Om linskorrigering

Kameralinser kan orsaka olika typer av förvrängningar vid vissa brännvidder, f-stop och fokuseringsavstånd. Du kan korrigera dessa förvrängningar och avvikelser på fliken Linskorrigering i dialogrutan Camera Raw.

Vinjettering gör kanterna, och särskilt hörnen, i en bild mörkare än bildens centrum. Använd kontrollerna under Linsvinjettering på fliken Linskorrigeringar om du vill kompensera för vinjetter.

Tunnförvrängning gör att raka linjer buktar utåt.

Nåldyneförvrängning gör att raka linjer buktar inåt.

Kromatisk avvikelse uppstår när linsen inte kan fokusera färger till samma dekor. I en typ av kromatisk avvikelse är bilden från varje färgljus i fokus, men varje bild är av en annan storlek. En annan typ av kromatiska felaktigheter påverkar kanterna på speglande högdagrar, exempelvis sådana som uppstår när ljuset reflekteras i vatten eller polerad metall. Då skapas en lila kant runt varje speglande högdager.

Bilden före och efter korrigering av kromatisk avvikelse
Originalbild (övre), och efter korrigering av kromatisk avvikelse (undre)

Videosjälvstudiekurs: Korrigera foton med Camera Raw

Videosjälvstudiekurs: Korrigera foton med Camera Raw
lynda.com

Korrigera bildperspektiv och linsfel automatiskt

Du kan korrigera förvrängningar i vanliga typer av kameralinser med alternativen på profilfliken på fliken Linskorrigering i dialogrutan Camera Raw. Profilerna bygger på Exif-metadata som identifierar kameran och linsen som användes vid fotograferingen och korrigerar enligt dessa data.

 1. På den kapslade profilfliken på fliken Linskorrigering väljer du Aktivera linsprofilkorrigeringar.

  Obs!

  Om du vill att Lightroom automatiskt tar bort lateral kromatisk avvikelse och korrigerar färgkanter markerar du alternativet Ta bort kromatisk avvikelse på fliken Profil som finns på fliken Linskorrigering.

  Du kan även korrigera lila och gröna färgkanter manuellt med överstrålningskontrollerna på fliken Manuell. Mer information finns i Korrigera bildperspektiv och linsfel manuellt.

 2. Om Camera Raw inte automatiskt hittar en lämplig profil väljer du Märke, Modell och Profil.

  Obs!

  Vissa kameror har bara en lins och vissa linser har bara en profil. Vilka linser som är tillgängliga beror på om du justerar en Raw-fil eller inte. Tips om hur du arbetar med linsprofiler och en lista med linser som stöds finns i supportartikeln Stöd för linsprofiler. Om du vill skapa anpassade profiler använder du Adobe Lens Profile Creator.

 3. Om du vill kan du anpassa profilkorrigeringen genom att använda Mängd-reglagen:

  Förvrängning

  Standardvärdet 100 tillämpar 100 % av förvrängningskorrigeringen i profilen. Värden över 100 tillämpar större korrigering av förvrängningen. Värden under 100 tillämpar mindre korrigering av förvrängningen.

  Vinjettering

  Standardvärdet 100 tillämpar 100 % av vinjettkorrigeringen i profilen. Värden över 100 tillämpar större vinjettkorrigering. Värden under 100 tillämpar mindre vinjettkorrigering.

 4. (Valfritt) Om du vill använda ändringarna på standardprofilen väljer du Inställningar > Spara ny linsprofilstandard.

Korrigera bildperspektiv och linsfel manuellt

Omformning och vinjettkorrigering kan användas på original och på beskurna foton. Linsvinjetter justerar exponeringsvärden så att mörka hörn blir ljusare.

 1. Klicka på den kapslade fliken Manuellt på fliken Linskorrigering i dialogrutan Camera Raw.

 2. Justera följande under Förvrängning:

  Mängd

  Dra åt höger för att korrigera tunnförvrängning och räta ut linjer som avviker från centrum. Dra åt vänster för att korrigera nåldyneförvrängning och räta ut linjer som avviker mot centrum.

 3. Under Överstrålning justerar du något av följande:

  Ta bort alla lila eller gröna färgkanter med pipettverktyget

  Om du vill korrigera färgkanter med pipettverktyget gör du så här:

  1. (Valfritt) Zooma in till kantområdet för att kunna välja rätt färg.
  2. Tryck på och håll ned Cmd (Mac) eller Ctrl (Win) för att visa pipettverktyget på bilden.
  3. Klicka på lila/gröna färgkanter. 

  Överstrålningsreglagen för lila/grönt justeras automatiskt för den färgen. Ett felmeddelande visas om du klickar på ett område som är för neutralt för att ange överstrålningsfärgen.

  Ta bort alla lila och gröna färgkanter med reglagen för överstrålning

  Lila mängd/grön mängd

  Anger mängden överstrålning som används på den markerade lila/gröna nyansen. Ju högre värde desto mer färgöverstrålning används.

  Lila nyans/grön nyans

  Tillämpar överstrålning på det markerade nyansintervallet. Om du vill utöka eller minska intervallet för påverkade färger drar du i någon av ändpunkterna i skjutreglaget. Om du vill flytta nyansintervallet drar du mellan ändpunkterna i skjutreglaget. Det minsta avståndet mellan ändpunkterna är tio enheter.

  Obs!

  Zooma in ett område som innehåller väldigt mörka eller svarta detaljer mot en väldigt ljus eller vit bakgrund. Sök efter färgkanter. Se färgkanter tydligare genom att hålla ned Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) när du flyttar reglaget för att dölja färgkanter som korrigerats av det andra färgreglaget.

 4. Under Vinjettering justerar du följande:

  Mängd

  Flytta Mängd-reglaget till höger (positiva värden) för att göra bildens hörn ljusare. Flytta Mängd-reglaget till vänster (negativa värden) för att göra bildens hörn mörkare.

  Mittpunkt

  Dra Mittpunkt-reglaget till vänster (lägre värde) för att tillämpa mängdjusteringen på ett större avstånd från hörnen. Dra reglaget till höger (högre värde) för att begränsa justeringen till ett mindre avstånd från hörnen.

Korrigera kromatisk avvikelse i Camera Raw 7.1

I Camera Raw 7.1 finns en kryssruta för att automatiskt korrigera blå-gula och röd-gröna kanter (lateral kromatisk avvikelse). Lila/magenta och grön avvikelse (axiell kromatisk avvikelse) korrigeras med skjutreglage. Axiell kromatisk avvikelse uppstår ofta i bilder som tagits med stor bländare.

Ta bort röd-gröna och blå-gula färgskiftningar

 • Markera kryssrutan Ta bort kromatisk avvikelse på fliken Färg på panelen Linskorrigering.

Ta bort lila/magentafärgade och gröna kanter i en hel bild

Justera de lila och gröna Mängd-reglagen på fliken Färg på panelen Linskorrigering. Ju större mängd, desto mer färgöverstrålning. Se till att du inte använder en justering som påverkar lila eller gröna objekt i bilden.

Du kan justera det påverkade nyansintervallet för lila eller grönt med skjutreglagen Lila nyans och Grön nyans. Om du vill utöka eller minska intervallet för påverkade färger drar du i någon av ändpunkterna i skjutreglaget. Om du vill flytta nyansintervallet drar du mellan ändpunkterna i skjutreglaget. Det minsta avståndet mellan ändpunkterna är tio enheter. Standardintervallet för de gröna skjutreglagen är smalt för att skydda grön/gula bildfärger, som bladverk.

Obs!

Du kan skydda kanterna på lila och gröna objekt med hjälp av den penseln för lokal justering.

Tryck på Alt-tangenten när du drar i ett skjutreglage för att visualisera justeringen. Kantfärgen blir neutral när du drar för att ta bort färgen.

Ta bort lokala färgkanter

Lokala pensel- och övertoningsjusteringar tar bort kanterna för alla färger. Lokal överstrålning finns endast för processversion 2012.

 • Välj pensel- eller övertoningsverktyg och dra i bilden.
 • Justera skjutreglaget Överstrålning. Om du anger ett positivt värde tas färgkanten bort. Med negativa värden skyddar du områden i bilden från överstrålning som du använder på hela bilden. Värdet -100 skyddar området mot all överstrålning. Om du till exempel använder mycket lila överstrålning i hela bilden kan det tunna ut eller ändra kanterna på lila objekt i bilden. Skydda dessa områden och behåll den ursprungliga färgen genom att måla med överstrålningsvärdet -100.

Obs!

Utför eventuella omformningslinskorrigeringar innan du använder lokala justeringar i färgöverstrålning för bästa resultat.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy