Felsök installationsproblem med loggfiler | CS

Installationsprogram för Adobe Creative Suite (CS6, CS5.5, CS5), Photoshop Elements och Premiere Elements registrerar alla åtgärder i loggfiler. Loggfilerna kan hjälpa till att fastställa vilka slags fel som inträffade under en installation. Vid tysta installationer registreras felmeddelanden bara i loggfilen.

 • Gå till Analysera huvudinstallationsloggen för att felsöka problem i Creative Suite, Photoshop Elements och Premiere Elements som uppstår efter att du har klickat på Installera.
 • Gå till Analysera loggen PDapp för att felsöka problem i Creative Suite, Photoshop Elements och Premiere Elements som uppstår innan du klickar på Installera i installationsprogrammets användargränssnitt.

Har du Creative Cloud?

För hjälp med felsökning av loggfiler i Creative Cloud går du till Felsök installationsproblem med loggfiler | CS

Analysera huvudinstallationsloggen

Vid felsökning av installationsproblem som inträffar efter att du har klickat på Installera ska du analysera huvudinstallationsloggen.

Analysering av huvudinstallationsloggen består av tre huvudsteg. Gå igenom varje steg i tur och ordning tills du hittar installationsfelen.

 1. Navigera till loggfilerna i någon av följande mappar:

  • Windows 32-bitars: \Program Files\Common Files\Adobe\Installers\
  • Windows 64-bitars: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers\
  • Mac OS: /Library/Logs/Adobe/Installers/

  Loggfilens namn består av produktens namn och installationsdatumet, följt av ".log.gz". Filnamnstillägget .gz visar att det är ett komprimerat format.

 2. Expandera gz-filen med ett dekomprimeringsverktyg, t.ex. WinRAR eller StuffIt. När loggfilen har expanderats är den en vanlig textfil.

 3. Öppna loggfilen med WordPad (Windows) eller TextEdit (Mac OS).

  Obs!

  Loggfiler öppnas som standard i Systemmeddelanden i Mac OS. Markera all text genom att trycka på Kommando+A. Kopiera och klistra sedan in den i en textredigerare innan du fortsätter.

 4. Rulla ner till slutet av loggen. Sök i avsnittet Sammanfattning efter rader som börjar med ERROR eller FATAL och visar att ett problem har uppstått under installationen.

  Viktigt: Vissa rader som börjar med ERROR eller FATAL är fel som inte kan åtgärdas. Vissa ERROR- och FATAL-meddelanden talar bara om vad problemet är och inte vad som orsakade problemet. Se ERROR och FATAL-meddelanden för information, under Analysera avancerade fel nedan.

  Det är möjligt att flera fel uppstår. Felmeddelanden ser ut så här:

  ERROR: 1 Error rolling back command ARKCreateDirectoryCommand

  ERROR: 2 Unable to create directory "E:\ProgramFilesAdobe\Adobe Contribute CS5

 5. Sök i Adobe Support efter en lösning på varje felmeddelande. När du utför en sökning ska du inte inkludera sökvägar eller information som hör specifikt till datorn. För felen ovan ska du till exempel söka efter Error rolling back command ARKCreateDirectoryCommand och Unable to create directory.

  En lista över problem som kan visas i installations- och startloggarna, samt möjliga lösningar, hittar du i Logg över installations- och startproblem | CS6, CS5.5, CS5.

Det kan hända att Creative Suite, Photoshop Elements, Premiere Elements och Acrobat använder tjänsten Windows Installer. Felkoder som genereras av den här tjänsten visas inte i loggfilens avsnitt Sammanfattning.

Obs!

Felet visas före söktermen i följande format: Error 1234.

 1. Med WordPad söker du i loggfilen efter Returvärde 3.

 2. Se Adobe Support för möjliga lösningar på fel som du hittar. Utelämna alla filsökvägar och registersökvägar från sökningen.

 3. Upprepa sökningen tills du kommer till slutet av loggfilen.
 4. Rulla till loggfilens sammanfattningsdel och leta efter någon av följande poster. Sök efter en lösning i Microsoft Visual Studio-körningar installerar inte CS5 eller CS5.5 för Windows.

  • ERROR:  - Microsoft_VC80_ATL_x86: Install failed
  • ERROR:  - Microsoft_VC80_CRT_x86: Install failed 
  • ERROR:  - Microsoft_VC80_MFC_x86: Install failed 
  • ERROR:  - Microsoft_VC80_MFCLOC_x86: Install failed 
  • ERROR:  - Microsoft_VC90_ATL_x86: Install failed 
  • ERROR:  - Microsoft_VC90_CRT_x86: Install failed 
  • ERROR:  - Microsoft_VC90_MFC_x86: Install failed

Installationsprogrammet för Creative Suite, Photoshop Elements och Premiere Elements rapporterar de flesta felen i avsnittet Sammanfattning i installationsloggfilen. Om det inte finns några fel i sammanfattningsdelen så innebär det att den senaste misslyckade komponentinstallationen orsakade problemet. 

Fel som felkoderna Returvärde 3 inte genererar indikerar även att det var den senaste misslyckade komponenten som orsakade installationsproblemet. Vid avancerad felsökning kan det hända att du själv får fastställa nödvändiga felsökningssteg om det inte finns något felmeddelande.  

Komponentinstallationer börjar med:

Åtgärd för installation: <Komponentens namn> *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*==*=*

Komponentinstallationer slutar med:

*=*=*=*=*=*=*=*=*=* Åtgärden har slutförts. Inställningsstatus: # =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

Följ anvisningarna nedan för att identifiera den senaste komponenten som inte installerades.

Viktigt: Sök inte igenom loggfilen efter Status: #-möjligheter. Status: #-poster som inte förhindrade installationen förekommer ibland. Installationen slutfördes inte på grund av att endast den senaste komponentinstallationen misslyckades.

 1. Rulla ner till slutet av loggfilen.
 2. Rulla sakta upp från loggfilens sammanfattningsdel. 
 3. Hitta en loggpost med status: #, där pund inte är 0.  Raden liknar följande:

  *=*=*=*=*=*=*=*=* Åtgärden har slutförts. Inställningsstatus: 7 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

  Obs!
  Den här posten visar att en komponentinstallation slutfördes med fel.

   

 4. När du har identifierat den senaste komponenten som misslyckades, rullar du till den översta delen av komponentinstallationen.  

 5. Sök efter felmeddelanden i samtliga loggposter i komponentinstallationen.

 6. Se Adobe Support för möjliga lösningar på fel i denna del av loggen.

  Obs!

  Felsök den refererade komponenten om inga felmeddelanden visas. Använd loggen för att hitta information om komponentinstallationen och för att fastställa lämpliga felsökningssteg. Se AIR-komponent misslyckas vid installation av Creative Suite 5-produkter.

Felsök den misslyckade installationskomponenten genom att först avgöra vad komponenten försökte installera och sedan utföra en komponentspecifik felsökning. Om installationsprogrammet exempelvis försökte installera ett teckensnittspaket och du inte hittar några felmeddelanden bland komponentinstallationens loggposter, ska du utföra en felsökning av teckensnitt. Prova t.ex. att av- och ominstallera ett teckensnitt, kontrollera behörigheter i teckensnittsmappen och inaktivera teckensnittshanteringstjänster.

ERROR- och FATAL-meddelanden för information.

Följande poster för Windows-användare indikerar att 64-bitarskomponenter inte gick att installera och kan ignoreras på 32-bitarssystem:

 • ERROR: The payload with AdobeCode: {1E0B4F40-6DC4-4C09-B889-F595D34B4B86} has required dependency on:
 • ERROR: Family: CoreTech 
 • ERROR: ProductName: Adobe Player for Embedding x64 
 • ERROR: MinVersion: 0.0.0.0 
 • ERROR: This dependency is not satisfied, because this payload is x64 and is not supported on this machine. 

Följande meddelanden visar att en komponentinstallation har misslyckats, men fastställer inte orsaken. Du kan ignorera meddelanden av följande typ:

 • ERROR: Removing this dependency from list. Product may function improperly. 
 • ERROR: - AdobeColorJA CS5: Install failed 
 • ERROR: - Adobe ReviewPanel CS5: Install failed 
 • ERROR: - Photoshop Camera Raw (64 bit): Install failed 
 • ERROR: - Adobe Photoshop CS5 Core_x64: Failed due to Language Pack installation failure

Analysera PDapp-loggen

Vid felsökning av installationsproblem som inträffar innan du har klickat på Installera, ska du analysera loggfilen Pdapp.

 1. Navigera till filen PDapp.log i någon av följande mappar:

  Obs! Följande mappar är dolda som standard. Om nödvändigt ska du att använda Mappalternativ (Windows) eller Alt (Alternativ)-tangenten > Gå (Mac OS) för att visa dolda filer. Ytterligare information finns i Visa dolda filer och mappar i Windows 10 och tidigare eller Kan inte se användarbibliotekets filer i Mac OS X 10.7 och senare.

  • Windows XP: \Documents and Settings\[användarnamn]\Local Settings\Temp
  • Windows 10/8.1/Vista/7: \Users\[användarnamn]\AppData\Local\Temp
  • Mac OS: Users/[användarnamn]/Library/Logs
 2. Öppna PDapp.log i en textredigerare, till exempel WordPad (Windows) eller TextEdit (Mac OS).

  PDapp.log registrerar installationsförsöken i följd. Varje rad i loggen börjar med att bekräfta installationsförsökets datum och tid. Varje installationsförsök börjar med ett build-versionsnummer.

  Analysera bara det senaste försöket. Om du inte kan avgöra vilket försök som är det senaste ska du ta bort PDapp-loggfilen och köra installationsprogrammet igen.
   

 3. I det senaste installationsförsöket ska du leta efter rader som anges med [ERROR] eller [FATAL]. Exempel:


  5/1/2010 13:49:48.847 [ERROR] DWA.SystemRequirement SystemRequirements check FAILED for payload - Adobe Media Encoder CS5 PCI WRAPPER
  5/1/2010 13:49:20 [FATAL] PIM - Error could not create PIM Common Folder Path... F:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\

 4. Sök i Adobe Support efter en lösning på varje felmeddelande. Inkludera inte sökvägar och information som hör specifikt till datorn i söksträngen. För felen ovan skulle du till exempel söka efter DWA.SystemRequirement SystemRequirements check FAILED for payload och PIM - Error could not create PIM Common Folder Path.

Behöver du fortfarande hjälp?

Om du inte hittar en lösning på ditt problem på Adobe Support-sidan kontaktar du Adobe Support.

Du kan också besöka Adobes produktforum.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?