Fel vid installation och borttagning av en CS4-produkt

Vid installation eller borttagning av en Adobe Creative Suite 4-produkt visas ett felmeddelande i Windows om pausad, ofullständig eller avbruten installation. Eventuella felmeddelanden innehåller följande:

  • "Fel 1704. En installation av [produkten Adobe Creative Suite 4] är tillfälligt pausad.
  • "Fel 1500. En annan installation pågår redan. Slutför den installationen innan du fortsätter med den här installationen."

Ange en eller flera av följande lösningar för att lösa problemen.

Lösning 1: Ta bort pågående installationer

Friskrivningsklausul: Denna procedur innefattar redigering av Windows-registret. Adobe tillhandahåller inte support för att redigera registret, som innehåller viktig system- och programinformation. Säkerhetskopiera registret innan det redigeras. För mer information om registret se Windows-dokumentationen eller kontakta Microsoft.

  1. Starta Registereditorn i Windows.

Windows XP: Välj Start > Kör. Skriv sedan regedit i textrutan Öppna och klicka på OK.

Windows Vista: Välj Start och skriv regedit i sökrutan och tryck på Retur.

  1. Navigera till en av följande registernycklar:

32-bitars Windows: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Inprogress

64-bitars Windows: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Inprogress

  1. Ta bort nyckeln för InProgress om den finns.

  2. Försök igen att installera produkten Adobe Creative Suite 4.

Lösning 2: Avregistrera och registrera Windows Installer-tjänsten på nytt.

  1. Avregistrera Windows Installer-tjänsten.

Windows XP: Välj Start > Kör. Skriv msiexec /unreg i sökfältet och tryck på Retur.

Windows Vista: Välj Start, skriv msiexec /unreg i sökfältet och tryck på Retur.

  1. Registrera Windows Installer-tjänsten.

Windows XP: Välj Start > Kör.Skriv msiexec /regserver och klicka på OK.

Windows Vista:  Välj Start, skriv msiexec /regserver i sökfältet och tryck på Retur.

  1. Försök igen att installera produkten Adobe Creative Suite 4.

Ytterligare information

Microsoft Windows Installer kan avbrytas på grund av strömavbrott, för tidig avstängning av datorn eller systemfel. Du kan behöva rensa ut vissa registernycklar för att fortsätta med installationen av Adobe Creative Suite 4.

 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy