Välkommen till Adobe Creative Suite 4 Web Standard. Det här dokumentet innehåller den senaste produktinformationen, uppdateringar och felsökningstips som inte ingår i dokumentationen för Creative Suite 4 Web Standard.

Creative Suite 4 Web Standard-program

 • Adobe Flash CS4 Professional
 • Adobe Dreamweaver CS 4
 • Adobe Fireworks CS4
 • Adobe Contribute CS4
 • Adobe Bridge CS4 (direkt åtkomst till Version Cue och Adobe Device Central)
 • Adobe Media Player

Systemkrav

Windows

 • 1 GHz processor eller snabbare
 • Microsoft Windows XP med Service Pack 2 (Service Pack 3 rekommenderas) eller Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise med Service Pack 1 (certifierat för 32-bitars Windows XP och Windows Vista)
 • 1 GB RAM-minne eller mer rekommenderas
 • 3.1 GB ledigt hårddiskutrymme. Ytterligare ledigt utrymme krävs vid installationen. (Det går inte att installera på lagringsenheter av flashminnestyp.)
 • En upplösning på 1024 x 768 (1280 x 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikkort
 • DVD-ROM-enhet
 • QuickTime 7.4.5 krävs för multimediefunktioner
 • Bredbandsanslutning till Internet krävs för onlinetjänster

Mac OS

 • PowerPC G5- eller Multicore Intel-processor
 • Mac OS X v10.4.1110.5.4
 • Java Runtime Environment 1.5 krävs för Adobe Version Cue-servern.
 • 1 GB RAM-minne eller mer rekommenderas
 • 6,1 GB ledigt hårddiskutrymme. Ytterligare ledigt utrymme krävs vid installationen. (Det går inte att installera på en volym som använder ett skiftlägeskänsligt filsystem eller på lagringsenheter av flashminnestyp.)
 • En upplösning på 1024 x 768 (1280 x 800 rekommenderas) med 16-bitars grafikkort
 • DVD-ROM-enhet
 • QuickTime 7.4.5 krävs för multimediefunktioner
 • Bredbandsanslutning till Internet krävs för onlinetjänster

De senaste systemkraven finns på www.adobe.com/go/webstandard_systemreqs_se.

Med den här produkten kan du få tillgång till vissa funktioner som finns på webben (onlinetjänster), om du har en snabb uppkoppling till internet. Det kan hända att onlinetjänsterna, och vissa av funktionerna som ingår i dessa, inte är tillgängliga i alla länder, på alla språk eller med alla valutor. De kan också avbrytas – helt eller delvis – utan att detta meddelas i förväg. Användningen av onlinetjänsterna regleras av separata användarvillkor samt av Adobes integritetspolicy. Du måste registrera dig för att få tillgång till vissa tjänster. Avgifter kan tillkomma för vissa onlinetjänster, även sådana som till en början erbjudits utan kostnad. Mer information om användarvillkoren och integritetspolicyn finns på: www.adobe.com.

Installera programvaran

 1. Innan du installerar programvaran ska du stänga alla program som körs på datorn, bland annat andra Adobe-program, Microsoft Office-program och webbläsarfönster. Du rekommenderas också att inaktivera virusskyddet under installationsprocessen.
 2. Du måste ha administratörsbehörighet eller kunna verifieras som administratör.
 3. Gör något av följande:

Windows:

 • Sätt in DVD-skivan i enheten och följ anvisningarna på skärmen. Om installationsprogrammet inte startar automatiskt går du till mappen Adobe CS4 som finns på diskens rotnivå. Starta sedan installationen genom att dubbelklicka på Setup.exe.
 • Om programvaran hämtats från webben öppnar du mappen, navigerar till mappen Adobe CS4, och dubbelklickar på Setup.exe. Följ sedan anvisningarna på skärmen.

Mac:

 • Sätt in DVD-skivan i enheten och följ anvisningarna på skärmen. Om installationsprogrammet inte startar automatiskt går du till programmappen som finns på diskens rotnivå, och startar sedan installationen genom att dubbelklicka på Setup Mac OS.
 • Om du har hämtat programvaran från webben öppnar du mappen, navigerar till programmappen och dubbelklickar på Setup. Följ sedan anvisningarna på skärmen.

Om du installerar programvaran som en uppgradering kontrolleras systemet av installationsprogrammet och den giltiga produkten som ska uppgraderas identifieras. Om det inte går att hitta produkten ombeds du att ange serienumret för den produkt som ska uppgraderas. Du kan också installera programvaran som en utvärderingsversion och sedan ange det nya och det tidigare serienumret på serialiseringsskärmen som visas när programvaran startas.

Mer installationshjälp för CS4 finns på www.adobe.com/go/cs4install_se/

Kända fel

 • Installationen kan påverka systemprestandan i Mac-datorn. Starta om systemet efter att installationen genomförts för att åtgärda detta. (#BG063142)
 • Det går inte att installera till rotenheten i Mac-datorer. (#BG044824)
 • Felaktig standardinstallationsplats visas om du installerar ett 32-bitarsprogram på en dator som kör 64-bitars Vista. Programmet installeras på rätt plats: c:\program files(x86). (#BG064131)
 • Total storlek som visas på skärmen Alternativ i installationsprogrammet omfattar utrymme som krävs för komponenter som behövs under installationen men som inte visas i komponentlistan. Det är därför möjligt att siffran inte överensstämmer med den komponentstorlek som anges. (#BG059229)
 • Installationen kan ta mellan 20 minuter och över en timme beroende på vilken produkt och antalet komponenter som ska installeras. (#BG050030)
 • Creative Suite 4 kan inte installeras i en krypterad mapp. (#BG065106)
 • Du kan välja att installera en Creative Suite 4-version på en annan partition, men det krävs upp till 6 GB ledigt utrymme på den första partitionen för att genomföra installationen. Hur mycket lagringsutrymme som behövs beror på vilka komponenter som ska installeras.
 • Mer information om installation finns på http://www.adobe.com/se/support/loganalyzer/

Obs! Om du vill installera fler komponenter eller avinstallera programmet efter den första installationen, krävs åtkomst till den ursprungliga installationskällan (cd- eller dvd-skivan eller den hämtade filen). Alternativet Reparera är inte tillgängligt.

Avinstallera programvaran

 1. Stäng alla program som körs på datorn, inklusive andra Adobe-program, Microsoft Office-program och webbläsarfönster innan du avinstallerar programvaran.
 2. Gör något av följande:
 • I Windows XP öppnar du kontrollpanelen och dubbelklickar på Lägg till eller ta bort program. Välj den produkt du vill avinstallera, klicka på Ändra/Ta bort och följ anvisningarna på skärmen.
 • I Windows Vista öppnar du kontrollpanelen och dubbelklickar på Program och funktioner. Markera den produkt du vill avinstallera, klicka på Avinstallera/Ändra och följ sedan anvisningarna på skärmen.

VIKTIGT! I Mac OS finns en ny funktion för avinstallation. Du ska INTE avinstallera program genom att dra dem till Papperskorgen. Avinstallera programmet i Mac OS X på ett säkert sätt genom att dubbelklicka på aliaset Avinstallera som finns i Program/Verktyg/Adobe Installers eller i mappen Program. Verifiera att du är administratör och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Kända fel

 • Alla anpassade mappar som lagt till i det installerade programmets mappar tas bort vid avinstallation. (#BG69109)
 • Vissa filer bevaras i systemet efter att Creative Suite 4-programmet har avinstallerats.

Köp efter testperiod

Om du har en Creative Suite 4 Web Standard-testversion installerad kan du ange serienumret för att ändra från testversion. Ingen avinstallation krävs.

Konvertera testversionen genom att ange det serienummer du fick när du köpte Web Standard. Öppna valfritt Web Standard-program och ange serienumret på serialiseringsskärmen.

Det nya serienumret identifieras av andra program som installeras och som ingår i Web Standard nästa gång programmen startas. Det nya serienumret identifieras enbart i program som körs som utvärderingsversioner. Om något av programmen redan har serialiserats med ett annat serienummer används det serienumret tills du tar bort det gamla serienumret genom att klicka på Hjälp > Inaktivera > Radera mitt serienummer. Det nya serienumret identifieras nästa gång programmet startas.

Serienumret du har köpt gäller för användning av programvaran på ett visst språk, och godkänns endast med en produkt som har installerats för det språket.

Volymlicenskunder kan inte köpa volymlicenser direkt via testversionen. Serienumret för volymlicensen kan däremot anges i testprogramvaran utan av- eller ominstallering. Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat Adobe-licenscenter om du vill beställa en volymlicens. En lista med återförsäljare nära dig finns på http://partners.adobe.com/resellerfinder/na/reseller.jsp.

E-licensiering

Den här produkten tillhandahålls under villkor att du godkänner licensavtalet som medföljer mediet och villkoren för begränsad garanti. Mer information finns i Adobes licensavtal för programvara. Det kan göras automatiska försök att aktivera programvaran via Internet. Ingen information som kan identifiera dig personligen överförs, med undantag för att IP-adresser kan anses vara identifierande i vissa jurisdiktioner. Mer information finns på Adobes webbplats http://www.adobe.com/go/activation_se.

Obs! Om du vill installera produkten på en annan dator måste du först inaktivera serienumret på din dator. Om du vill inaktivera produkten väljer du Hjälp > Inaktivera. Inaktiveringen av serienumret påverkar alla komponenter som aktiverats av det. En produkt som öppnas på samma dator efter inaktivering kommer att återaktiveras.

Registreringsinformation

Kom ihåg att registrera programvaran vid installation så att du kan ta del av aktuell produktinformation, utbildning, nyhetsbrev och inbjudningar till Adobe-evenemang och seminarier. Du kan även registrera dig i efterhand genom att välja Hjälp > Registrering i valfri CS4-komponent.

Teckensnittsinstallation

All dokumentation om teckensnitt finns online. Du hittar vår användarhandbok för OpenType, viktig information om OpenType, länkar till viktig information för specifika teckensnitt, listor över de teckensnitt som installeras av olika CS4-produkter, samt listor över teckensnitt som ingår på dvd-skivan för respektive CS4-produkt på http://www.adobe.com/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite4.html.

Installationsprogrammet för Creative Suite 4 installerar teckensnitt i systemets standardkatalog för teckensnitt. Flera av dessa teckensnitt är nya versioner av teckensnitt som kan ha installerats med Creative Suite 3. Om installationsprogrammet hittar äldre versioner av de här teckensnitten i systemets standardkatalog för teckensnitt så kommer dessa versioner att avinstalleras och sparas i en ny katalog. Systemets standardkatalog för teckensnitt:

 • Apple Macintosh: <Systemenhet>/Bibliotek/Fonts
 • Windows: <Systemenhet>:\Windows\Fonts

De gamla teckensnitten sparas i en ny katalog:

 • Apple Macintosh: <Systemenhet>/Bibliotek/Application Support/Adobe/SavedFonts/current
 • Windows: <Systemenhet>:\Program\Delade filer\Adobe\SavedFonts\current

I den nya katalogen finns en fil som heter ReadMe.html (Viktig information). I den här filen finns en lista över alla sparade teckensnitt och versionsnummer för nya och äldre teckensnittsfiler.

Du kan installera de gamla teckensnitten på nytt genom att ta bort de nya teckensnittsfilerna från systemets standardkatalog för teckensnitt och flytta de gamla filerna till den katalogen igen.

Det finns fler teckensnitt på installationsskivan. Information om hur du installerar de här teckensnitten finns på http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_se.

Kända problem

Den senaste informationen om och kända fel för alla Creative Suite 4-program finns på Adobe Support.

Stöd för GB18030 för Windows XP

 • In order to support the display of all characters of the Chinese standard GB18030 on Windows XP systems, Adobe recommends the installation of the Microsoft GB18030 Support Package. This support package will update an XP system with, among other things, fonts and input-method-editors (IMEs) to correctly support GB18030. Du kan hämta supportpaketet på Microsofts webbplats. (#BG061690)

Inaktivering

 • Inaktiveringen kan misslyckas i Windows och felmeddelandet "Internetanslutning saknas" visas även om Internetanslutning finns. Gå till Internetalternativ -> Avancerade och avmarkera rutan Kontrollera om servercertifikat har annullerats. Testa att inaktivera på nytt. (#BG056982)

Adobe InContext Editing

 • Adobe InContext Editing är inte kompatibel med Adobe AIR. Du kan redigera webbsidor via en webbläsare i InContext Editing, men du kan inte redigera dem om du använder Adobe AIR-webbläsaren. (#BG067769)

Sök efter hjälp

 • Alternativet Sök efter hjälp öppnar Internet Explorer även om Firefox är angiven om standardwebbläsare. (#1677521)

Adobe Drive/Version Cue CS4

 • Om du inte sparar ändringarna i en Adobe Drive-/Version Cue CS4-hanterad fil innan avslut, sparas inte de ändringar som utförts sedan den senaste incheckningen. Se TechNote på www.adobe.com/go/kb406179_se (1872992)
 • Adobe Drive-filer (version Cue CS4) som öppnas eller sparas utan utcheckning försvinner eller förlorar sin versionshistorik. Se TechNote på www.adobe.com/go/kb404970_se (1892658)

Kundtjänst

Kundtjänst

Adobes kundtjänst tillhandahåller hjälp med produktinformation, försäljning, registrering och andra icke-tekniska problem. Hur du får kontakt med Adobes kundtjänst kan du se om du klickar på Kontakt på Adobe.com för ditt land.

Supportalternativ och tekniska resurser

Om du behöver teknisk hjälp för din produkt, som information om kostnadsfria och avgiftsbelagda supportplaner eller felsökningsresurser, kan du hitta mer information på http://www.adobe.com/go/support/_seUtanför Sverige går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport/ och klickar på Ändra bredvid landsnamnet för att välja din region.

I de kostnadsfria felsökningsresurserna ingår Adobes kunskapsbas för support, Adobes användarforum m.m. Vi lägger kontinuerligt till nya verktyg och ny information på nätet så att du snabbt och enkelt kan lösa problem som uppstår.

Om du har problem med att installera eller avinstallera något av Creative Suite 4-programmen kan du starta om systemet och försöka på nytt innan du kontaktar supporten. Mer installationshjälp för CS4 finns på www.adobe.com/go/cs4install_se/

Andra resurser

Dokumentation

Beställ tryckt dokumentation via www.adobe.com/go/buy_books_se

Online-resurser

Gå till www.adobe.com/go/creativesuite4_community_help_se för att få den fullständiga hjälpen plus community-baserade instruktioner, inspiration och support.

Du kan även besöka Bridge Home:

Gå till valfritt Creative Suite 4-program och välj Fil > Bläddra > Bridge. När Bridge har öppnats klickar du på Bridge Home i panelen Favoriter.

Andra resurser

Information om individuella produkter

Adobe Contribute CS4

Adobe Bridge CS4

Adobe Dreamweaver CS 4

Adobe Device Central CS4

Adobe Flash CS4 Professional

Adobe Fireworks CS4

Adobe Version Cue CS4

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy