Fel 1401, 1402, 1404 eller 1406 | Installation | CS4, CS5 | Windows

Problem

När du installerar Adobe CS4 eller CS5 Suite eller annan produkt, visas en av följande felkoder i dialogrutan Mer information eller i installationsloggen:

 • Fel 1401: Det går inte att skapa nyckeln \Software\Classes\.tif\OpenWithList\Illustrator.exe Kontrollera att du har tillräcklig åtkomst till nyckeln eller kontakta supporten.
 • Fel 1402: Det gick inte att öppna nyckeln \Classes\.pdf\PersistentHandler. Kontrollera att du har tillräcklig åtkomst till nyckeln eller kontakta supporten.
 • Fel 1404. Det går inte att ta bort nyckeln \Software\Classes\CLSID\{DF9A1DA0-23C0-101B-B02E-FDFDFDFDFDFD}. Kontrollera att du har tillräcklig åtkomst till nyckeln eller kontakta supporten.
 • Fel 1406: Det gick inte att skriva värdemappar till nyckeln \Software\Classes\CLSID\{B801CA65-A1FC-11D0-85AD-444553540000}\PersistentHandler. Kontrollera att du har tillräcklig åtkomst till nyckeln eller kontakta supporten.

I CS4-produkter syns ibland textraderna i fönstret som visas när du trycker på Visa mer info i installationens statusfönster. CS5-produkterna hänvisar till avslutningskod 6 eller 7 i installationsprogrammets statusfönster eller när du har tryckt på länken till felsökning. Öppna installationsprogrammets loggfil om du vill veta var du kan hitta uppgifter som påverkar registernycklar. Sök efter Returvärde 3. Strax ovanför texten kan du sedan söka efter fel 1401, 1402 osv.

Ett exempel: Här är resultatet av sökningen efter Returvärde 3 i en installationsloggfil, efter ett försök att installera Master Collection CS5:

Fel 1402. Det gick inte att öppna nyckeln: UNKNOWN\Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8\68AB67CA7DA73301B7449A0100000010. Kontrollera att du har tillräcklig åtkomst till nyckeln eller kontakta supporten.

Åtgärden avslutad 14:54:46: InstallFinalize. Returvärde 3.

MSI-felet 1402 visas strax ovanför posten Returvärde 3. 

Lösningar

Gör åtgärderna i följande ordning:

Lösning 1: Pröva följande Microsoft MSI-uppdatering för korrigering av problem med felaktiga registreringar:

Lösning 2: Ställ in behörigheter som standard i registret.

Obs!Registernyckeln i felmeddelandena visas omedelbart efter "Det gick inte att skapa nyckeln", "Det gick inte att öppna nyckeln", "Det gick inte att ta bort nyckeln" eller "Det gick inte att skriva värdemappar till nyckeln". Den överordnade registernyckeln är nyckeln precis före den sista nyckeln som felmeddelandet nämner. Komponenter är den överordnade katalogen för fel 1402 i felmeddelandet ovan. Möjligen måste du ställa in behörighet både för den överordnande katalogen och det överordnade objektet. Det är möjligt att du måste göra ändringar i flera eller alla underordnade kataloger.

Den lokala administratörsgrupp som anges nedan är standard för Windows XP och Vista.

Friskrivningsklausul: Denna procedur innefattar redigering av Windows-registret. Adobe tillhandahåller inte support för att redigera registret, som innehåller viktig system- och programinformation. Säkerhetskopiera registret innan det redigeras. För mer information om registret se Windows-dokumentationen eller kontakta Microsoft.

Windows XP

 1. Anteckna sökvägen till nyckeln i felmeddelandet. Ibland finns hänvisningar till flera registernycklar i loggfilen. Anteckna alla sökvägar som listas i filen.
  • Exempel: "Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8"
 2. Välj Start > Kör, skriv in regedit i textfältet Öppna i dialogrutan Kör, och klicka sedan på OK.
 3. Säkerhetskopiera din aktuella registerfil:
  1. I dialogrutan för registerredigering väljer du Arkiv > Exportera.
  2. Skriv en ett namn på filen och välj placering för den.
  3. Välj Allt under Exportintervall.
  4. Klicka på Spara.
 4. Navigera till den överordnade för den kod som refereras till i felmeddelandet. I exemplet ovan kan du söka efter strängen "Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8"  Obs! Anvisningarna kan variera något beroende på sökvägen i felmeddelandet. Alla angivna registernycklar börjar i registreringsdatafilen HKEY_LOCAL_MACHINE.

   

 5. Högerklicka på den överordnade nyckeln Components och välj Behörigheter.
 6. Kontrollera att Administratör och SYSTEM finns med och att Full kontroll har markerats i behörighetskolumnen.
 7. Klicka på Avancerat i dialogrutan Behörigheter.

 8. Markera alternativet Administratörsgrupp (1), markera i Ersätt ägare av undermappar och objekt (2), klicka på Använd (3) och välj sedan fliken Behörighet (4).  Obs! Välj aktuellt administratörskonto om administratörsgruppen inte är tillgänglig.


 9. Välj Återställ behörighetsposter på alla underordnade objekt och aktivera spridning av ärftliga behörigheter (1) och klicka på OK (2).
  VIKTIGT! Om du får ett meddelande att vissa objekt inte kan ändras under steg 8 eller 9, klickar du på OK tills alla dialogrutor är stängda. Upprepa dessa två steg.

   
 10. Klicka på OK i dialogrutan Avancerade säkerhetsinställningar. Windows återställer behörigheterna för varje underordnat objekt till motsvarande överordnade objekt.
 11. Upprepa stegen 1-10 för alla övriga registernycklar.
 12. När alla nycklar är reparerade kan du installera Adobe Creative Suite-produkten på nytt.

Windows 7, Vista

Viktigt! Klicka på Acceptera eller Fortsätt i var och en av dialogrutorna som visas i Kontroll av användarkonton, för att slutföra proceduren.

 1. Anteckna sökvägen till nyckeln som nämns i felmeddelandet. Ibland finns hänvisningar till flera registernycklar i loggfilen. Anteckna alla sökvägar som visas i filen.
  • Exempel: "Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8"
 2. Välj Start, skriv in regedit i textfältet Sök och tryck sedan på Enter.
 3. Säkerhetskopiera din aktuella registerfil:

  1. I dialogrutan för registerredigering väljer du Arkiv > Exportera.
  2. Skriv en ett namn på filen och välj placering för den.
  3. Välj Allt under Exportintervall.
  4. Klicka på Spara.
  5. Stäng Regedit.
 4. Navigera till den överordnade för den kod som refereras till i felmeddelandet. I exemplet ovan kan du söka efter strängen "Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8"  Obs! Anvisningarna kan variera något beroende på sökvägen i felmeddelandet. Alla angivna registernycklar börjar i mappen HKEY_LOCAL_MACHINE.

   

 5. Högerklicka på den överordnade nyckeln Komponenter och välj Behörigheter.
 6. Kontrollera att Administratör och SYSTEM finns med och att Full kontroll har markerats i behörighetskolumnen.
 7. Klicka på Avancerat i dialogrutan Behörigheter.

 8. Markera alternativet Administratörsgrupp (1) och Ersätt ägare av undermappar och objekt (2), klicka på Använd (3) och välj fliken Behörighet (4).  Obs! Välj aktuellt administratörskonto om administratörsgruppen inte är tillgänglig.


 9. Välj Ersätt befintliga behörigheter på alla underordnade objekt med ärftliga behörigheter från detta objekt (1) och klicka OK (2) på fliken Behörighet.
  VIKTIGT!Om du får ett meddelande att vissa objekt inte kan ändras under steg 8 eller 9, klickar du på OK tills alla dialogrutor är stängda. Upprepa dessa två steg.

   
 10. Klicka på OK i dialogrutan Avancerade säkerhetsinställningar. Windows återställer behörigheterna för varje underordnat objekt till dess överordnade objekt.
 11. Upprepa stegen 1-10 för alla övriga registernycklar.
 12. När alla nycklar är reparerade kan du installera Adobe-produkten igen.

Om felmeddelanden fortfarande visas i dialogrutan Mer information eller i statusfönstret under installationen av produkten Adobe Creative Suite, bör du undersöka de behörigheter i registernyckeln som orsakar felet. Om nyckeln ges ett nytt namn kan det hända att den skapas om under installationen, vilket återställer behörigheterna om koden är skadad. Om du inte kan ändra behörigheterna eller ändra namn på den koden, kontakta då Microsoft eller din maskinvaruförsäljare för att få hjälp.

Lösning 3: Ta bort spionprogram.

Obs! Adobe tillhandahåller denna information enbart som upplysning. Adobe teknisk support stöder inte tredjeparts program. Användare bör läsa den viktiga informationen som publicerades vid releasen av programmen,innan programmen installeras.

Vissa program kan installera programvara som kan skada operativsystemet. Sök efter dessa program med hjälp av ett antispionprogram, t.ex. Ad-Aware eller antispionprogram som du kan ladda ned från Microsoft.

Lösning 4: Sök igenom systemet efter virus.

Systemvirus kan orsaka oförutsedda funktionsfel och förhindra installationen av produkten. Använd aktuell antivirusprogram, som McAfee VirusScan, för att kontrollera om det finns några virus i systemet. Kontrollera så att du har de senaste virusdefinitionerna för det antivirusprogram du använder. Även om virusinfektioner är sällsynta, så kan de orsaka underligt systembeteende, bland annat systemfel. Genom att regelbundet köra antivirusprogram kan du förhindra virus från att skada mjukvara i systemet. Instruktioner om detta finns i dokumentationen som medföljde antivirusprogrammet.

Lösning 5: Inaktivera Webroot Spy Sweeper.

Mer information och hjälp att inaktivera Spy Sweeper får du om du kontaktar Webroot Corporation. Adobes tekniska support stöder inte tredjeparts program.

Lösning 6: Ta bort alla tidigare versioner av Adobe-produkter och installera dem sedan på nytt.

 1. Välj Start > Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.
 3. Markera Adobe-produkten och klicka på Ta bort.
 4. Bekräfta att du vill ta bort produkten när du blir uppmanad att göra det.
 5. Upprepa proceduren ovan för alla installerade versioner av tidigare Adobe-produkter.
 6. Starta om datorn. Gör sedan ett nytt försök att installera produkten.

Ytterligare information

De här felen uppstår när installationsprogrammet inte kan skapa, läsa eller skriva in de registerposter som krävs.

Installationslogg för Adobe Creative Suite

Installationsloggen i Adobe Creative Suite innehåller detaljerade meddelanden om varför installationen misslyckades eller slutfördes. Loggfilen kan hjälpa dig att identifiera problemet snabbare. Varje försök att utföra en installation lägger till information i den föregående installationens loggfil. Felsökningen kan förenklas om du tar bort den aktuella installationens loggfil och kör installationen på nytt. Loggfilen skapas både i Windows och Macintosh. Felmeddelanden kan ha varierande format beroende på skillnader i operativsystem.

 1. Navigera till loggfilen i Adobe Creative Suite.

  \Program\Delade filer\Adobe\Installers-mappen
 2. Dekomprimera loggfilen i Adobe Creative Suite.  Viktigt! Loggfilen arkiveras med hjälp av ett komprimeringsverktyg som kallas gzip och kräver ett dekomprimeringsverktyg som till exempel Winzip eller WinRAR.

  Angående loggfilnamn:

  • Ett exempel är loggfilen för Creative Suite 5 Design Premium: Adobe Creative Suite 5 Design Premium [date stamp].log.gz
 3. Sök i loggfilerna efter Fel 1401, Fel 1402, Error 1404 och Fel 1406.
 4. Anteckna sökvägarna som visas alldeles intill felmeddelandet.

Viktigt!Registernyckeln i felmeddelandena visas omedelbart efter "Det gick inte att skapa nyckeln", "Det gick inte att öppna nyckeln", "Det gick inte att ta bort nyckeln" eller "Det gick inte att skriva värdemappar till nyckeln". Den överordnade registernyckeln är nyckeln som nämns precis före den sista nyckeln i felmeddelandet. Den överordnade katalogen för fel 1401 i felmeddelandet ovan är OpenWithList.

Exempel på fel i dialogrutan Mer information i Adobe Creative Suite 4:

Adobe Illustrator CS4: Fel: Fel 1401. Det gick inte att skapa nyckeln \Software\Classes\.tif\OpenWithList\Illustrator.exe. Kontrollera att du har tillräcklig åtkomst till nyckeln eller kontakta supporten. Åtgärden avslutades 25:52:19: InstallFinalize. Returvärde 3.

Exempel på fel i installationsloggen i Adobe Creative Suite 5:

Åtgärd 14:54:46: InstallFiles. Kopiera nya filer Fel 1402. Det gick inte att öppna nyckel: UNKNOWN\Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8\68AB67CA7DA73301B7449A0100000010.   Kontrollera att du har tillräcklig åtkomst till nyckeln eller kontakta supporten. Åtgärden avslutad 14:54:46: InstallFinalize. Returvärde 3.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?