Licensavtalet visas igen när du har klickat på Acceptera

 

Problem

När du starta en Creative Suite 5-produkt visas licensavtalet igen efter att du har klickat på Acceptera.  

Lösningar

Lösning1. Installera Adobe Creative Suite 5 från ett nytt användarkonto.

Ibland kan ett användarkonto skadas och förhindra att installationsprogrammet får åtkomst till eller kan skapa de nödvändiga filerna och mapparna. Skapa ett nytt konto med administratörsbehörighet, logga in på det och kör sedan installationsprogrammet igen.

Lösning 2. Bekräfta behörigheter till Adobes databasfiler.

Behörigheter för Adobe-mappar

Konfigurera behörigheter för Adobe-mappar. Verifiera att följande användare och grupper har dessa behörigheter:

Windows

 • Administratörer (full kontroll)
 • SYSTEM (full kontroll)

Mac OS X

 • Användare (full kontroll)
 • Grupp (full kontroll)
 • Alla (full kontroll)

Sökväg till Adobe-mappar

 • Windows (32 bitar): \Program\Delade filer\Adobe\
 • Windows (64 bitar): \Program (x86)\Delade filer\Adobe\
 • Mac OS: /Bibliotek/Application Support/Adobe/

Vill du veta mer om att verifiera behörigheter väljer du operativsystem nedan. Du behöver mappbehörigheten och information om sökvägen nedan för att kunna utföra följande steg.

Verifiera behörigheter med operativsystem

Du behöver mappsökvägen och behörigheter från lösningen ovan för att kunna utföra följande steg. Använd länkarna för att få den information som behövs. I exemplet nedan används Adobe PCD som mappnamn. Ersätt mappen med mappnamnet för lösningar.

Mac OS X 10.5 och 10.6

 1. Navigera till mappen som ska ändras med hjälp av Finder.
 2. Control-klicka på mappen och välj Hämta information.
 3. Expandera avsnittet Delning och behörigheter.
 4. Klicka på Information för att visa de olika ägar- och gruppalternativen.
 5. Klicka på låsikonen nere i det högra hörnet. Ange ditt administratörsanvändarnamn och lösenord när du uppmanas att göra det och klicka på OK.

 6. Ange behörigheterna enligt avsnittet Mappbehörigheter i lösningen. 

 7. Klicka på kugghjulsikonen och välj Använd för bifogad post.
 8. Stäng dialogrutan Hämta information.
 9. Starta Creative Suite 5-programmet.

Windows Vista och Windows 7

 1. Välj Start > Datorn.
 2. Välj Organisera > Mapp- och sökalternativ och klicka sedan på fliken Visa.
 3. Rulla längst ner i avsnittet Avancerade inställningar och avmarkera alternativet Använd guiden Dela (rekommenderas).
 4. Klicka på OK.
 5. Navigera till mappen som ska ändras med hjälp av Windows Explorer.
 6. Högerklicka på mappen Adobe och välj Egenskaper.
 7. I avsnittet Attribut avmarkerar du alternativet Skrivskyddad.
 8. Klicka på Använd och därefter på OK för att stänga dialogrutan Bekräfta attributändringar.
 9. Klicka på fliken Säkerhet.
 10. Ange behörigheterna enligt avsnittet Mappbehörigheter i lösningen. 

 11. Om du vill ändra inställningarna följer du dessa anvisningar:

   

  1. Klicka på Redigera

    

    

  2. Om uppmaningen Användarkontokontroll (UAC) visas, följer du instruktionerna för att godkänna.
  3. Gör de ändringar som behövs.
 12. Om du vill ändra inställningarna följer du dessa anvisningar:
  1. Klicka på Redigera.
  2. Om uppmaningen Användarkontokontroll (UAC) visas, följer du instruktionerna för att godkänna.
  3. Gör de ändringar som behövs.
 13. Text för steg
 1. Klicka på Avancerat.
 2. Klicka på Redigera och acceptera aviseringsmeddelandet UAP (User Account Control) om det visas.
 3. Klicka på fliken Ägare.
 4. Välj Administratörer.
 5. Markera alternativet Ersätt ägare av undermappar och objekt och klicka på Använd.
 6. Klicka på fliken Behörigheter.
 7. Markera alternativet Ersätt behörighetsposter för alla underordnade objekt med de poster som visas här och som är tillämpliga för underordnade objekt.
 8. Klicka på OK och sedan på Ja.
 9. Klicka på OK och klicka sedan Ja i dialogrutan Windows-säkerhet.
 10. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Avancerade säkerhetsinställningar för Adobe.
 11. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Adobe-egenskaper.
 12. Starta Creative Suite 5-programmet.

Windows XP Home

 1. Starta om Windows i säkert läge:

  1. Tryck F8 innan Windows startar (när du får meddelandet typ För avancerade startalternativ).
  2. Välj Säkert läge i listan med startalternativ.
  3. Säkert läge visas i alla hörn på skrivbordet.

   1. Om Säkert läge inte visas i alla hörnen på skrivbordet upprepar du stegen a-c.

   2. Om Säkert läge visas i alla hörnen på skrivbordet loggar du in som administratör på den lokala datorn.
  4. Om det visas en dialogruta som indikation på att Windows körs i Säkert läge klickar du OK.
 2. Fortsätt till Windows XP Professional steg 5.

Windows XP Professional

 1. Välj Start > Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Mappalternativ och klicka sedan på fliken Visa.
 3. Rulla ner till längst ner i avsnittet Avancerade inställningar och avmarkera alternativet Använd enkel fildelning (rekommenderas).
 4. Klicka på OK.
 5. Navigera till mappen som ska ändras med hjälp av Windows Explorer.
 6. Högerklicka på mappen Adobe och välj Egenskaper.
 7. I avsnittet Attribut avmarkerar du alternativet Skrivskyddad.
 8. Klicka på Använd och därefter på OK för att stänga dialogrutan Bekräfta attributändringar.
 9. Klicka på fliken Säkerhet.
 10. Ange behörigheterna enligt avsnittet Mappbehörigheter i lösningen. 

 11. Klicka på Avancerat.
 12. Klicka på fliken Ägare och välj Administratörer
 13. Markera alternativet Ersätt ägare av undermappar och objekt och klicka på Använd.
 14. Klicka på fliken Behörigheter.
 15. Markera alternativet Ersätt behörighetsposter för alla underordnade objekt med de poster som visas här och som är tillämpliga för underordnade objekt.
 16. Klicka på OK och klicka sedan Ja i dialogrutan Säkerhet.
 17. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Adobe-egenskaper.
 18. Starta Creative Suite 5-programmet.

 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?