Fel: ”Licensen för denna produkt har löpt ut” | CS5, CS4

Problem

När du försöker starta ett CS5- eller CS4-program får du ett av följande fel:

 • ”Licensen för denna produkt har löpt ut”
 • ”Serienumret du använde för att aktivera den här produkten har gått ut”
 • ”Ogiltigt serienummer. Serienumret verkar vara ogiltigt”

Dessa fel kan uppstå efter att programmet har körts utan problem en tid eller när du startar det för första gången. 

Lösningar

Lösning 1 (CS5): Ange ett nytt serienummer när du ombeds göra det.

Om licensen har löpt ut för ett CS5-program blir du uppmanad av programmet att ange ett nytt serienummer. När du uppmanas att ange serienumret anger du numret från din köpta produkt. 

Lösning 2: Ställ tillbaka systemklockan, starta programmet och radera det lagrade serienumret som löper ut.

 1. Ställ datorklockan på 1 januari 2006.

 2. Starta det berörda programmet eller något annat program i det berörda Creative Suite-paketet.
 3. Välj Hjälp > Inaktivera och välj alternativet Radera detta serienummer (CS4) eller Inaktivera permanent (CS5).
 4. Avsluta programmet.
 5. Ställ tillbaka datorklockan till det aktuella datumet.
 6. Starta programmet.
 7. När du uppmanas att ange serienumret anger du numret från din köpta produkt.

Lösning 3: Radera PCD- och caps-databasfilerna och installera om.

 1. Avinstallera programmet eller hela Creative Suite-paketet. Använd funktionen Lägg till eller ta bort program i Windows om du vill installera om i Windows. Gå till en programmapp (till exempel /Application/Adobe Photoshop CS4) om du vill installera om i Mac OS. Dubbelklicka sedan på genvägen Avinstallera (till exempel Avinstallera Adobe Photoshop CS4).

  Viktigt! Innan du avinstallerar programvaran kontrollerar du att du har installationsmediet som behövs för att installera om. Ersättningsmedia är inte tillgängligt för tidigare versioner av Adobes programvara.
 2. Radera följande mappar: 

  Windows: 

  /Program/Common Files/Adobe/Adobe PCD

  /Program/Common Files/Adobe/caps

  /Program/Common Files/Adobe/backup

  Mac OS: 

  [startenhet]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD

  [startenhet]/Library/Application Support/Adobe/caps

  [startenhet]/Library/Application Support/Adobe/backup

  Obs! Dessa mappar finns i mappen Library (Bibliotek) längst ned i roten på din startenhet, inte i mappen Library (Bibliotek) i din användarmapp!
 3. Installera om programmet eller Creative Suite-paketet och ange serienumret från den köpta produkten.

Ytterligare information

Det finns tre situationer som kan orsaka detta fel:

 • Du har deltagit i en förhandsversion av programmet och förhandsversionens serienummer finns fortfarande lagrat på datorn. Serienummer för förhandsversioner av program upphör att gälla när förhandsversionen av programmet slutar.
 • Du har installerat en testversion av programmet på datorn och versionen har upphört att gälla.
 • Adobes kundtjänst har inaktiverat ditt serienummer. Det här problemet kan uppstå när du begär ett nytt serienummer från Adobes kundtjänst. 

Felet ”Licensen för denna produkt har löpt ut” är inte relaterat till felet ”Licensieringen för den här produkten har slutat fungera”. En utgången licens innebär att ett serienummer, som inte längre är giltigt, fortfarande lagras i databasfilen pcd.db. Det giltiga serienumret du fick med din köpta produkt skrev inte över det utgångna serienumret under installationsprocessen. Om du tar bort det utgångna serienumret kan du ange ditt giltiga serienummer.

Felet ”Licensieringen för den här produkten har slutat fungera” är relaterat till aktiveringskomponenten i Creative Suite 4-programvaran. Det är relaterat till ett problem med FlexNet-tjänsten. (Creative Suite 5-programvaran använder en annan aktiveringskomponent.) Se dessa dokument för lösningar på det här specifika felet:

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?