Felsökning av startrelaterade fel med loggar | Creative Suite 5, CS5.5

Om startloggar i Creative Suite 5- och CS5.5-produkter

När du startar en Creative Suite 5- eller CS5.5-produkt eller -komponent så genererar programvaran en loggfil (amt3.log) för de delade komponenter som programmen använder. Dessa delade tekniker kallas AMT (Application Managed Technologies). AMT inkluderar panelerna Licensavtal för programvara, Ange serienummer, Ange serienummer för uppgradering, Adobe-ID och Aktivering.

Analysera den huvudsakliga startloggen i en Creative Suite 5- eller CS5.5-produkt

 1. Navigera till loggfilen amt3.log i en av följande mappar:

  • Windows XP: \Dokument och inställningar\[användarnamn]\Lokala inställningar\Temp\
  • Windows Vista och Windows 7: \Användare\[användarnamn]\AppData\Lokal\Temp
  • Mac OS X Creative Cloud: ~ /Bibliotek/Loggar/
  • Mac OS X CS6 till CS3: /tmp/
 2. Öppna amt3.log i en textredigerare, till exempel Anteckningar (Windows) eller TextEdit (Mac OS).
 3. Läs igenom loggen rad för rad. Varje rad anger en åtgärd som AMT har utfört. Rader som beskriver fel eller misslyckanden indikerar ett problem under startprocessen.

  Obs! Varje rad utgör en ny post i loggfilen.
 4. Sök igenom Adobes kunskapsdatabas efter dokument som innehåller lösningar på problemen i loggens felmeddelanden.


  Viktigt: Utelämna sökvägar och datorspecifik information från söksträngen. Sök t.ex. efter Fel vid återställning av kommandot ARKCreateDirectoryCommand eller Kan inte skapa katalog.

Behöver du fortfarande hjälp?

Kontakta Adobes support om det inte finns några dokument i kunskapsdatabasen som behandlar dina problem Ha ditt ASA-nummer till hands när du kontaktar Adobe-supporten, så att de kan felsöka problemet mer effektivt. Du kan hämta ett ASA-nummer genom att klicka på Package For Support (Packa för support) medan du kör ASA-verktyget.

Du kan också besöka Adobes produktforum.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?