Det går inte att starta testversionen av Creative Cloud-programmet

När du installerat en testversion av ett Creative Cloud-program (som Photoshop) med Creative Cloud-datorprogram visas följande felmeddelande:

Det går inte att starta testversionen

Detta kan inträffa på grund av något av följande:

 • Produktens installations- eller startfiler har ändrats.
 • Behörigheterna för installations- eller startfilerna har ändrats.

Prova följande lösningar för att lösa problemet:

Behörigheter för Adobe-mappar

Konfigurera behörigheter för Adobe-mappar. Verifiera att följande användare och grupper har dessa behörigheter:

Windows

 • Administratörer (full kontroll)
 • SYSTEM (full kontroll)

Mac OS X

 • Användare (full kontroll)
 • Grupp (full kontroll)
 • Alla (full kontroll)

Sökväg till Adobe-mappar

 • Windows (32 bitar): \Program\Delade filer\Adobe\
 • Windows (64 bitar): \Program (x86)\Delade filer\Adobe\
 • macOS:  /Bibliotek/Programsupport/Adobe/

Vill du veta mer om att verifiera behörigheter väljer du operativsystem nedan. Du behöver mappbehörigheten och information om sökvägen nedan för att kunna utföra följande steg.

 • macOS 10.5 och 10.6
 • Windows Vista och Windows 7

Verifiera behörigheter med operativsystem

Du behöver mappsökvägen och behörigheter från lösningen ovan för att kunna utföra följande steg. Använd länkarna för att få den information som behövs. I exemplet nedan används Adobe PCD som mappnamn. Ersätt mappen med mappnamnet för lösningar.

Mac OS X 10.5 och 10.6

 1. Navigera till mappen som ska ändras med hjälp av Finder.

 2. Ctrl+klicka på mappen och välj Hämta information.

 3. Expandera avsnittet Delning och behörigheter.

 4. Klicka på Information för att visa de olika ägar- och gruppalternativen.

 5. Klicka på låsikonen nere i det högra hörnet. Ange ditt administratörsanvändarnamn och lösenord när du uppmanas att göra det och klicka på OK.

 6. Ange behörigheterna enligt avsnittet Mappbehörigheter i lösningen.

 7. Klicka på kugghjulsikonen och välj Använd för inkluderade objekt.

 8. Stäng dialogrutan Hämta information.

Windows Vista och Windows 7

 1. Välj Start > Dator.

 2. Välj Ordna > Mapp- och sökalternativ och klicka på fliken Visning.

 3. Rulla längst ner i avsnittet Avancerade inställningar och avmarkera alternativet Använd guiden Dela (rekommenderas).

 4. Klicka på OK.

 5. Navigera till mappen som ska ändras med hjälp av Windows Explorer.

 6. Högerklicka på mappen Adobe och välj Egenskaper.

 7. I avsnittet Attribut avmarkerar du alternativet Skrivskyddad.

 8. Klicka på Använd och därefter på OK för att stänga dialogrutan Bekräfta attributändringar.

 9. Klicka på fliken Säkerhet.

 10. Ange behörigheterna enligt avsnittet Mappbehörigheter i lösningen.

 11. Om du vill ändra inställningarna följer du dessa anvisningar:

  1. Klicka på Redigera.

  2. Om uppmaningen Användarkontokontroll (UAC) visas, följer du instruktionerna för att godkänna.

  3. Gör de ändringar som behövs.

 • Mer information om hur du avinstallerar en app får du här.
 • Om du vill installera en testversion av ett program klickar du på Prova i Creative Cloud-datorprogrammet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?