Bonjour för Windows | CS3, CS4

Vad är Bonjour och till vad används det i Creative Suite-produkter?

När du installerar en Adobe Creative Suite CS3- eller en Creative Suite CS3-punktprodukt i Windows installeras och registreras Apples Bonjour för Windows som en Windows-tjänst på maskinen.

När du installerar en Adobe Creative Suite CS4- eller en Creative Suite CS4-punktprodukt installeras Bonjour inte som en separat Windows-tjänst. Det är fortfarande samma nätverksteknik som används i Creative Suite CS4 och Creative Suite CS4-produkter. Den implementeras internt i stället för att installera och registrera en Windows-tjänst.

Bonjour är en implementering med öppen källa av självkonfigurerande nätverksprogramvara. Den används för att dynamiskt upptäcka Version Cue-servrar i det lokala nätverket så att du inte behöver ansluta till dem manuellt med namn eller IP-adress.

För att automatisk upptäckt av Version Cue-servrar i det lokala nätverket ska fungera korrekt måste du ge Bonjour åtkomst till internet genom brandväggen. Bonjour kontrollerar om DNS-servern som är konfigurerad på datorn stöder upptäckt av tjänster. Inga data överförs till Adobe. Bonjour ansluter inte till några andra servrar än maskinens förkonfigurerade DNS-server. Bonjour skickar också nätverkspaket till och tar emot dem från en multisändande IP-adress i det lokala nätverket (244.0.0.251) var trettionde minut. Adressen är reserverad för multisändningstrafik i ett lokalt nätverk och sådana nätverkspaket lämnar aldrig det lokala nätverket.

Identifiera Bonjour-tjänsten i kontrollpanelen för Windows-tjänster (endast CS3)

När det installeras av Creative Suite CS3-applikationer är namnet som används av Bonjour för Windows i kontrollpanelen för tjänster:

##Id_String2.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762##

För att korrigera tjänstens namn öppnar du en kommandotolk i Windows och anger följande två kommandon. Varje kommando måste köras individuellt – ange kommandot och tryck på Retur för att köra det. Vänta sedan tills du är tillbaka vid en uppmaning (C:/>) :

  1. "C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe" -remove
  2. "C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe" -install

Tjänsten visas nu med korrekt namn i kontrollpanelen för tjänster.

Adobe Captivate movie nedan visar hur du rättar till Bonjour-namnet i kontrollpanelen för tjänster (endast CS3).

Ta bort Bonjour för Windows (endast CS3)

Gör så här för att ta bort Bonjour:

  1. Öppna en kommandotolk i Windows och ange följande kommando:

    "C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe" -remove
  2. Gå till följande mapp i Windows Utforskaren: C:\Program\Bonjour
  3. Byt namn på mdnsNSP.dll-filen i den mappen till mdnsNSP.old
  4. Starta om datorn
  5. Ta bort mappen Program\Bonjour

Observera! Att ta bort Bonjour förhindrar Version Cue-klienter (Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, Bridge) från att automatiskt upptäcka Version Cue-servrar och Version Cue-projekt i det lokala nätverket. Du måste ansluta manuellt med Anslut till server och URL- eller IP-adressen för maskinen som kör Version Cue Server i stället.

Adobe Captivate movie nedan visar hur du tar bort Bonjour (endast CS3).

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto