Lös problem som uppstår när du använder Adobe Application Manager för att hämta och installera Creative Cloud-appar.

AAM översikt

Adobe Application Manager är en hjälpprodukt för att hantera installationen av många Adobe-produkter.

Om du har ett Creative Cloud-medlemskap kommer Adobe Application Manager automatiskt uppdatera till Creative Cloud-skrivbordsappen så länge som du kör Mac OS 10.7 eller senare, alternativt Windows 7 eller senare. Om du kör äldre operativsystem, till exempel Windows XP eller Mac OS 10.6 ska du använda Adobe Application Manager (AAM) för att hantera dina Creative Cloud hämtningar och installationer.

Du kan starta AAM manuelt från Programmappen (Mac OS) eller under Start-menyn > Alla Program (Windows).

Obs!

Om du har ett giltigt Creative Cloud-medlemskap och Adobe Application Manager inte uppdaterar automatiskt till Creative Clouds skrivbordsapp, se Adobe Application Manager uppdateras inte till Creative Clouds skrivbordsapp.

Har du problem med att logga in till adobe.com eller AAM? Se Adobe ID, inloggning och kontohjälp.

Jag kan inte logga in på Creative Cloud eller AAM

Använd dittAdobe ID för att logga in på ditt Adobe-ID konto, ditt Creative Cloud-medlemskap eller till Adobe Application Manager. Ditt Adobe ID är vanligtvis den e-postadress som du använde för att skapa ditt konto.

Om du har problem med att logga in till ditt Adobe ID konto eller Creative Cloud följer du dessa felsökningssteg:

Logga in med ditt Adobe ID

 1. Gå till https://accounts.adobe.com/se och logga in med ditt Adobe-ID och lösenord.

  Har du problem med att logga in på adobe.com eller AAM? Se Adobe ID, inloggnings- och kontohjälp.

 2. Granska dina avtalsdetaljer under Avtal och produkter.

  Om du inte ser ditt Creative Cloud-medlemskap listad under Avtal och produkter kan du behöva återställa ditt konto. Starta vilket Creative Cloud-program som helst, till exempel Photoshop, välj Hjälp > Logga ut, och bekräfta med ditt Adobe IDVälj sedanHjälp>Logga in.

  Om du ännu inte har ett Creative Cloud provperiod eller medlemskap, klicka här för att välja ett avtal.

 3. Gå till Creative Clouds appkatalog och välj en app att ladda ned.

  Mer information finns i Hämta och installera Creative Cloud-appar.

AAM startar inte när du klickar på Hämta eller Prova

AAM installeras den första gången som du laddar ner en Creative Cloud-app eller en testversion från Creative Clouds appkatalog. Om AAMs nedladdnings- och installationsprocess inte börjar automatiskt provar du dessa felsökningsåtgärder.

 1. Starta manuellt AAM genom att dubbelklicka på AAM installationsverktyg:

  • Windows: AdobeApplicationManager.exe
  • Mac OS: AdobeApplicationManager.dmg
 2. Följ anvisningarna på skärmen.

Viktigt:Acceptera de säkerhetsdialogsrutor som visar sig eller ange begärda administratörreferenser under hämtnings- och installationsprocessen.

När du klickar på Hämta eller Prova på initieras en hämtning av AAM även om den redan är installerad

Adobe Application Manager installerar plugin-programmet AdobeAAMDetect i webbläsaren. För att det här plugin-programmet ska fungera måste du starta om webbläsaren. Om du inte startar om webbläsaren identifieras inte plugin-programmet och du uppmanas att hämta AAM igen.

AAM fastnar vid initiering eller hämtning

Det kan verka som att datorn låser sig under AAM:S hämtnings- och installationsprocess medan den väntar på att processen ska slutföras. För information om den tid det tar för att hämta produkter, se Beräknade hämtningstider.

Vid start verifierar AAM ditt Adobe ID och tar fram en lista med produkter som kan hämtas. Under denna process visas en annan dialogruta. Processen tar inte mer än några minuter.

Produkter fryser under hämtning från AAM

Under hämtning och installation av en Creative Cloud-app kan datorn se ut att frysa medan processen avslutas. Datorns och Internetanslutningens hastighet avgör hur lång tid processen tar. För information om den tid det tar för att hämta produkter, se Beräknade hämtningstider.

Rröva följande lösningar i ordning om hämtningen eller installationsprocessen faktiskt fryser.

Lösning 1: Starta om datorn.

Du kan avbryta hämtningen och starta en ny hämtning med AAM.

 1. Klicka på X intill appens hämtningsstatus om du vill avbryta den aktuella processen. 

 2. Klicka på Installera bredvid produktens namn.

Lösning 2: Öppna AAM på nytt.

 1. Stäng AAM och starta sedan den igen.

 2. Klicka på Installera bredvid produktens namn.

Lösning 3: Licensiera provversionen.

Försök hämta en testversion av appen. Se Hämta och installera en testversion av Creative Cloud.

Lösning 4: Kontakta Adobe Support.

Om du fortfarande har problem med att hämta och installera appar med AAM, kontakta oss för att få hjälp.

Obs!

I AAM kan du inte pausa och återuppta hämta en app med AAM. Om du behöver avbryta en hämtning eller installation måste du avbryta och starta om.

"Installationen misslyckades” visas i AAM

Om AAM påträffar ett fel som förhindrar installationen av en Creative Cloud-app, kan du se ett ”Installationen misslyckas” meddelande.

 1. Klicka på pilen till höger om meddelandet Installationen misslyckades. Ett fel visas. Sök Adobe Supportför information om att lösa felet.

  Meddelandet Installationen misslyckades
 2. Försök att lösa felet genom att använda installationens loggfiler. För information om hur du söker efter dessa filer, se Felsökning med hjälp av installationloggfiler.

Ändra plats för installation i AAM

Du kan ändra standardplatsen för installation av apparna som du hämtar.

Gör så här.

 1. Starta och logga in på Adobe Application Manager.

 2. Klicka på pilen till höger om ditt namn i hörnet uppe till vänster.

 3. Välj Inställningar.

 4. Klicka på mappen och navigera till den önskade installationsplatsen.

 5. Klicka på Spara.

 6. Starta installationsprocessen.

Ta bort eller avinstallera Adobe Application Manager

Om du har andra Creative Cloud-program på din dator måste du också ha Adobe Application Manager installerat. Adobe Application Manager utför flera funktioner i alla Creative Cloud-produkter. Adobe Application Manager tas automatiskt bort när du avinstallerar alla Adobe Creative Cloud-produkter. När den sista produkten tas bort avinstalleras Adobe Application Manager.

Ta bort Creative Cloud i Mac OS

 1. Dubbelklicka på hårddisken.

 2. Gå till Program > Verktyg > Adobe Installers.

 3. Kör alla Adobe-avinstallationsprogram om du vill ta bort alla Adobe Creative Cloud-program.

Ta bort Creative Cloud i Windows

Viktigt: Adobe erbjuder ett rengöringsverktyg för Creative Cloud som tar bort poster i databasen men inte de fysiska filer som är kopplade till installationen. Kör avinstallationsprogrammen för programmet om du vill ta bort samtliga komponenter.

 1. Välj Start > Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Program och funktioner.

 3. Välj ett Creative Cloud-program och klicka på Avinstallera.

 4. Upprepa step 3 för alla Creative Cloud-program.

Ändra hämtningsplats i Adobe Application Manager

Adobe Application Manager stöder för närvarande inte byte av hämtningsplats. Filer hämtas till din tillfälliga mapp:

 • Windows: %temp%
 • Mac OS: /tmp

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy