Arial Narrow inte tillgängligt, ofullständigt | Windows

Problem

När du öppnar en fil som innehåller typsnittet Arial Narrow visas ett varningsmeddelande om att typsnittet saknas eller inte kan hittas. Typsnittet visas inte i Textmenyn i Adobe Creative Suite-program.

När du öppnar en fil kanske ett eller fler av följande felmeddelanden visas:

 • Adobe Acrobat eller Adobe Reader: ”Kan inte hitta eller skapa typsnitt [Arial Narrow]. Vissa tecken kanske inte kommer att visas eller att skrivas ut på rätt sätt.”
 • Adobe InDesign: ”Dokumentet [filename] använder ett eller flera typsnitt som inte är tillgängliga i systemet.”
 • Adobe Illustrator: ”Typsnittet hittades inte, typsnitt som saknas har ersatts.” ”I [filename] används typsnitt eller tecken som inte är tillgängliga eller som har ett annat format än det ursprungligen angivna.”

Orsak

När Arial Narrow granskades lade Microsoft till nya namnfält för ”önskad” familj och stil och introducerade ett beteende där alla fyra Arial Narrow-typsnitten märks med samma stil (t.ex. ”Narrow” i stället för ”Narrow Fet Kursiv”).

Lösning

Lösning 1: Installera en uppdaterad version från Microsoft.

 1. Stäng alla Creative Suite-program.

 2. Gå till https://docs.microsoft.com/typography/font-list/arial-narrow och följ anvisningarna för installationen.

 3. Sök i systemet efter adobefnt*.lst och ta bort filerna, t.ex. adobefnt02.lst.
 4. Starta om programmet.

Lösning 2: Ersätt Arial Narrow version 2.35 med tidigare typsnittsfiler (version 2.30 eller tidigare).

 1. Avbryt alla Adobe-program.

 2. Leta reda på typsnittsfilerna för Arial Narrow i mappen C:\Windows\Fonts och se vilken version typsnittsfilerna har:
  • ARIALN.TTF
  • ARIALNB.TTF
  • ARIALNBI.TTF
  • ARIALNI.TTF
 3. Dubbelklicka på typsnittsfilen för att öppna typsnittsförhandsgranskningen och visa versionsnumret.

Ytterligare information

Microsoft har tagit itu med problemet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online