Stöd för objektivprofiler i Photoshop, Lightroom och Camera Raw

Adobe Photoshop, Lightroom och plugin-programmet Camera Raw innehåller flera objektivprofiler som du kan använda för att korrigera vanliga objektivavvikelser som till exempel geometriska tunn- och kuddförvrängningar. De flesta objektivprofiler korrigerar också vinjetter, där hörnen på en bild framstår som mörkare än resten av bilden.

Att arbeta med objektivprofiler

  • Det finns separata objektivprofiler för raw- och icke-raw-filer. Photoshop, Camera Raw och Lightroom visar enbart de profiler som finns för den markerade bildens filtyp.
  • Bästa resultat uppnås om du tillämpar objektivprofiler på raw-filer.
  • När du tillämpar objektivprofiler på icke-raw-filer, t.ex. JPEG, kan du få oväntade resultat. Resultaten kan variera eftersom data i icke-raw-filer förändras beroende på hur filen har skapats. Om du upplever att du får oväntade resultat med icke-raw-filer kan du använda manuell korrigering av objektiv eller skapa en egen objektivprofil.
  • Mer information om hur du använder objektivprofiler, se:
  • Adobe planerar att lägga till stöd för andra objektiv över tid. Gå till feedback.photoshop.com om du behöver stöd för ett visst objektiv.
Obs!

Om objektivet inte stöds för tillfället kan du skapa en egen objektivprofil.

Kameror med inbyggt stöd för objektivprofiler

Objektivkorrigeringar utförs automatiskt i alla Micro 4/3 (MFT)-objektiv och kameror, inklusive Panasonic och Olympus och andra kameror (Fuji X, Leica Q, samt i många automatiska modeller från Canon) utan interaktion från dig.

Om du vill ta reda på om ditt objektiv stöds automatiskt ska du kontrollera fliken Objektivkorrigeringar.

Fliken Objektivkorrigeringar för Camera Raw (vänster) och fliken Objektivkorrigeringar för Lightroom (höger)

Klicka på ikonen Info för att visa mer information.

Lutnings-/förskjutningsobjektiv

Lutnings-/förskjutningsobjektiv ger flexibiliteten att ändra objektivets optiska axel, ändra dess optiska egenskaper vid varje lutnings- eller förskjutningsläge. Tyvärr registreras inte varje position i EXIF-metadata. På grund av detta är det opraktiskt att skapa objektivprofiler eftersom Adobe-programvaran inte har några objektivpositionsdata att använda vid indexering av enskilda geometriska förvrängnings- och vignettprofiler i en objektivkorrigeringsprofil.

Observera att korrigering för vignett eller förvrängning kan göras på fliken Manuell på objektivkorrigeringspanelen och tillämpas som en förinställning. Kromatisk aberrationskorrigering kan aktiveras på fliken Profil på samma panel.

Skapa dina egna, anpassade objektivprofiler

Du kan använda Adobe Lens Profile Creator för att skapa egna profiler, om ingen profil finns för ditt objektiv.

Liknande innehåll

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?