta bort de här integreringarna

Alla tillgångar i din lokala mapp Creative Cloud Filer på enheten förblir intakta och under din fullständiga kontroll. Du kan lämna mediefilerna i mappen Creative Cloud Filer eller välja att flytta dem till andra lagringslösningar som Adobe stöder, som Frame.io eller Adobe Experience Manager Assets (AEM), eller till molnlagringslösningar med externa synkningsfunktioner.  

Mappen Creative Cloud Files kommer inte längre att vara dold när du loggar ut från Creative Cloud. Mappen kommer att döpas om till Creative Cloud Files + <kontotyp> + <profilnamn> + <epost> + <GUID> (till exempel Creative Cloud Files Personligt konto epost@abc.com ####@AdobeID). Du kan byta namn på mappen som du vill. 

Varför upphör Adobe med synkade Creative Cloud-filer? 

Synkade Creative Cloud-filer tillhandahåller generella molnlagringsfunktioner som inte är direkt anpassade till Adobes mål att stödja kreativt samarbete. Adobe fortsätter att investera i specialbyggda tjänster för kreatörer så att de får tillgång till sitt kreativa arbete mellan enheter och appar, och för att möjliggöra samarbete med andra kreatörer och intressenter. 

Finns det ett alternativ till synkade Creative Cloud-filer?

Adobe erbjuder ett antal molnbaserade lösningar skräddarsydda efter dina behov. Med molndokument, som är tillgängliga i Photoshop, Illustrator, Fresco och Adobe Express, går det att spara och få tillgång till det du gör på datorn, mobilen och webben. Med Creative Cloud Libraries, som är tillgängliga i Creative Cloud-program och Adobe Express, kan du ordna, återanvända och dela varumärkesresurser och kreativa resurser. Frame.io, som ingår i de flesta Creative Cloud-prenumerationsplanerna, stöder delning, lagring och granskning av ett brett utbud av filtyper på webben och mobilen.

Molndokument

Molndokument är molnbaserade filer som du kan öppna och redigera i kompatibla program. Med molndokument är dina verk alltid uppdaterade på alla enheter var du än är. Kompatibla program är bl.a. Photoshop, Illustrator, Fresco och Adobe Express. Med molndokument kan du även spara ditt verk från ett kompatibelt program och öppna det i ett annat kompatibelt program utan att något går förlorat i återgivningen. Med Spara automatiskt kan du snabbt visa alla tidigare versioner av ditt dokument. 

Creative Cloud Libraries

Med Creative Cloud Libraries kan du samla designelement för specifika projekt, kunder eller team och använda dem i Creative Cloud-program och Adobe Express. Dessa bibliotek hjälper dig och ditt team att få tillgång till samma varumärkeselement för ett projekt under hela dess livscykel, samla, organisera och dela varumärkesresurser som skapats i olika program för ett projekt eller en kund – från färgpaletter, teckenformat och logotyper till kortkommandon och godkända bilder. 

Frame.io

Frame.io erbjuder delning, granskning och godkännande av kreativa filer från videor till bilder, PDF-filer med mera på mobiler och webben. Du kan överföra alla filtyper väldigt snabbt, organisera och dela med kreativa partner så att alla i ditt projekt har tillgång till rätt medier när de behöver dem, dela anpassade varumärkespresentationer och granskningslänkar för att få återkoppling från intressenter, få tillgång till återkopplingen i Creative Cloud-program som Premiere och enkelt skicka ut en annan version för godkännande.

 

Hur kommer användarna att aviseras om att synkade Creative Cloud-filer tas bort? 

Alla berörda användare kommer att få ett operativt e-postmeddelande minst 90 dagar innan synkade Creative Cloud-filer börjar avvecklas. Vi skickar ett ytterligare operativt e-postmeddelande 30 dagar innan innehållet raderas från molnlagringen som är kopplad till dessa filer. Vi påminner om att alla filer som lagras på lokala enheter i mappen Creative Cloud Files inte rörs. Mappen kommer dock att döpas om. Mer information om ändringen av mappens namn finns nedan. 

Var hittar jag mappen Creative Cloud Files på min lokala enhet?

Innehållet i mappen Creative Cloud Files finns i mappen nedan: 

Windows

C:\Users\<Användarnamn>\Creative Cloud Files

macOS

Mac HD/Users/<Användarnamn>/Creative Cloud Files

Obs!

Mappen kan vara dold om användaren inte är inloggad på Creative Cloud. <Användarnamn> är den aktuella användarens användarnamn.

Från och med 1 februari 2024 kommer mappen Creative Cloud Files inte längre att vara dold när du loggar ut från Creative Cloud. Mappen kommer att döpas om till Creative Cloud Files + <kontotyp> + <profilnamn> + <epost> + <GUID> (till exempel Creative Cloud Files Personligt konto epost@abc.com ####@AdobeID). Du kan byta namn på mappen som du vill.

Vad ska jag göra härnäst?

Dina mediefiler blir kvar i mappen Creative Cloud Files på din lokala enhet. Vi föreslår att du säkerhetskopierar filerna lokalt, till en lösning som Adobe stöder som Frame.io eller till en extern molnlagringstjänst. Logga in på ditt Adobe-konto på din lokala enhet för att synka de senaste versionerna av dina tillgångar före 1 februari 2024. 

Hur hämtar jag en kopia av mina filer från en dator?

Tips!

Aktivera filsynkning om du är datoranvändare. 

Om du vill hämta filer före 1 februari 2024:

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet genom att välja -ikonen i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.

 2. Välj molnaktivitetsikonen  i det övre högra hörnet, som visar synkningsstatusen.

 3. Om synkningen har pausats kan du välja uppspelningsikonen för att återuppta synkningen.

Med synkning aktiverat kommer allt ditt synkade innehåll att finnas på din lokala enhet i följande mappar: 

Windows

C:\Users\<Användarnamn>\Creative Cloud Files

macOS

Mac HD/Users/<Användarnamn>/Creative Cloud Files

Du kan göra en kopia av eller exportera dessa filer till en plats du väljer. Dessa filer kommer att finnas kvar i din lokala mapp, och du kommer åt dem när som helst.

1 februari 2024 kommer mappen att döpas om till Creative Cloud Files + <kontotyp> + <profilnamn> + <e-postadress> + <GUID>. Exempel: Creative Cloud Files Personligt konto epostadress@abc.com ####@AdobeID. Du kan byta namn på mappen som du vill.

Hur hämtar jag en kopia av mina filer från en mobil?

 1. Gå till undermappen med filerna du vill hämta.

 2. Hämta filer genom att välja de tre prickarna längst ned till höger på varje fil och välja Hämta.

Obs!

Det finns en särskild möjlighet att hämta ett paket om du vill hämta synkade filer mellan 1 februari 2024 och 2 mars 2024. Här finns mer information.

Vad händer med filerna i mappen Creative Cloud Files på mina lokala enheter?

Dina filer blir kvar i mappen Creative Cloud Files på den lokala enheten och kommer inte att tas bort under denna process. Länkar eller delade filer kommer inte längre att vara synliga och tillgängliga för andra. 

Från och med 1 februari 2024 kommer mappen Creative Cloud Files inte längre att vara dold när du loggar ut från Creative Cloud. Mappen kommer att döpas om till Creative Cloud Files + <kontotyp> + <profilnamn> + <epost> + <GUID> (till exempel Creative Cloud Files Personligt konto epost@abc.com ####@AdobeID). Du kan byta namn på mappen som du vill.

Gäller detta företags- eller teamkonton?

Synkade filer avvecklas vid en annan tidpunkt för företagsanvändare som är berättigade till en av Adobes affärsplaner, Creative Cloud for Enterprise eller Creative Cloud for Teams. Här finns ytterligare information. 

Liknande innehåll

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online