Åtgärda felkod 160 under installation av Creative Cloud-program | Avancerade steg för Windows

Får du fel 160 när du installerar ett Creative Cloud-program på Windows? Om du är en erfaren användare ska du följa de angivna stegen.

Vad innebär fel 160?

När du försöker installera ett Creative Cloud-program visas följande felmeddelande:

Avslutningskod: 160
-------------------------------------- Översikt --------------------------------------
– 2 allvarliga fel, 0 fel, 2 varning(ar)
FATAL: Fel (Kod = 160) utfärdas i kommandot 'SetRegistryValueCommand' för paket:
'AdobePhotoshop17-Core_x64', version:17.0.1.159
FATAL: Fel uppstod vid installation av paket (Namn: AdobePhotoshop17-Core_x64 Version: 17.0.1.159).
Felkod: '160'
VARN: Det gick inte att ställa in registret – start 64-bitars:1 rot:2
nyckel:SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\Photoshop.exe namn:Default
type:REG_SZ data:C:\Program\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015.5\Photoshop.exe. Sök efter
registerbehörigheter. (Fel: Fel 5 Åtkomst nekas.)

Problemet uppstår när du inte har de nödvändiga behörigheterna för registernycklar.

Hur åtgärdar jag fel 160?

 1. Tryck på knappen Windows + R för att öppna kommandofönstret Kör. Skriv in regedit i textrutan Öppna och välj sedan OK.

  Kör regedit

 2. Gå till den registernyckel som visas i det fel som nämns i meddelandet.

  Gå till registernyckeln

 3. Högerklicka på registernyckeln och välj Behörigheter.

  Behörigheter

 4. Under Grupp- eller användarnamn väljer du den användare som du vill ge fullständig kontroll över registernyckeln.

 5. Under Behörigheter för namn, där namn representerar namnet på den användare som du ger fullständig kontroll över nyckeln, markerar du kryssrutan Tillåt för Fullständig kontroll.

  Fullständig kontroll

 6. Om du inte kan bevilja behörigheterna väljer du Avancerat och kontrollerar registerägaren. Ändra det från ”System” till det användarkonto som du är inloggad med. Välj Ersätt ägare av underbehållare och objekt och välj OK.

  Ändra ägare

 7. Upprepa de här stegen för hela registerträdet.

  I ovanstående exempel följer du dessa steg för varje underträd i SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online