Problem: Fel i loggfilen vid installation av ett Creative Suite 5.5-, CS5- eller CS4-program

När du installerar en Creative Suite 4-, 5- eller 5.5-produkt visas något av följande felmeddelanden i installationsloggfilen:

 • Fel 1935. Ett fel inträffade vid installation av sammansättningskomponent Microsoft.VC80.CRT
 • Fel 1935. Ett fel inträffade vid installation av sammansättningskomponent {43CC1B37-B20C-3EBC-9C04-F809989E4FD3}. HRESULT: 0x80070BC9.

Lösningar

Lösning 1: Starta om datorn.

Starta om datorn och börja installera Creative Suite-produkten på nytt.

Lösning 2: Avinstallera och installera om .NET Framework.

Ibland kan fel 1935 bero på ägarlösa registernycklar från en annan version av .NET Framework än den som installeras. Försök avinstallera .NET Framework, ta bort överblivna registernycklar som finns kvar och installera sedan .NET Framework på nytt.

Ansvarsfriskrivning: Denna procedur inbegriper ändring av Windows-registret. Adobe erbjuder inte support för problem som orsakas av felaktiga ändringar av registret. Registret innehåller ytterst viktig information om datorns maskinvara och programvara. Innan du gör några ändringar av registret bör du skapa en säkerhetskopia. Du kan få mer information om registret i Windows-dokumentationen eller genom att kontakta Microsoft.

 1. Stäng alla program.
 2. Välj Start > Kontrollpaneler > Program och funktioner.

 3. Leta rätt på installationspaketet för .NET Framework. Markera det och klicka på Avinstallera.

 4. Följ anvisningarna på skärmen för att ta bort .NET Framework.  
 5. Upprepa för alla ytterligare versioner av .NET Framework.
 6. Välj Start, skriv msconfig i sökrutan och tryck på Retur. Registereditorn öppnas.

 7. I den vänstra panelen i registereditorn ska du navigera till följande nycklar och byta namn på dem eller ta bort dem:
  Obs! Det är möjligt att alla dessa nycklar inte finns här.

  • 32-bitars Windows
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\Full
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\Product
  • 64-bitars Windows
   •  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\.NETFramework
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\NET Framework Setup\Full
   • HKE Y_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\NET Framework Setup\Product
 8. Installera om de versioner av .NET Framework som du har avinstallerat. Installera den äldsta versionen av .NET Framework och arbeta dig fram till den nyaste versionen. Installera även den senaste versionen av .NET Framework.
  Obs! Du kan ladda ned den allra senaste och tidigare versioner av.NET Framework från Microsoft .NET Framework Developer Center.

  • Windows XP – .NET Framework 3.0
  • Windows Vista – .NET Framework 3.0
  • Windows 7 – .NET Framework 3.5 SP1

Lösning 3: Inaktivera startobjekt och -tjänster och försök installera på nytt.

Annonsprogram och antivirusprogram kan låsa vissa filer på din dator och förhindra installationen.

Inaktivera startobjekt och -tjänster i Windows XP

 1. Avsluta alla program.
 2. Välj Start > Kör och skriv in msconfig i rutan Öppna. Klicka på OK.
 3. Gå till fliken Start, titta på listan över startobjekt och registrera alla avmarkerade objekt.
 4. Gå till fliken Allmänt och välj Selektiv start.
 5. Avmarkera Läs in Autostart-objekt. Verifiera att filerna Process System.ini, Process Win.ini och Load System Services är markerade.

 6. Markera Dölj alla Microsoft-tjänster på fliken Tjänster och klicka sedan på Inaktivera alla.
 7. Aktivera alla tjänster som behövs för felsökningen. 
 8. Klicka på OK och starta om Windows.

  Obs!

  Vid omstart visas ett meddelande som säger att verktyget Systemkonfiguration har ändrat Windows sätt att starta. Klicka på OK. När Systemkonfigurationsverktyget visas klickar du på Avbryt.

 9. Högerklicka på ikonerna i meddelandeområdet i Aktivitetsfältet och stäng eller inaktivera de startobjekt som fortfarande är aktiva. Starta inte om datorn.

 10. Starta installationen igen.

Inaktivera startobjekt och -tjänster i Vista och Windows 7

 1. Avsluta alla program.
 2. Välj Start, skriv in msconfig i rutan Sök och tryck på Retur.
 3. Skriv ned alla avmarkerade objekt på flikarna Start och Tjänster.
 4. Klicka på fliken Allmänt och välj Selektiv startskiva.
 5. Klicka på fliken Start och markera Inaktivera alla.
 6. Klicka på fliken Tjänster och välj Dölj alla Microsoft-tjänster.
 7. Välj Inaktivera alla, och markera sedan på nytt de tjänster som är nödvändiga för att undersöka problemet. Om du är osäker på om ett objekt är nödvändigt så låter du det vara avmarkerat (inaktiverat).
 8. Klicka på Använd och starta om Windows.

  Obs!

  Vid omstart visas ett meddelande som säger att verktyget Systemkonfiguration har ändrat Windows sätt att starta. Klicka på OK. När Systemkonfigurationsverktyget visas klickar du på Avbryt.

 9. Högerklicka på ikonerna i meddelandeområdet i Aktivitetsfältet och stäng eller inaktivera de startobjekt som fortfarande är aktiva. Starta inte om datorn.

 10. Starta installationen igen.

 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy