Obs!

  Typekit har bytt namn till Adobe Fonts och ingår nu i Creative Cloud och andra prenumerationer. Mer information.

Versionsspecifik information

Version 4.8.2.476 släppt 2019-05-27 (obligatorisk version)

 • Vi har förbättrat användarupplevelsen och korrigerat fel.

Version 4.8.1.435 släppt 2019-03-12 (obligatorisk version)

 • Vi har förbättrat användarupplevelsen och korrigerat fel.

Version 4.8.0.421 släppt 2019-02-09 (obligatorisk utgåva)

 • Förenklad och förbättrad menynavigering i Creative Cloud-datorprogrammet.
 • Felkorrigeringar och tekniska justeringar för förbättrad installationsupplevelse och support.

Version 4.7.0.400 släppt 2018-09-24 (obligatorisk utgåva)

 • Ny funktion för automatisk uppdatering av Creative Cloud-program. Funktionen för autouppdatering av dina Creative Cloud-program visas när nya uppdateringar av programmen släpps.
 • Förbättrat användargränssnitt för att särskilja olika installerade versioner av ett program på en dator.
 • Felkorrigeringar och tekniska justeringar för förbättrad installationsupplevelse och support.

Version 4.6.1.393, släppt 2018-08-28 (webbutgåva)

 • Vi har gjort säkerhetskorrigeringar i arbetsflödena för installation och uppdatering.

Version 4.6.0.384 släppt 2018-07-09 (obligatorisk utgåva)

 • Felkorrigeringar och tekniska justeringar för förbättrad installationsupplevelse och support.

Obs!

När Creative Cloud-datorprogrammet är uppdaterat loggas du ut och måste sedan logga in igen.

Version 4.5.0.331 släppt 2018-04-27 (obligatorisk utgåva)

 • Förbättrad uppdateringsupplevelse i Creative Cloud.
 • Felkorrigeringar och tekniska förbättringar för prestanda och felloggning.

Version 4.4.1.298 släppt 2018-02-20 (obligatorisk utgåva)

 • Vi har gjort tekniska och upplevelserelaterade förbättringar av installationer och uppdateringar.

Version 4.4.0.294 släppt 2018-02-06 (obligatorisk utgåva)

 • Ny och förbättrad meddelandepanel: Startfliken har tagits bort. Meddelanden, som tidigare visades på den fliken, kan nu nås via den nya klockikonen bredvid profilmenyn. Den nya meddelandepanelen har en helt ny utformning och ett utseende som är i linje med övriga meddelandegränssnitt. Mer information finns i Meddelanden i Creative Cloud-datorprogrammet.
 • Övriga felkorrigeringar och tekniska förbättringar.

Version 4.3.0.256 släppt 2017-09-26 (obligatorisk utgåva)

 • Den förenklade Apps panelen med appar är ordnade i två kategorier: Mina appar och tjänster och Testversioner av appar.
 • Avsnittet Mina appar och tjänster visar nu de appar och tjänster som du har tillgång till enligt din aktuella plan (eller planer) hos Adobe.
 • Med en ny, menyaktiverad knapp bredvid apparna hittar du enkelt de alternativ som är tillgängliga för just den appen, som att installera, öppna, uppgradera, visa självstudiekurser, nyheter, läs mer och avinstallera, så att du enkelt kan hantera dina appar mer effektivt.
 • Flera versioner av en app är nu kapslade och har en växlingsknapp så att du kan öppna, uppdatera eller ta bort apparna separat.
 • Växla enkelt mellan vyerna Alla programoch Installerade appar.

Version 4.2.0.211 släppt 2017-07-31 (obligatorisk utgåva)

 • Vi har gjort tekniska och upplevelserelaterade förbättringar av installationer och uppdateringar.

Version 4.1.1.202 släppt 2017-06-07

 • Vi har skapat en profilmeny för att underlätta åtkomsten till ditt konto.
 • Vi har gjort andra förbättringar av användarupplevelsen och felkorrigeringar.

Version 4.0.1.188 släppt 2017-04-03

 • För att säkerställa att du inte missar något meddelande visar Creative Cloud-datorprogrammet alla meddelanden i operativsystemets meddelandeområde när din dator är aktiv.
 • Vi har gjort andra förbättringar av användarupplevelsen och felkorrigeringar.

Version 3.9.5.353 släppt 2016-12-14

 • Vi har förbättrat användarupplevelsen och korrigerat fel.

Version 3.9.1.335 släppt 2016-10-28

 • Korrigering av ett fel med Creative Cloud Sync på Mac OS som gjorde att redan synkroniserade filer synkroniserades på nytt.

Version 3.9.0.334 släppt 2016-10-23

 • Vi har förbättrat användarupplevelsen och korrigerat fel.

Version 3.8.0.310 släppt 2016-08-30

 • För att säkerställa att du inte missar något meddelande visas ett rött märke i Creative Cloud-datorprogrammet varje gång du får nya meddelanden på din dator. Klicka på programikonen för att starta Creative Cloud-datorprogrammet och visa alla meddelanden på hemfliken. Mer information finns i Meddelandemärket i Creative Cloud-datorprogrammet.
 • Den här versionen av Creative Cloud-datorprogrammet blir den sista versionen som stöds på Mac OS X 10.7 och OS X 10.8. Inga ytterligare uppdateringar och säkerhetskorrigeringar kommer att göras för de operativsystemen. Om du använder något av de operativsystemen rekommenderar vi att du uppgraderar ditt OS så att du får fortsatt tillgång till de senaste versionerna av Creative Cloud-datorprogrammet.
 • Vi har förbättrat användarupplevelsen och korrigerat fel.

Version 3.7.5.291 släppt 2016-07-20

 • Vi har förbättrat användarupplevelsen och korrigerat fel.

Version 3.7.0.272 släppt 2016-06-13

 • Meddelande om begränsad åtkomst till Adobes program eller tjänster och hjälp med att åtgärda problemet.
 • Andra felkorrigeringar.

Version 3.6.0.248 släppt 2016-04-12

 • Vi har gjort prestandaförbättringar och felkorrigeringar som rör användarupplevelsen och tillförlitligheten.
 • Hämtning och installation av Acrobat DC har förbättrats och stöder nu redan installerade versioner av Acrobat.

Version 3.5.1.209 släppt 2016-02-14

 • Korrigering av ett fel i Creative Cloud-datorprogrammet för Mac som i vissa scenarier orsakade att programmet felaktigt tog bort filer med skrivrättigheter från systemets rotkatalog.

Version 3.5.0.206 släppt 2016-02-11

 • Med det nya menyalternativet för kontohantering kan du enkelt få åtkomst till och hantera ditt Adobe-konto.
 • Andra felkorrigeringar.

Version 3.4.3.189 släppt 2015-12-21

 • Ett fel som orsakade att Creative Cloud-datorprogrammet kraschade vid start har korrigerats.

Den här uppdateringen installeras inte automatiskt. Du kan hämta den på  https://creative.adobe.com/sv/products/creative-cloud

Version 3.4.2.187 släppt 2015-12-11

 • Ett fel i Creative Cloud-processer för 100 % CPU-användning på Mac OS har korrigerats.

Version 3.4.1.181 släppt 2015-11-26

 • Med det nya menyalternativet Sök efter appuppdateringar kan du hämta de senaste uppdateringarna för dina Creative Cloud-program utan att uppdatera Creative Cloud-datorprogrammet.
 • Vi har gjort prestandaförbättringar och felkorrigeringar som rör användarupplevelsen.

Version 2.3.0.151 släppt 2015-09-24

 • Den här uppdateringen har viktiga förbättringar av installationen:
  • Processer som står i konflikt med installationen av produkter visas innan hämtningen startar. Meddelanden om processer i konflikt är tydligare och mer informativa.
  • Hämtning och installation av Acrobat DC har förbättrats och stöder nu redan installerade versioner av Acrobat.
 • Om du ändrar din prenumeration visar nu Creative Cloud-datorprogrammet din aktuella behörighet för varje program.
 • HiDPI-stöd i Windows har lagts till.
 • Adobe Software Integrity Service är integrerat i den här uppdateringen.
 • Andra felkorrigeringar.

Version 2.2.0.129 släppt 2015-07-27

 • Creative Cloud-datorprogrammet är nu kompatibelt med Windows 10. Observera följande: 
  • Kunder med Microsoft Enterprise-dataskydd bör använda funktionen för CCE-offentlig kryptering.
  • Windows-kunder som saknar meddelandeikoner efter uppdateringen kan lösa problemet genom att starta om datorn.
 • Ett automatiskt uppdateringsfel har åtgärdats. 
 • Ytterligare felkorrigeringar har förbättrat den övergripande prestandan.

Version 2.1.3.121 släppt 2015-07-7

 • Creative Cloud-datorprogrammet öppnas inte längre mitt i arbetsflödet.
 • Exchange plugin-programmet installerar nu Adobe Add-ons korrekt.
 • Ytterligare felkorrigeringar har förbättrat den övergripande prestandan.

Version 2.1.1.110, släppt 2015-06-14 och uppdaterad 2015-06-15

 • De senaste 2015-utgåvorna av Creative Cloud-programmen är nu tillgängliga.
 • Creative Cloud-datorprogrammet bevarar nu inställningar när du installerar uppdateringar, och du kan ta bort, behålla eller installera aktuella och tidigare versioner av dina program.
 • En ny Adobe Stock-panel har lagts till, där du får tillgång till miljoner högkvalitativa, royaltyfria foton och bilder.
 • Enskilda paneler, inklusive panelen för datorprogram, läses in ännu snabbare.
 • Vi har gjort felmeddelanden tydligare.
 • Felkorrigeringar har förbättrat den övergripande prestandan.

Version 2.0.1.88 släppt 2015-05-07

 • Minskad storlek på loggfilen
 • Prestandaförbättringar

Version 2.0.0.74 släppt 2015-04-21

 • Vi har gjort prestandaförbättringar och felkorrigeringar som rör användarupplevelsen.

Version 1.9.1.474 släppt 2015-04-02

 • Kunder med Creative Cloud for enterprise har nu tillgång till Adobe Experience Manager-resurser (Marketing Cloud) från Creative Cloud-datorprogrammet.
 • Vi har förbättrat prestandan och korrigerat fel som rör tillgänglighet, licensiering och annat.
 • Den här uppdateringen är nu obligatorisk för alla kunder.

Version 1.9.0.465 släppt 2015-01-13

 • Hanteringsappen för Creative Cloud-datorprogrammet hittar och hämtar uppdateringar automatiskt. Avmarkerar kryssrutan för att inaktivera den. (Gäller endast Desktop Manager-program.)
 • Synka filer och teckensnitt snabbare och enklare, även när du växlar mellan Internetanslutningar.
 • Teckensnittstjänsten Typekit är nu som standard ”på”, så du kan enkelt och automatiskt synkronisera teckensnitt utan att ange det i inställningarna.
 • Den genomsnittliga inläsningstiden på panelen Apps har minskats, så att du kan arbeta snabbare.
 • Personal kan enkelt och säkert logga in via företagets ID-hanteringssystem med ett företags-ID. (Gäller kunder med Creative Cloud for enterprise.)

Om du vill se vad som ingår i uppdateringarna av Creative Cloud 6 oktober 2014 kan du gå till Creative Cloud-webbplatsen.

Version 1.8.0.447 släppt 2014-10-06

 • Starta appar snabbt med bara en klickning, och avinstallera säkert. Allt från en och samma plats på panelen Apps.
 • Spara batterier med förbättrad appeffektivitet.
 • Spara Creative Cloud Market-resurser i Creative Cloud-bibliotek som kan nås från flera program.
 • Sök på Creative Cloud Market med japanska sökord.[1]
 • Dra nytta av kompatibiliteten med OS X Yosemite.
 • Felsök problem med filsynkronisering med tydligare felmeddelanden.
 • Maskera tjänster i datorprogrammet som inte är tillgängliga för dina användare (för Creative Cloud for enterprise-kunder).

[1] endast japansk version

Version 1.7.1.418 släppt 2014-07-24

 • Färre onödiga Internetbegäranden under filsynkroniseringsfel.
 • Problem åtgärdat i samband med att betalande medlemmar såg ”Testa” i stället för ”Installera” vid körning över 24 timmar.

Version 1.7.0.413 släppt 2014-07-03

 • Nu finns Creative Cloud Market – ett urval användbart innehåll för betalande Creative Cloud-medlemmar, inklusive vektorobjekt, ikoner, mönster och monteringsbilder.
 • Omstrukturerad navigering med teckensnitt och filer under den nya Assets-fliken.
 • Uppdateringar av Apps-panelen för förenklad installation av Creative Cloud-appar.
 • Nu är filsynkronisering aktiverad som standard.
 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar för filsynkronisering och samarbete, inklusive möjlighet att hantera separata identiteter på en enskild dator.
 • Den senaste versionen av Lightroom är nu tillgänglig för icke-betalande medlemmar.
 • Upprepande meddelanden från operativsystemet om att adminbehörighet krävs för Add-Ons har tagits bort.
 • Stöd för större antal filer i filsynkroniseringsmappar.
 • Förbättrad felhantering så att flera operativsystemmeddelanden om filsynkroniseringsfel visas som ett enda meddelande.
 • Korrigerade fel med väntande filer och teckensnittssynkronisering när programmet stängs.
 • Korrigerad filsynkronisering av TMP-filer, inklusive TMP-filer i Adobe After Effects CC.
 • Snabbare respons för filsynkronisering på Mac-datorer vid anslutning till Internet.
 • Förbättrad felhantering av virusangripna filer vid filsynkronisering.

Version 1.6.0.393 släppt 2014-05-27

 • Du kan nu installera äldre versioner av Adobe-produkter direkt från Creative Cloud för skrivbord. Dessa installeras sida vid sida med befintliga versioner.
 • Förbättrade prestanda vid synkronisering av många filer.
 • Problemet med att en oavbruten rotering visades vid teckensnittssynkronisering har åtgärdats.
 • Förbättrad övergripande stabilitet vid teckensnittssynkronisering.
 • Förbättrad felhantering för filsynkronisering, bland annat tillägg av meddelanden när fel kan lösas med ett nytt försök.
 • Grupperade meddelanden om filsynkroniseringsåtgärder, vilket begränsar antalet meddelanden när många filer synkroniseras under en kort tidsperiod.
 • Omarbetad inloggning.
 • Fler typer av företagsidentiteter accepteras för licensieringsprodukter.

Version 1.5.1.369 släppt 2014-03-21

 • Korrigering av ett fel i installationsprocessen för Creative Cloud-datorprogrammet på 64-bitars Windows-datorer som gav felmeddelande om saknad msvcp110.dll när vissa Creative Cloud-program startades.

Version 1.5.0.367 släppt 2014-03-19

 • Flera hämtningsfel för Creative Cloud-skrivbordsappen har korrigerats.
 • Uppdaterade och tydligare felmeddelanden vid installationsfel.
 • Förbättrad uppdateringsprocess för Creative Cloud-skrivbordsappen, inklusive möjligheten att neka icke-kritiska uppdateringar. Det går även att se vad som ingår i en uppdatering innan den installeras. Den här versionen distribuerar dessa förbättringar, som sedan visas för alla framtida uppdateringar av Creative Cloud-skrivbordsappen.
 • Mindre förbättringar av produktuppdateringsprocessen och meddelanden på hempanelen.
 • Förbättrad tillförlitlighet för filsynkronisering, till exempel möjligheten att avbryta överföringar eller hämtningar tills synkroniseringen är slutförd. I uppdateringen ingår även eliminering av kända minnesläckagefel.
 • Förbättrad felhantering av filsynkronisering vid utrymmesbrist på lokal hårddisk eller låsta filer.
 • Mindre säkerhetsförbättringar är implementerade.

Version 1.4.1.351 släppt 2014-02-12

 • Ett fel som resulterade i att olika program avslutades för icke-adminanvändare av Mac OS X har korrigerats. Bridge CC, Edge Inspect CC, Adobe Media Encoder och Scout CC avslutades vid start. Premiere Pro CC avslutades vid filexport.
 • Korrekt angivna åtkomstbehörigheter i mappen ”~/Library/Preferences/Adobe” på Mac OS X så att aktuell användare har läs- och skrivbehörighet.

Version 1.4.0.348 släppt 2014-02-03

 • Åtkomst till synkroniserade Typekit-teckensnitt i offlineläge.
 • Prestanda och tillförlitlighet för filsynkronisering har förbättrats.
 • Förbättrad felhantering om filsynkronisering misslyckas.
 • Korrigerade länkar till självstudiekurser för språk utan stöd, så att användare dirigeras till de engelska självstudiekurserna.

Version 1.3.0.322 släppt 2013-12-19

 • Förbättrade prestanda för synkronisering av Typekit-teckensnitt.
 • Aktivera/inaktivera teckensnittssynkronisering i fönstret Inställningar.
 • För gratismedlemmar i Creative Cloud: installera de senaste funktionsuppdateringarna vid första installationen.
 • Stöd för produktnamn som kräver två eller flera textrader i Apps-panelen.
 • Länkar till självstudiekurser för Creative Cloud-program i App- och Hempanelen.
 • Eliminera installationskonflikter mellan ACC och CEPServiceManager så att ACC-uppdateringar och -installationer har större sannolikhet att slutföras.
 • Korrigeringar i installationsförloppet när det startas från Internet Explorer 11 i Windows 8.1.
 • Korrigeringar i filsynkroniseringsförloppet, bland annat har krascher i iWorks-appen och i Mavericks OS åtgärdats.

Version 1.2.1.260 släppt 2013-11-06

 • Korrigeringar av viktiga licensieringsproblem.
 • Viktig kompatibilitetskorrigering för Windows 8.1.

Version 1.2.0.248 släppt 2013-10-28

 • Mycket högre tillförlitlighet för fil- och teckensnittssynkronisering via förbättrad hantering av inloggningstoken på paneler.
 • Betalande användare får den senaste produktuppdateringen när produkten installeras.
 • Användare med utvärderingsversioner har åtkomst till uppdateringar med funktioner i dem.
 • Kompatibilitetskorrigeringar för Windows 8.1.
 • Möjlighet att minimera ACC i fönsterläge.
 • Möjlighet att hämta och installera Lightroom 5.2 för språk som tidigare inte var tillgängliga.
 • Problemet med att rotationsrutan i startpanelen roterade oavbrutet och resulterade i hög processoranvändning har åtgärdats.
 • Förbättrade prestanda vid inläsning av Behance-panelen.
 • Förbättrad felhantering i flera områden när enhetstoken för inloggningsuppgifter förfaller.
 • Fel åtgärdade i samband med synkronisering av teckensnittet Adelle Sans Italic.
 • Problemet med att rotationsrutan i teckensnittspanelen roterade oavbrutet när teckensnittssynkronisering slogs på och av medan ett teckensnitt synkroniserades har åtgärdats.
 • Problemet med omstarten av Utforskaren i Windows 8.1 efter installation av ACC har åtgärdats.
 • ACC-installationsproblem som uppstår på grund av en tidigare AAM-uppdateringsprocess som körs har åtgärdats.
 • Internetanslutning med Windows-system som använder PAC-fil för automatisk proxykonfiguration tillåts.
 • Problemet med att otillåtna tecken i namn på synkroniserade filer resulterade i att användaren togs till fel molnplats har åtgärdats.
 • Problemet med att produkten visas som uppdaterad fast installationen av uppdateringen misslyckats har åtgärdats.
 • Översättningsproblemet för flera språk har åtgärdats genom att använda det senaste Adobe Clean-teckensnittet.
 • Problemet med att felikonen visades i Aktivitetsfältet efter ett synkroniseringsfel och utloggning har åtgärdats.
 • Felaktigt versionsnummer i Macs Om-dialogruta åtgärdat.
 • Länk till kundsupport (URL) för systemfel tillagt.

Version 1.1.2.232 släppt 2013-04-09

 • Fel som uppstod under installationen av Adobe Creative Cloud för skrivbord som orsakades av OS-lås på installationsprogrammets mappar för säkerhetskopiering har korrigerats.
 • Förbättringar i installationsförloppet för appen Adobe Creative Cloud för skrivbord, t.ex. prestandaoptimering och bättre hantering av uppgradering till OS-administratörsbehörighet.
 • Minnesläckor vid OS-meddelandeaktivitet har åtgärdats.
 • Förbättrad prestanda vid inläsning av Behance-panelens innehåll.
 • Åtgärd för synkroniserade teckensnitt för att korrigera vissa fall av ofullständig teckensnittsaktivering som gjorde att synkroniserade teckensnitt inte kunde användas.
 • Åtgärd så att typsnitt inaktiveras när ingen användare är inloggad i Adobe Creative Cloud-datorprogrammet.

Version 1.1.1.220 släppt 2013-08-20

 • Fall av oväntad konflikt och kopior som skapats av tidigare synkroniserade filer har åtgärdats.
 • Fall av oväntad borttagning av filer som tidigare synkroniserats från programmet Creative Cloud Connection Preview har åtgärdats.
 • Korrigering av fel där typsnitt som synkroniserats när användaren varit utloggad blivit oåtkomliga.

Version 1.1.0.213 släppt 2013-08-08

 • Adobe CEF Helper (används för att visa webbinnehåll) använder inte längre CPU när den inte används.
 • Tidig åtkomst till funktionen för synkronisering av typsnitts- och Typekit-filer (läs mer).

Version 1.0.2.189 släppt 2013-07-15

 • Versionsinformationen är tillgänglig på Inställningar > Allmänt > Konto > Version #. 
 • Creative Cloud visar inte längre ett bekräftelsemeddelande när du stänger programmet.
 • (Endast Mac OS) Programmet öppnas inte längre när du växlar arbetsytor.
 • (Endast Windows) Programmet startas nu som standard i fönsterläge i stället för att fästas i systemfältet.

Version 1.0.0.183 släppt 2013-06-24 

 • Allmänna prestandaförbättringar, bland annat av inloggnings- och autentiseringsfunktionerna.
 • Ett problem som orsakade att vissa användare fick ett fel av typen ”Okänt serverfel” har lösts.

Uppdatera Creative Cloud-datorprogrammet

Du ombeds uppdatera när du startar om Creative Cloud-datorprogrammet. Om du inte startar om programmet får du en uppdateringspåminnelse om 24 timmar. Klicka på Uppdatera för att ladda ned och installera den senaste versionen och starta sedan om programmet.

Om du är ny som användare och inte har installerat Creative Cloud-datorprogrammet ännu kan den senaste versionen hämtas på Hämtningscenter för Creative Cloud.

Kontrollera programversionen

Så här kontrollerar du vilken version av Adobe Creative Cloud-datorprogrammet du har:

 1. Starta Creative Cloud-datorprogrammet och logga in med ditt Adobe ID.
 2. Klicka på kugghjulsikonen och välj Inställningar > Allmänt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy