Felsöka installationsfel med hjälp av installationsloggarna | CS3, CS4

Om installationsloggarna för Creative Suite

Installationsprogrammen för Adobe Creative Suite 3 och Adobe Creative Suite 4 registrerar alla åtgärder i en loggfil. Dessa loggar kan vara användbara för att fastställa om något fel inträffade under en installation. Vid obevakade installationer är loggfilen den enda plats där felmeddelanden registreras.

Har du en nyare version av Creative Suite?

För hjälp med loggfiler i CS5, CS5.5 och CS6 går du till Felsök installationsproblem med loggfiler | CS

Har du Creative Cloud?

För hjälp med loggfiler i Creative Cloud går du till Felsök installationsproblem med loggfiler | CS

Analysera installationsloggarna för Creative Suite 3 och Creative Suite 4

 1. Navigera till loggfilerna i någon av följande mappar:

  • Windows 32-bitars (XP, Vista, 7): \Program\Common Files\Adobe\Installers\
  • Windows 64-bitars (XP, Vista, 7): \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers\
  • Mac OS: /Library/Logs/Adobe/Installers/

  Loggens filnamn innehåller produktens namn och installationsdatum (CS4) eller bara produktnamnet (CS3), följt av ”.log.gz”. Filtillägget .gz indikerar ett komprimerat format.

 2. Använd ett dekomprimeringsverktyg, till exempel WinZip eller StuffIt, för att expandera gz-filen. När loggfilen har expanderats är den en vanlig textfil.

 3. Öppna loggfilen i en textredigerare, till exempel WordPad (Windows) eller TextEdit (Mac OS).

  Obs! (Mac OS) Som standard öppnas loggfiler i Systemmeddelanden. Markera all text genom att trycka på Kommando+A. Kopiera och klistra sedan in den i en textredigerare innan du fortsätter.

 4. Sök efter följande värden:

  • Return value 3
  • ERROR
  • FATAL

  Obs! Sökvärdena ERROR och FATAL är skiftlägeskänsliga. Värdet ”Return value 3” gäller endast Windows-baserad felsökning.

  Ibland har flera fel inträffat. Felmeddelanden ser ut så här (vår kursivering):


  Returvärde 3:
  Kontakta teknisk support. Action ended 9:14:12: RemoveExistingProducts. Return value 3.

  Felbeskrivningen visas före värdet Return value 3.

  ERROR:
  Default installation language not valid, falling back to first supported language.

  Felbeskrivningen visas efter värdet ERROR.

  FATAL:
  [Exiting from installation due to blocking error. Exit code: 7

  The error description appears after the value FATAL.
   

   

 5. Hitta en lösning på varje felmeddelande på sidan Adobe Support.

  Utelämna sökvägar och maskinspecifik information från söksträngen. För felen ovan skulle du t.ex. söka efter ”Error 1714. The older version of Adobe Flash Player 9 ActiveX cannot be removed”, ”Default installation language not valid, falling back to first supported language” eller ”Exiting from installation due to blocking error. Exit code: 7”.

Behöver du fortfarande hjälp?

Om du inte hittar en lösning på Adobe Support-sidan kontaktar du Adobe Support.

Du kan också besöka Adobes produktforum.

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto