Adobe Creative Suite 5, CS5.5 och eviga (serienummer) versioner av CS6-produkter använder en uppdateringshanterare som heter Adobe Application Manager eller AAM. Du kan också hämta och installera uppdateringar direkt från Adobes webbplats. Om du använder en abonnemangsversion av CS6 eller Creative Cloud (CC) installeras uppdateringar genom Creative Cloud-datorprogrammet. För att felsöka CC-datorprogrammet, se Felsök hämtnings- och installationsproblem för Creative Cloud.

Uppdatera Creative Suite 5-, 5.5- eller 6-produkter manuellt

 1. Gå till sidan för produktuppdateringar på Adobes webbplats och välj den uppdatering du vill hämta.
 2. När nedladdningen är klar dubbelklickar du på filen Set-up.exe (Windows) eller Install.app (Mac).
 3. Slutför uppdateringen genom att följa anvisningarna på skärmen.
 4. Gör följande om du uppmanas att stänga ned inkompatibla program:

Windows

 1. Högerklicka på aktivitetsfältet och välj Aktivitetshanteraren.
 2. Välj fliken Processer, välj en oförenlig process och klicka på Avsluta process.
 3. Upprepa för alla andra processer som är oförenliga.

Mac OS

 1. I Mac OS väljer du Gå > Verktyg i Finder.
 2. Dubbelklicka på Aktivitetskontroll.
 3. Välj Alla processer i popup-menyn med processkategorier.
 4. I listan med processer väljer du en oförenlig process och klickar på Avsluta process följt av knappen Tvångsavsluta.
 5. Upprepa steg 4 för eventuella ytterligare processer.

Felsök manuella produktuppdateringar av Creative Suite 5, 5.5 eller 6

 1.  Kontrollera om uppdateringen laddades ned ordentligt.

  Gå till en av följande platser för att se om hämtningen finns på din lokala enhet:
 • Windows XP: \Dokument och inställningar\[användarnamn]\Lokala inställningar\Programdata\Adobe\AAMUpdater\1.0 2\
 • Windows Vista/7: \Användare\[användarnamn]\Local\AppData\Adobe\AAMUpdater\1.0\
 • Mac OS X: /Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Programsupport/Adobe/AAMUpdater/1.0/
 1. Om det inte finns någon Setup.exe-fil (Windows) eller Install.app-fil (Mac OS) i mappen kan du prova att ladda ned uppdateringen från webbplatsen för produktuppdateringar igen.

  Obs! 
  Uppdateringar som inte är specifika för en särskild produkt finns i listan under Creative Suite.
 2. Mer information om felsökning vid installationsproblem finns i Problem eller fel vid uppdateringsinstallation.

Felsöka problem med Adobes programhanterare (Application Manager)

AAM (Adobes programhanterare) startar inte

Om AAM inte startar (d.v.s. ingenting händer när du försöker starta Adobes programhanterare) kan du läsa Felsökning av startrelaterade fel eller problem – Adobe Creative Suite 5- eller 5.5-produkter (cpsid_83223).

En inloggningsdialogruta visas på skärmen när AAM (Adobes programhanterare) startar

Om du uppmanas att uppge information om proxyservern vid start ska du göra det. Kontakta systemets administratör om du behöver hjälp.

AAM (Adobes programhanterare) anger att det inte finns några uppdateringar

 1.  Kontrollera Internetanslutningen.  Om du har en brandvägg så inaktiverar du den tillfälligt för att AAM (Adobes programhanterare) ska få åtkomst till Internet.

  Om din dator finns bakom en autentiserande proxyserver och ditt användarnamn eller lösenord har flerbytetecken (japanska, kinesiska och så vidare) så kan inte uppdateraren ansluta till nätverket. Anslut utan proxyservern eller anslut med användarinformation som är i ASCII-tecken.

 2. Kontrollera om uppdateringen redan har utförts:  Starta Creative Suite -produkten och välj Hjälp > [Produktnamn].  

AAM (Adobes programhanterare) låser sig när den utför uppdateringar

Om AAM låser sig när du försöker utföra en uppdatering kan du hämta uppdateringen igen och installera den manuellt. Om du försöker utföra flera uppdateringar hämtar du hem dem och utför dem separat. Se Uppdatera Creative Suite 5- eller CS5.5-produkter manuellt.

Problem med AAM (Adobes programhanterare) vid installation av uppdateringar

Försök följande, i ordning, för att felsöka problem eller fel vid uppdateringsinstallation:

 1. Sök i kunskapsbasen efter fel.

  Använd all extra information som kommer upp under felet "Följande uppdateringar kunde inte installeras..." för att söka efter en lösning i Adobes kunskapsbas.
  1. Välj felinformationen och kopiera genom att trycka på Ctrl + C (Windows) eller Kommando + C (Mac OS).
  2. Gå tillAdobes support sidor och välj produkt i menyn Välj produktsupportcenter.
  3. Klistra in feltexten i fältet Sök i vår kunskapsbas och klicka på sök.

   Obs:Ta inte med filsökvägar och registernycklar i söksträngen.
 2. Använda Adobe Support Advisor.
  Adobe Support Advisor är ett AIR-program som hjälper till att identifiera och lösa installationsproblem. Klicka på kundsupportlänken i fönstret Vissa uppdateringar kunde inte installeras, eller klicka på Adobe Support Advisor för att hämta. Du kan ha kvar fönstret Vissa uppdateringar kunde inte installeras medan du kör Adobe Support Advisor.

 3. Identifiera fel i installationsloggarna.
  Adobe Creative Suite 5-installeraren lagrar alla fel och åtgärder i två loggfiler. Du kan använda loggarna för att söka efter lösningar i Adobes kunskapsbas. Se Felsök CS5- och CS5.5-installationsproblem med Creative Suites installationsloggar.

 4. Utför allmänna felsökningsåtgärder
  Följ stegen i Allmän installationsfelsökning | CS5- och CS5.5-produkter.

 5. Ta kontakt med Adobes tekniska support

  Kontakta Adobes supportom du fortfarande inte kan installera din Adobe Creative Suite 5-produkt. Om du har kört Adobe Support Advisor (ASA) och laddat upp ditt supportpaket kan Adobes tekniska support använda ett ASA-tokennummer för att snabbt få åtkomst till din information.

Hantera uppdateringar av Adobes programhanterare

I Messenger (Windows) eller Growl (Mac OS) kommer Adobes programhanterare upp som ett popup-fönster när det finns uppdateringar att hämta. När en uppdatering är tillgänglig visas en ikon i aktivitetsfältet. Den finns kvar tills du har hämtat uppdateringen.

 • Du kan stänga av meddelandefunktionen genom att avmarkera Meddela mig om nya uppdateringar i menyraden eller inaktivera Windows Messenger Service (Windows) eller Growl (Mac OS).
 • AAM körs automatiskt en gång om dagen (klockan 02:00 lokal tid eller när användaren loggar in nästa gång). Du kan ändra hur ofta AAM ska leta efter uppdateringar genom att ändra den schemalagda aktiviteten (Windows) eller plist-filen (Mac).
 • Starta programhanteraren genom att göra något av följande:

  • Klicka på popup-aviseringen.
  • Välj Hjälp > Uppdateringar i en Creative Suite 5-produkt.
  • Dubbelklicka på PDApp.exe på följande platser:

   • Windows 64-bitars: \Program (x86)\Delade filer\Adobe\OOBE\PDApp\core\
   • Windows 32-bitars: \Program\Delade filer\Adobe\OOBE\PDApp\core\
   • Mac OS X:/Bibliotek/Programsupport/Adobe/OOBE/PDApp/core/

Uppdateraren går till följande webbadresser för att hämta uppdateringsinformation:

 • http://adobe.com
 • http://swupmf.adobe.com
 • http://swupdl.adobe.com

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy