Användarhandbok Avbryt

Avinstallera eller ta bort Creative Cloud-program

 1. Användarhandbok för Creative Cloud
 2. Introduktion till Creative Cloud
  1. Vanliga frågor | Creative Cloud
  2. Systemkrav för Creative Cloud
  3. Filsynkning i Creative Cloud | Kända fel
 3. Hämta, installera, konfigurera och uppdatera
  1. Hämta Creative Cloud-program
  2. Öppna Creative Cloud-program
  3. Arbetsytan Start
  4. Uppdatera Creative Cloud-program
  5. Ändra språkinställning för dina Creative Cloud-program
  6. Avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet
  7. Avinstallera eller ta bort Creative Cloud-program
 4. Hantera ditt konto
  1. Konvertera en testversion av Creative Cloud till ett betalt medlemskap
  2. Återställ ditt Adobe-lösenord
  3. Ändra din Adobe-plan
  4. Uppdatera kreditkort och faktureringsadress
  5. Visa, hämta eller e-posta din Adobe-faktura
  6. Åtgärda en misslyckad eller utebliven betalning
  7. Avbryta en Adobe-testversion eller prenumeration
 5. Tjänster i Creative Cloud
  1. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
  2. Använda Adobe Fonts i Creative Cloud-program
  3. Creative Cloud Market är inte längre tillgängligt
 6. Tjänster för samarbete och lagring
  1. Vad är molndokument?
  2. Molndokument | Vanliga frågor
  3. Skapa eller konvertera filer till molndokument
  4. Konfigurera molndokument för användning offline
  5. Återgå till en tidigare version av ett molndokument
  6. Dela dina alster för att få kommentarer
  7. Varför kan jag inte se mina molndokument offline?
  8. Creative Cloud Libraries
  9. Samarbeta om bibliotek och mappar i Creative Cloud
  10. Frågor och svar om samarbete
  11. Synka dina filer med molnlagring
  12. Ta reda på hur mycket molnlagring du har
  13. Ange synkningsalternativ
  14. Avveckling av synkade Creative Cloud-filer
  15. Hämta synkat filinnehåll
 7. Creative Cloud-mobilappar
  1. Vanliga frågor | Mobilappar
  2. Adobe Creative Cloud för mobila enheter
 8. Enterprise och team
  1. Lär dig mer och support för företag
  2. Lär dig mer och support för team
  3. Snabbstartguide för teammedlemmar

Avinstallera Creative Cloud-program på ett säkert sätt med Creative Cloud-datorprogrammet.

Avinstallera Creative Cloud-program

Om du inte längre vill ha kvar ett program ska du avinstallera det med hjälp av Adobe Creative Cloud-datorprogrammet och inte med Papperskorgen.

 1. Välj ikonen Fler åtgärder  bredvid appen som du vill avinstallera på sidan Alla program.

  Fliken Alla program med alla Creative Cloud-appar och knappen med tre punkter för varje app.
  Den utökade menyn för appen öppnas.

  Ser det annorlunda ut på din skärm?

  Se anvisningar för den tidigare versionen av Creative Cloud-datorprogrammet. 

 2. Välj Avinstallera på den utökade menyn. 

  Den utökade menyn för ett Creative Cloud-program inklusive alternativ för att öppna i webbläsaren och avinstallera.
  Fönstret för att bekräfta avinstallationen öppnas.

 3. Välj Avbryt, Ta bort eller Behåll beroende på vad du vill göra.

  • Avbryt: Avinstallationen avbryts
  • Ta bort: Tar bort appaviseringarna, varningarna, gränssnittsinställningarna, plugin-programmen och andra preferenser
  • Behåll: Behåller appaviseringarna, varningarna, gränssnittsinställningarna, plugin-programmen och andra preferenser
  Du får en fråga om du vill behålla eller ta bort aviseringar, varningar, plugin-program och andra inställningar. Du kan även avbryta avinstallationen.
  Appen börjar avinstalleras. Du kan installera om appen om du behöver det.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?