Fel: "Licensieringen för den här produkten har gått ut" | CS5, CS4

Problem

När du försöker starta ett CS5- eller CS4-program inträffar något av följande fel:

 • Licensen för den här produkten har löpt ut
 • Serienumret som du använde vid aktiveringen av produkten har upphört att gälla
 • Ogiltigt serienummer. Serienumret verkar vara ogiltigt"

Dessa fel kan inträffa efter att programmet har körts under en viss tid, eller när du startar det för första gången. 

Lösningar

Lösning 1 (CS5): Ange ett nytt serienummer när du uppmanas att göra det.

Om licensen har upphört att gälla för ett CS5-program uppmanas du att ange ett nytt serienummer. Ange numret från din inköpta produkt när du ombeds att ange serienumret. 

Lösning 2: Ställ tillbaka systemklockan, starta programmet och radera det lagrade serienumret.

 1. Ställ tillbaka klockan till 1 januari, 2006.

 2. Starta det berörda programmet eller ett annat program inom det berörda paketet Creative Suite.
 3. Välj Hjälp > Inaktivera och markera alternativet Radera detta serienummer (CS4) eller Inaktivera permanent (CS5).
 4. Avsluta programmet.
 5. Ställ tillbaka systemklockan till aktuellt datum.
 6. Starta programmet.
 7. Ange numret från din inköpta produkt när du ombeds att ange serienumret.

Lösning 3: Ta bort pcd- och caps-databasfiler och installera på nytt.

 1. Avinstallera programmet eller hela paketet Creative Suite. För att avinstallera på Windows använder du funktionen Lägga till eller ta bort program i Windows. För att avinstallera på Mac OS går du till en programmapp (t.ex. /Program/Adobe Photoshop CS4). Dubbelklicka sedan på Avinstallera-kortkommandot (t.ex. Avinstallera Adobe Photoshop CS4).

  Observera:Innan du avinstallerar programvaran ska du se till att du har sparat installationsfilerna så att du kan installera programmet igen. Det finns inte ersättningsmedia för tidigare versioner av Adobes programvara.
 2. Ta bort följande mappar:

  Windows:

   /Program Files/Common Files/Adobe/Adobe PCD

  /Program Files/Common Files/Adobe/caps

  /Program Files/Common Files/Adobe/backup

  Mac OS: 

  [startup drive]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD

  [startup drive]/Library/Application Support/Adobe/caps

  [startup drive]/Library/Application Support/Adobe/backup

  Obs! Dessa mappar finns i mappen Bibliotek i roten på din startenhet, inte i hemmappens biblioteksmapp!
 3. Installera programmet eller paketet Creative Suite igen och ange den inköpta produktens serienummer.

Ytterligare information

Tre situationer kan orsaka det här felet:

 • Om du deltagit i ett förutgivningsprogram och serienumret för det fortfarande finns lagrat på datorn. Serienumret upphör att gälla när tiden för förutgivningsprogrammet löper ut.
 • Du har installerat en testversion av programmet och denna version har gått ut.
 • Adobes kundtjänst har inaktiverat ditt serienummer. Det här problemet kan uppstå när du begär ett nytt serienummer från Adobes kundtjänst 

Felet "Licensen för den här produkten har gått ut" har inte något samband med felet ”Licensieringen för denna produkt har slutat att fungera." Med ett serienummer som har gått ut menas att ett serienummer som inte längre är giltigt fortfarande är lagrat i pcd.db-databasfilen. Det giltiga serienumret du fick när du köpte produkten skrev inte över det utgångna serienumret under installationsprocessen. Du måste ta bort det gamla serienumret för att kunna ange det giltiga serienumret.

Felet ”Licensen för den här produkten har slutat att fungera” hör ihop med aktiveringskomponenten för Creative Suite 4-programmet. Det har samband med ett problem i FlexNet-tjänsten. (Programvaran Creative Suite 5 använder en annan aktiveringskomponent.) Se följande dokument för lösningar på detta fel:

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto