Adobe 64-bitars-support

Tabellen nedan visar var det finns information om specifik Adobe-support för 64-bitars operativsystem.

Obs! Även om de flesta programmen i Adobe Creative Suite 5 är 32-bitars kan de köras på 64-bitars Windows-system. Undantagen är: Adobe Premiere Pro CS5 och After Effects CS5 vilka är enbart 64-bitars. En djupintervju om 64-bitars databearbetning och värdet av det finns i bloggen av Scott Byer, programarkitekt för Adobe Photoshop.

Produkt

Kompatibilitet

Acrobat

Acrobat 3D

Acrobat 3D stöds på 64-bitars Windows enligt
systemkrav och kan köras som 32-bitars-program.

Flash Professional CC

Flash Professional CC är ett 64-bitars-program och stöds enbart på 64-bitars operativsystem. Installation av Flash Professional CC blockeras på 32-bitars operativsystem.

Flash Professional CS6 stöds både på 32- och 64-bitars operativsystem. Men det fungerar i 32-bitarsläge på 64-bitars system. Se Systemkrav.

Flash Player

Creative Suite 5 (inklusive Flash Professional och andra program)

Se avsnittet "Adobe-support för 64-bitars operativsystem" i Adobe Creative Suite 5 FAQ.

FrameMaker

FrameMaker 9 har testats i 64-bitars Vista och det finns inga kända problem för 64-bitarsversionen av operativsystemet. FrameMaker 9 är inte ett 64-bitarsprogram och körs i 64-bitars Windows i 32-bitars kompatibilitetsläge.

Photoshop Elements

Photoshop Elements 8 körs i 32-bitarsläge på 64-bitars system. För kompatibilitetsproblem med tidigare versioner av Photoshop Elements med Windows Vista ska du läsa Photoshop Elements kompatibilitet med Windows Vista.

Premiere Elements

Premiere Elements 8 körs i 32-bitarsläge på 64-bitars system. För problem med tidigare versioner ska du läsa Premiere Elements kompatibilitet med Windows Vista.

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto