Installationsfel 1327: "Ogiltig enhet" | CS5, CS4, Acrobat, Reader | Windows

Problem: Fel 1327 vid installation eller uppdatering av en CS4- eller CS5-produkt, Acrobat eller Reader i Windows

När du installerar eller uppdaterar en CS4- eller CS5-produkt, Acrobat eller Adobe Reader i Windows får du följande fel:

  • Fel 1327. Ogiltig enhet: [enhetens bokstav].

Lösningar

Lösning 1: Att temporärt mappa om den ogiltiga enheten.

  1. Avgör vilken bokstav det är på den ogiltiga enheten som orsakar installationsfelet. För CS4- eller CS5-installationer visas enhetsbokstaven i installationsloggen som kommer efter felkoden 1327. För Acrobat- eller Adobe Reader-installationer visas enhetsbokstaven i felfönstret.
  1. Välj Start > Alla program > Tillbehör, högerklicka på kommandotolken och välj Kör som administratör.

  2. Skriv subst Z: "C:\Windows" och tryck på Enter.

Obs! Exemplet ovan använder bokstaven Z som enhetsbokstav. När du skriver byter du ut Z mot bokstaven på den ogiltiga enheten enligt installationsfelet eller -loggen.

  1. Installera om din Adobe-produkt.

Lösning 2: Kör Fix It-lösningen från Microsofts supportwebbplats.

  1. Gå till Microsofts supportsida http://support.microsoft.com/kb/327763.

  2. Skrolla nedåt till Lösningsdelen och följ steg 1 till och med 7.

  3. Installera om din Adobe-produkt.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto