Varning om otillförlitlig eller okänd certifikatutfärdare

Vid inloggning på ett Adobe-program får du följande varningsmeddelande:

Den här sidan kräver en säker anslutning som innefattar serverautentisering. Certifikatutfärdaren för den här webbplatsen är otillförlitlig eller okänd...

Lösning: Installera GlobalSign Root CA-certifikatet

Adobes inloggnings- och aktiveringsprocess kräver ett GlobalSign Root CA-certifikat. Så här installerar du det:

  1. Klicka på Visa certifikat i dialogrutan Säkerhetsvarning.

    Klicka på Visa certifikat
  2. Klicka på fliken Certifieringssökväg och välj GlobalSign Root CA.

    Klicka på Certifieringssökväg, GlobalSign Root CA
  3. Klicka på Visa certifikat.

  4. Klicka på Installera certifikat.

  5. När du uppmanas att ange en installationsplats väljer du Betrodda rotcertifikatutfärdare (Trusted Root Certification Authorities). Fortsätt med guiden och klicka sedan på Slutför.

  6. Stäng säkerhetsvarningen och klicka sedan på Försök igen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy