Felmeddelande: ”Problem uppstod under installationen" | CS3

Problem

När du installerar Adobe Creative Suite 3- eller enskilda Creative Suite 3-program visas ett av följande felmeddelande:

 • ”Problem uppstod under installationen"
 • ”Komponentinstallation misslyckades.”
 • ”Delade komponenter gick inte att installera.”

Lösningar

Lösning 1: Kör rensningsverktyget för CS5

Rensningsverktyget i Adobe CS5 hjälper dig att lösa installationsproblem med programmen Adobe Creative Suite 5, Adobe Creative Suite 4 och Adobe Creative Suite 3. Se Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem (cpsid_82947)

för information om hur du hämtar och använder Cleaner Tool.

Lösning 2: Kontrollera Loggboken för felkoder.

Se Windows Loggboken för msilnstaller-fel. Se Windows loggboken under avsnittet Ytterligare information i detta hjälpdokument för ytterligare information om loggboken.

I tabellen nedan hittar du vanliga MSI-felkoder och åtgärder. Även om en del av dokumentationen hänvisar till en specifik produkt går den att använda på resursen som loggboken hänvisar till.

Felnummer

Program

Lösning

1406 eller 1402

Acrobat

TechNote 329137

1603

Hela programsviten

1309, 1321

Hela programsviten

1704 eller 1500

Hela programsviten

TechNote 332507

Lösning 3: Inaktivera antivirusprogram och alla brandväggar innan du installerar Creative Suite 3 eller någon av dess produkter.

Antivirusprogram används för att hindra skadliga program att installeras på ditt system. Om ditt antivirusprogram tror att Adobe-programmet är ett virus installeras inte produkten på rätt sätt. Om ett antivirusprogram genomför en virussökning av en fil eller registerpost att uppdatera nekas åtkomst. Avinstallera din Adobe Creative Suite 3-produkt om du inte hade stängt av ditt antivirusprogram innan installationen. Inaktivera även ditt antivirusprogram och din brandvägg. Installera om programmet när båda tjänsterna är inaktiverade.

I Adobe Creative Suite 3 ingår ett program som heter Version Cue. Det installerar en tjänst som heter Bonjour och som söker efter andra Bonjour-aktiverade enheter på nätverket. Installationen av Version Cue kan misslyckas om din brandvägg inte är medveten om detta protokoll utan blockerar det. Stäng av brandväggen under installationen för att förhindra att detta problem uppstår.

Lösning 4: Kontrollera att du har tillräckligt mycket diskutrymme. Frigör diskutrymme på måldisken eller installera programmet på en hårddisk med tillräckligt diskutrymme om diskutrymme saknas.

Se systemkraven för de Adobe Creative Suite 3-produkter som du installerar. Kontrollera att du installerar på en volym som uppfyller minimikraven. Du hittar systemkraven under produktsidorna på Adobe.com http://www.adobe.com/se/products.

Lösning 5: Ta bort förhandsversioner av Adobe-program.

Se Avinstallera CS3-förhandsversioner (kb401574) för information om hur du avinstallerar förhands- eller betaversioner av Adobe-program från din dator.

Lösning 6: Avinstallera Google Desktop.

Google Desktop kan hindra installationen av Adobe Creative Suite 3-produkter. Se systemdokumentationen för att avinstallera Google Desktop innan du installerar Adobe Creative Suite 3-produkter.

Lösning 7: Kontrollera installationsmediet.

Creative Suite 3-installationsprogram kan drabbas av fel om Creative Suite 3-disken eller om datorns hårddisk är skadad.

Gör enligt följande för att avgöra om installationsmediet är skadat:

 1. Kontrollera om det finns damm eller skador på skivan. Rengör skivan med en mjuk trasa som inte luddar. Kontrollera om skivan är skev, smutsig, repig eller missfärgad.
 2. Kopiera skivans innehåll till hårddisken.

 3. Prova att installera Adobe Creative Suite 3 på en annan dator. Om installationen genomförs kan problemet bero på filsystemet eller den ursprungliga datorns hårddisk. Se Verktyg för hårddiskkontroll under avsnittet Ytterligare information.

 4. Prova en skrivbordsinstallation. Se något av följande dokument för mer information om att skapa skrivbordsinstallationer:
 1. Hämta programvaran på nytt om den köpta programvaran hämtades elektroniskt (ESD). En fil som skadas under hämtningen orsakar fel under installationen.

Lösning 8: Avinstallera tidigare versioner av Flash Player.

Avinstallera tidigare versioner av Flash Player om felet i installationsloggen inkluderar följande:

1: 0 2: Installation av Flash Player 8 Plugin.msi 3: {91057632-CA70-413C-B628-2D3CDBBB906B} 4: {91057632-CA70-413C-B628-2D3CDBBB906B}; 5: 0 6: 1 7: 1 8: 0 Fel 1714.Den äldre versionen av pluginprogrammet Adobe Flash Player 9 går inte att ta bort. Kontakta teknisk support.

För att avinstallera Flash Player:

 1. Ta bort alla loggfiler i mappen \Program\Common Files\Adobe\Installers. Dessa filer innehåller eller slutar på ”log” eller ”gz.” Ta bort filerna såvida du inte för tillfället använder dem för att lokalisera felmeddelanden. Flytta dem från mappen till en ny mapp på skrivbordet där du lätt kommer åt dem om du använder dem för tillfället.
 2. Reparera eller installera Creative Suite 3.

Lösning 9: Uppdatera användarbehörigheten till filerna.

Uppdatera användarbehörigheten till de specifika mapparna om ett felmeddelande om att installationen saknar behörighet för att modifiera filen visas.(Felet visas i Loggboken eller i Adobe Creative Suites installationslogg.) 

Följande är ett exempel från Adobe Creative Suites installationslog eller Loggboken:

Åtgärd 11:21:48: InstallValidate. Verifierar installation Åtgärden startade 11:21:48: InstallValidate. Fel 1321. Installationsprogrammet har inte behörighet att ändra filen C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg. Åtgärden avslutades 11:21 48: InstallValidate. Returvärde 3.

Se installationsloggen för att avgöra vilken mapp eller fil som kräver förändrad användarbehörighet. I stegen här nedan används mappen som vanligtvis påträffas. Se Adobe Creative Suites installationslogg för information om hur du lokaliserar och läser installationsloggen.

Windows XP Professional:

 1. Välj Start > Den här datorn.
 2. Välj Verktyg > Mappalternativ.
 3. Klicka på fliken Visning.
 4. Avmarkera alternativet Använd förenklad fildelning längst ned i avsnittet Avancerade inställningar.
 5. Klicka på OK.
 6. Välj Starta > Kör.
 7. Skriv %SYSTEMROOT%\system32 och klicka på OK.
 8. Högerklicka på mappen Macromed och välj Egenskaper.
 9. Välj fliken Säkerhet.
 10. Kontrollera att Administratörer och SYSTEM finns med på listan och att behörigheten är inställd på fullständig behörighet.
 11. Klicka på Avancerat.
 12. Klicka på fliken Ägare.
 13. Välj Administratörer.
 14. Markera alternativet Ersätt ägare av undermappar och objekt och klicka på Använd.
 15. Klicka på fliken Behörigheter.
 16. Markera alternativet Ersätt behörighetsposter för alla underordnade objekt med de poster som visas här och som är tillämpliga för underordnade objekt.
 17. Klicka på OK och klicka sedan Ja i dialogrutan Säkerhet.
 18. Högerklicka på mappen Macromed och välj Ta bort.
 19. Installera Creative Suite på nytt.

Windows XP Home:

 1. Starta om i säkert läge.
 2. Starta om Windows.

  1. Tryck F8 innan Windows startar (när du får meddelandet typ För avancerade startalternativ).
  2. Välj Säkert läge i listan med startalternativ.
  3. När Windows är försatt i Felsäkert läge anges det i alla hörn på skrivbordet.
   • Om inte Felsäkert läge visas i alla hörn på skrivbordet upprepar du steg A till C.
   • Om Säkert läge visas i alla hörnen på skrivbordet loggar du in som administratör på den lokala datorn.
  4. Om det visas en dialogruta som indikation på att Windows körs i Säkert läge klickar du OK.
 3. Välj Start > Den här datorn.
 4. Välj Verktyg > Mappalternativ.
 5. Klicka på fliken Visning.
 6. Avmarkera alternativet Använd förenklad fildelning längst ned i avsnittet Avancerade inställningar.
 7. Klicka på OK.
 8. Välj Starta > Kör.
 9. Skriv %SYSTEMROOT%\system32 och klicka på OK.
 10. Högerklicka på mappen Macromed och välj Egenskaper.
 11. Välj fliken Säkerhet.
 12. Kontrollera att Administratörer och SYSTEM finns med på listan och att behörigheten är inställd på fullständig behörighet.
 13. Klicka på Avancerat.
 14. Klicka på fliken Ägare.
 15. Välj Administratörer.
 16. Markera alternativet Ersätt ägare av undermappar och objekt och klicka på Använd.
 17. Klicka på fliken Behörigheter.
 18. Markera alternativet Ersätt behörighetsposter för alla underordnade objekt med de poster som visas här och som är tillämpliga för underordnade objekt.
 19. Klicka på OK och klicka sedan Ja i dialogrutan Säkerhet.
 20. Högerklicka på mappen Macromed och välj Ta bort.
 21. Installera Creative Suite på nytt.

Windows Vista:

 1. Välj Starta > Kör.
 2. Skriv %SYSTEMROOT%\system32 och klicka på OK.
 3. Högerklicka på mappen Macromed och välj Egenskaper.
 4. Välj fliken Säkerhet.
 5. Kontrollera att Administratörer och SYSTEM finns med på listan och att behörigheten är inställd på fullständig behörighet.
 6. Om Administratörer och SYSTEM inte har fullständig behörighet:
  1. Klicka på Redigera.
  2. Följ anvisningarna på skärmen för att utöka behörigheten.
  3. Gör de ändringar som behövs.
 7. Klicka på Avancerat.
 8. Klicka på Redigera och utöka behörigheten.
 9. Klicka på fliken Ägare.
 10. Välj Administratörer.
 11. Markera alternativet Ersätt ägare av undermappar och objekt och klicka på Använd.
 12. Klicka på fliken Behörigheter.
 13. Markera alternativet Ersätt behörighetsposter för alla underordnade objekt med de poster som visas här och som är tillämpliga för underordnade objekt.
 14. Klicka på OK och klicka sedan Ja i dialogrutan Säkerhet.
 15. Högerklicka på mappen Macromed och välj Ta bort.
 16. Klicka på fortsätt och följ anvisningarna på skärmen för att utöka behörigheten.
 17. Installera Creative Suite på nytt.

Kommandorad:

Du kan använda metoden på alla Windows-versioner genom kommandotolken.

 1. Välj Start > Kör och skriv cmd i rutan Öppna. Klicka på OK.

  Obs!
   Utöka behörigheten för Windows Vista med UAC aktiverad.

  1. Välj Start > Tillbehör.
  2. Högerklicka på Kommandorad och välj Kör som administratör.
 2. Använd följande kommandon, inklusive citattecken, och tryck på Retur i slutet av varje rad. Se även till att du anger mellanslag mellan /T, /E, /C och /G på den tredje raden:

  c: cd "%SYSTEMROOT%\system32" cacls "Macromed" /T /E /C /G Administrators:F cacls "Macromed" /T /E /C /G SYSTEM:F exit

Lösning 10: Uppdatera de registernycklar som anges i felloggen.

Uppdatera behörighet till registernycklarna om felmeddelande ”1402: Det gick inte att läsa värdet till nyckeln” eller ”1406: Det gick inte att skriva värdet till nyckeln” visas.(Felet visas i Loggboken eller i Adobe Creative Suites installationslogg.)

Se installationsloggen för att avgöra vilka registernycklar som kräver förändrad användarbehörighet. Se Adobe Creative Suites installationslogg för information om hur du lokaliserar och läser installationsloggen.

Följande är ett exempel från Adobe Creative Suites installationslog eller Loggboken:

[6240] Fredag 27 april 18:02:12 2007 INFO Fel 1406.Det gick inte att skriva värdet till nyckeln \Software\Classes\CLSID\{1171A62F-05D2-11D1-83FC-00A0C9089C5A}. Kontrollera att du har tillräcklig åtkomst till nyckeln eller kontakta supporten. [6240] Fredag 27 april 18:02:12 2007 INFO Åtgärden avslutades 18:02:12: InstallFinalize. Returvärde 3.

[6321] Måndag 01 maj 13:04:06 2007 INFO fel 1402.Det gick inte att läsa värdet till nyckeln \Software\Classes\CLSID\{1171A62F-05D2-11D1-83FC-00A0C9089C5A}. Kontrollera att du har tillräcklig åtkomst till nyckeln eller kontakta supporten. [6321] Måndag 01 maj 13:04:06 2007 INFO Åtgärden avslutades 18:02:12: InstallFinalize. Returvärde 3.

Obs! Genomför stegen i den här lösningen efter att du har slutfört installationen av Adobe Creative Suite 3.

Den lokala administratörsgrupp som anges nedan är standard för Windows XP och Vista.

Friskrivningsklausul: Denna procedur innefattar redigering av Windows-registret. Adobe tillhandahåller inte support för att redigera registret, som innehåller viktig system- och programinformation. Säkerhetskopiera registret innan det redigeras. För mer information om registret se Windows-dokumentationen eller kontakta Microsoft.

Innan du följer dessa steg för att säkerhetskopiera ditt nuvarande system och register kan du utföra uppgifterna nedan:

 • Skapa en återställningspunkt på datorn genom att välja Start > Program > Tillbehör > Systemverktyg > Systemåterställning.
 • När du har öppnat Registereditorn ska du omedelbart säkerhetskopiera registret genom att gå till Arkiv > Export. Exportera en säkerhetskopia av registret med ett namn och till en plats som du kommer ihåg.

Windows XP:

 1. Skriv ner sökvägen till nyckeln som nämns i felmeddelandet och låt installationen fortsätta. Det kan finnas hänvisningar till flera registernycklar i loggfilen. Anteckna alla sökvägar som visas i filen. Till exempel: \Software\Classes\CLSID\{1171A62F-05D2-11D1-83FC-00A0C9089C5A}.
 2. Välj Start > Kör, skriv in regedit i textfältet Öppna i dialogrutan Kör, och klicka sedan på OK.
 3. Säkerhetskopiera din aktuella registerfil:
  1. I dialogrutan för registerredigering väljer du Arkiv > Exportera.
  2. Skriv en ett namn på filen och välj placering för den.
  3. Välj Allt under Exportintervall.
  4. Klicka på Spara.
 4. Navigera till den överordnade för den kod som refereras till i felmeddelandet. För nyckeln kan det till exempel vara: \Software\Classes\CLSID\{1171A62F-05D2-11D1-83FC-00A0C9089C5A}, öppna (dubbelklicka) HKEY_LOCAL_MACHINE >SOFTWARE > Software > Classes > CLSID.

  Obs! Anvisningarna kan variera något beroende på sökvägen i felmeddelandet. Alla angivna registernycklar börjar i mappen HKEY_LOCAL_MACHINE.
 5. Högerklicka på den överordnade nyckeln och välj Behörigheter (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Software\Classes\CLSID).
 6. Kontrollera att Administratör och SYSTEM finns med och att Full kontroll har markerats i behörighetskolumnen.
 7. Klicka på Avancerat i dialogrutan Behörigheter.
 8. Markera alternativet Administratörsgrupp (1), markera i Ersätt ägare av undermappar och objekt (2), klicka på Använd (3) och välj sedan fliken Behörighet (4).

  Obs! Välj aktuellt administratörskonto om administratörsgruppen inte är tillgänglig.

 9. Välj Återställ behörighetsposter på alla underordnade objekt och aktivera spridning av ärftliga behörigheter (1) och klicka på OK (2).
 10. Klicka på OK i dialogrutan Avancerade säkerhetsinställningar. Windows återställer behörigheterna för varje underordnat objekt till dess överordnade objekt.
 11. Upprepa stegen 1-10 för alla övriga registernycklar.

Windows Vista:

 1. Anteckna sökvägen till nyckeln som nämns i felmeddelandet. Det kan finnas hänvisningar till flera registernycklar i loggfilen. Anteckna alla sökvägar som visas i filen. Till exempel: \Software\Classes\CLSID\{1171A62F-05D2-11D1-83FC-00A0C9089C5A}.
 2. Välj Start, skriv in regedit i textfältet Sök och tryck sedan på Enter.
 3. Säkerhetskopiera din aktuella registerfil:

  1. I dialogrutan för registerredigering väljer du Arkiv > Exportera.
  2. Skriv en ett namn på filen och välj placering för den.
  3. Välj Allt under Exportintervall.
  4. Klicka på Spara.
  5. Stäng Regedit.
 4. Navigera till den överordnade för den kod som refereras till i felmeddelandet. För nyckeln kan det till exempel vara: \Software\Classes\CLSID\{1171A62F-05D2-11D1-83FC-00A0C9089C5A}, öppna (dubbelklicka) HKEY_LOCAL_MACHINE >SOFTWARE > Software > Classes > CLSID.

  Obs! Anvisningarna kan variera något beroende på sökvägen i felmeddelandet. Alla angivna registernycklar börjar i mappen HKEY_LOCAL_MACHINE.
 5. Högerklicka på den överordnade nyckeln och välj Behörigheter (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID).
 6. Kontrollera att Administratör och SYSTEM finns med och att Full kontroll har markerats i behörighetskolumnen.
 7. Klicka på Avancerat i dialogrutan Behörigheter.
 8. Klicka på fliken Ägare, välj gruppen Administratörer och ”Ersätt ägare av underbehållare och objekt.”

  Obs! Välj aktuellt administratörskonto om administratörsgruppen inte är tillgänglig.
 9. Välj ”Låt ärftliga behörigheter från det överordnade objektet spridas till det här objektet” på fliken Behörigheter. Välj även ”Återställ behörighetsposter på alla underordnade objekt och aktivera spridning av ärftliga behörigheter.”
 10. Klicka på OK i dialogrutan Avancerade säkerhetsinställningar. Windows återställer behörigheterna för varje underordnat objekt till dess överordnade objekt.
 11. Upprepa stegen 1-10 för alla övriga registernycklar.

Om Adobe Creative Suite 3 fortfarande visar ett felmeddelande kan du behöva undersöka behörigheterna för den specifika registernyckeln som orsakar felet. Om nyckeln ges ett nytt namn kan det hända att den skapas om under installationen, vilket återställer behörigheterna om koden är skadad. Om du inte kan ändra behörigheterna eller ändra namn på den koden, kontakta då Microsoft eller din maskinvaruförsäljare för att få hjälp.

Lösning 11: Ta bort de aktuella Adobe-färgprofilerna och uppdatera registerinställningarna.

Ta bort de aktuella Adobe-färgprofilerna och uppdatera behörigheterna till registernycklarna om felmeddelandet ”Uppdaterar komponentregistrering Meddelandetyp: 2, Argument: 1 Meddelandetyp 2, Argument 1” visas.(Felet visas i Loggboken eller i Adobe Creative Suites installationslogg.)

Sök efter returvärde 3 i installationsloggen och verifiera felet som finns i loggfilen. Se Adobe Creative Suites installationslogg för information om hur du lokaliserar och läser installationsloggen.

Följande är ett exempel från Adobe Creative Suites installationslog eller Loggboken:

UninstallColorProfilesRollback.E35C3ECB_5FDA_49E1_AB1F_D472B7CB9017 (Adobe) -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- START - Adobe_UninstallColorProfiles -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- (Adobe) UninstallColorProfiles - MSIRUNMODE_ROLLBACK (Adobe) Begär egenskap: CustomActionData (Adobe) Egenskapen går inte att hämta (Adobe) Inga färgprofiler att ändra (Adobe) -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- SLUT - Adobe_UninstallColorProfiles -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- Tar bort ODBC-komponenter Uppdaterar komponentregistrering Meddelandetyp: 2, Argument: 1 Meddelandetyp 2, Argument 1 Åtgärden avslutades 13:52:26: INSTALL. Returvärde 3.

Den lokala administratörsgrupp som anges nedan är standard för Windows XP och Vista.

Friskrivningsklausul: Denna procedur innefattar redigering av Windows-registret. Adobe tillhandahåller inte support för att redigera registret, som innehåller viktig system- och programinformation. Säkerhetskopiera registret innan det redigeras. För mer information om registret se Windows-dokumentationen eller kontakta Microsoft.

Innan du följer dessa steg för att säkerhetskopiera ditt nuvarande system och register kan du utföra uppgifterna nedan:

 • Skapa en återställningspunkt på datorn genom att välja Start > Program > Tillbehör > Systemverktyg > Systemåterställning.
 • Säkerhetskopiera registret direkt efter att du har öppnat registereditorn genom att välja Arkiv > Exportera. Exportera en säkerhetskopia av registret med ett namn och till en plats som du kommer ihåg.

Ta bort de gamla ICC-profilerna

 1. Gå till \WINDOWS\system32\spool\drivers\color i Utforskaren.
 2. Ta bort följande ICC-profiler:
  • AdobeRGB1998.icc
  • AppleRGB.icc
  • ColorMatchRGB.icc
  • EuropeISOCoatedFOGRA27.icc
  • EuroscaleUncoated.icc
  • JapanColor2001Coated.icc
  • JapanColor2001Uncoated.icc
  • JapanColor2002Newspaper.icc
  • JapanWebCoated.icc
  • USSheetfedCoated.icc
  • USSheetfedUncoated.icc
  • USWebCoatedSWOP.icc
  • USWebUncoated.icc   Obs! Det är möjligt att inte alla filer som listas finns i katalogerna. Ta bort de filer som finns. Prova att ändra mappens behörighet om du inte kan ta bort en ICC-profil. Se Lösning 9: Uppdatera användarbehörigheten till filerna
   för mer information.

    

 3. Upprepa steg 1-2 med \Program\Common Files\Adobe\Color\Profiles som mappsökväg.

Uppdatera registernyckeln

Windows XP:

 1. Välj Start > Kör, skriv in regedit i textfältet Öppna i dialogrutan Kör, och klicka sedan på OK.
 2. Säkerhetskopiera din aktuella registerfil:
  1. I dialogrutan för registerredigering väljer du Arkiv > Exportera.
  2. Skriv en ett namn på filen och välj placering för den.
  3. Välj Allt under Exportintervall.
  4. Klicka på Spara.
 3. Gå till HKLM\SOFTWARE\Adobe\.
 4. Högerklicka på PDF Admin Settings och välj Behörigheter.
 5. Kontrollera att Administratör och SYSTEM finns med och att Full kontroll har markerats i behörighetskolumnen.
 6. Klicka på Avancerat i dialogrutan Behörigheter.
 7. Markera alternativet Administratörsgrupp (1), markera i Ersätt ägare av undermappar och objekt (2), klicka på Använd (3) och välj sedan fliken Behörighet (4).

  Obs! Välj aktuellt administratörskonto om administratörsgruppen inte är tillgänglig.

 8. Välj Återställ behörighetsposter på alla underordnade objekt och aktivera spridning av ärftliga behörigheter (1) och klicka på OK (2).
 9. Klicka på OK i dialogrutan Avancerade säkerhetsinställningar. Windows återställer behörigheterna för varje underordnat objekt till dess överordnade objekt.

Windows Vista:

 1. Välj Start, skriv in regedit i textfältet Sök och tryck sedan på Enter.
 2. Säkerhetskopiera din aktuella registerfil:

  1. I dialogrutan för registerredigering väljer du Arkiv > Exportera.
  2. Skriv en ett namn på filen och välj placering för den.
  3. Välj Allt under Exportintervall.
  4. Klicka på Spara.
  5. Stäng Regedit.
 3. Gå till HKLM\SOFTWARE\Adobe\
 4. Högerklicka på PDF Admin Settings
 5. Kontrollera att Administratör och SYSTEM finns med och att Full kontroll har markerats i behörighetskolumnen.
 6. Klicka på Avancerat i dialogrutan Behörigheter.
 7. Klicka på fliken Ägare, välj gruppen Administratörer och ”Ersätt ägare av underbehållare och objekt.”

  Obs! Välj aktuellt administratörskonto om administratörsgruppen inte är tillgänglig.
 8. Välj ”Låt ärftliga behörigheter från det överordnade objektet spridas till det här objektet” på fliken Behörigheter. Välj även ”Återställ behörighetsposter på alla underordnade objekt och aktivera spridning av ärftliga behörigheter.”
 9. Klicka på OK i dialogrutan Avancerade säkerhetsinställningar. Windows återställer behörigheterna för varje underordnat objekt till dess överordnade objekt.

Om du inte kan ändra behörigheterna eller ändra namn på den koden, kontakta då Microsoft eller din maskinvaruförsäljare för att få hjälp.

Lösning 12: Kontakta Adobes tekniska support.

Kontakta Adobes tekniska support om du inte kan installera Creative Suite 3 med någon av lösningarna ovan. Ha installationsloggfilen och loggboksinformationen tillgänglig om supporten skulle be om den. Se Adobe Creative Suites installationslogg eller Windows loggboken för mer information om hur du hittar den informationen.

Ytterligare information

Windows loggboken och Adobe Creative Suites installationslogg är två verktyg som kan hjälpa dig att hitta källan till problemet.

Windows loggboken

Loggboken är ett verktyg från Microsoft som samlar in data om fel som uppstår på Windows. Installationsprogrammet till Adobe Creative Suite 3 använder flera installationsprogram från Windows under installationer av produkter. Med Windows loggboken kan du identifiera problem med Windows installationsprogram.

 1. Öppna Loggboken.
  • Windows XP
   1. Välj Start > Kör och skriv eventvwr
   2. Klicka på OK.
  • Windows Vista
   1. Klicka på Start.
   2. Skriv eventvwr i sökfönstret och tryck sedan på Retur.
 2. Välj Program.
 3. Leta efter gula varningar och röda felsymboler i kolumnen Nivå som också inkluderar MSI Installer i kolumnen Källa.

  Obs!  Ibland hänvisar denna data till ett program eller en tjänst som står i konflikt med installationsprogrammet som orsakar felet. Ibland behöver Adobe denna information om du kontaktar deras tekniska support.

Installationslogg för Adobe Creative Suite

Installationsloggen i Adobe Creative Suite 3 innehåller detaljerade meddelanden om varför installationen misslyckades eller slutfördes. Loggfilen kan hjälpa dig att identifiera problemet snabbare. Varje försök att utföra en installation lägger till information i den föregående installationens loggfil. Felsökningen kan förenklas om du tar bort den aktuella installationens loggfil och kör installationen på nytt. Loggfilen skapas både i Windows och Mac OS. Felmeddelanden kan ha varierande format beroende på skillnader i operativsystem.

 1. Gå till loggfilen i Adobe Creative Suite 3.

  \Program\Delade filer\Adobe\Installers-mappen
 2. Dekomprimera loggfilen i Adobe Creative Suite 3.

  Viktigt: Loggfilen arkiveras med hjälp av ett komprimeringsverktyg som kallas gzip och kräver ett dekomprimeringsverktyg som till exempel Winzip eller WinRAR.

  Angående loggfilnamn:
  • Ett exempel är loggfilen för Creative Suite 3 Design Premium: Adobe Creative Suite 3 Design Premium 1.0.log.gz.
 3. Sök efter följande skifteslägeskänsliga sökord i loggfilerna: FATAL, DEBUG, ERROR och Returvärde 3 (endast Windows).
  Testa lösningarna 1-5 om loggen innehåller ett eller flera av följande felmeddelanden, och sedan lösningen som står bredvid felmeddelandet:

Verktyg för hårddiskkontroll

Med diskverktyg kan du verifiera hårddiskens integritet. Skadade avsnitt, korslänkade filer eller andra fel kan leda till installationsproblem. Använd dessa verktyg för att korrigera hårddiskproblem eller för att identifiera fel.

Diskdefragmenteraren

Diskdefragmenteraren i Windows är utformad för att öka åtkomsthastigheten (och ibland mängden ledigt utrymme). Diskdefragmenteraren ordnar om filer som lagras på en disk för att använda på sammanhängande förvaringsplatser.

Så här startar du diskdefragmenteraren:

 1. Klicka på Start > Alla program > Tillbehör > Systemverktyg > Diskdefragmenteraren.
 2. Välj den primära hårddisken och klicka på Defragmentera.

Chkdsk

Chkdsk är ett kommandoradsverktyg som kan genomsöka hårddisken efter fel och skadade avsnitt. ”F”-knappen är utformad för att söka igenom och försöka korrigera de fel som upptäcks.

Starta Chkdsk

 • Windows XP
  1. Välj Starta > Kör.
  2. Skriv cmd och klicka på OK.
  3. Skriv chkdsk /f och tryck på Retur.
  4. Skriv exit och tryck på Retur när sökningen är genomförd.
 • Windows Vista
  1. Välj Start > Program > Tillbehör.
  2. Högerklicka på kommandotolken och välj Kör som administratör.   Obs! Följ anvisningarna på skärmen, om de visas, för att tillåta proceduren. Ange ett administratörskonto och lösenord om du uppmanas att göra det.

    

  3. Skriv cmd och klicka på OK.
  4. Skriv chkdsk /f och tryck på Retur.
  5. Skriv exit och tryck på Retur när sökningen är genomförd.


Adobes logotyp

Logga in på ditt konto