Det allmänna arkivformatet för digitala Camera Raw-data

Raw-filformatet är populärt inom arbetsflöden för digital fotografering eftersom det erbjuder större kreativ kontroll. Kameror kan däremot använda flera olika Raw-format som specifikationerna inte är allmänt tillgängliga för. Det innebär att en del Raw-filer inte kan läsas av flera olika program. Som ett resultat av det kan långsiktig arkivering med Raw-filer innebära risker och delning av filerna vara svår i komplexa arbetsflöden.

DNG_logo_blue

Digital Negative (DNG) ett öppet arkiveringsformat för Raw-filer som genereras med digitala kameror. Det tillmötesgår bristen på en öppen standard för Raw-filer som skapats med individuella kameramodeller och ser till att fotografer enkelt får tillgång till sina filer.


Hundratals programvarutillverkare som Apple och Google har utvecklat stöd för DNG. Välkända kameratillverkare som Leica, Casio, Ricoh, Samsung och Pentax har dessutom introducerat kameror med direktstöd för DNG. Mer information finns i Camera Raw.

Förutom specifikationen för Digital Negative erbjuder Adobe det kostnadsfria Adobe DNG Converter (Windows/macOS) som du kan använda till att enkelt konvertera Raw-filer från många av dagens populära kameror. Om du är programvaruutvecklare eller -tillverkare kan du hämta den fullständiga DNG-specifikationen (PDF, 742 kB). DNG stöds av följande programvaruversioner: Photoshop CS till Photoshop, Photoshop Elements 3 till Photoshop Elements 12 och alla versioner av Lightroom.

Gå till:

Viktiga fördelar

För fotografer:

  • DNG-formatet ger tryggare arkivering eftersom det i framtiden blir enklare att öppna Raw-filer med programvarulösningarna för digitala bilder.
  • En enda bearbetningslösning för Raw möjliggör ett effektivare arbetsflöde vid hantering av Raw-filer från flera olika kameramodeller och tillverkare.
  • En öppet dokumenterad och allmänt tillgänglig specifikation kan enkelt utnyttjas av kameratillverkarna samt uppdateras för framtida ny teknik.

För uillverkare av maskinvara och programvara:

  • DNG undanröjer eventuella hinder för ny kameraanpassning eftersom Raw-filer från nya modeller stöds direkt av Photoshop och andra program.
  • DNG-formatet möjliggör besparingar för FoU genom att reducera behovet av att utveckla nya format och förenkla kameratestning.
  • Ett generellt format ger större kontroll över kvaliteten vid omvandlingar med tredjepartsprogram.
  • Specifikationen tillåter tillägg av privata metadata i DNG-filer vilket möjliggör differentiering.

Resurser

Profil-SDK (april 2018)

Profil-SDK:t innehåller resurser som du kan använda till att skapa den typ av förbättrade profiler som introducerades i Lightroom Classic CC 7.3, Lightroom CC 1.3 och Camera Raw 10.3.

Hämta (ZIP, 68 MB)

Specifikation för DNG 1.5.0.0 (maj 2019)

Hämta specifikationen som beskriver ett öppet filformat för lagring av Camera Raw-filer som kan används av ett brett urval av återförsäljare av maskinvara och programvara.

Mer information (PDF, 742 kB)

DNG-SDK

DNG-SDK:t innehåller funktioner för läsning och skrivning av DNG-filer, samt för konvertering av DNG-data till ett format som enkelt kan visas och bearbetas i bildbehandlingsprogram. Du kan använda det här SDK:t som utgångspunkt för att lägga till stöd för DNG i befintliga bildbehandlingsprogram som använder och manipulerar bilder eller för att lägga till det i kameror.  Hämta: OS XWindows

DNG Profile Editor (september 2012)

DNG Profile Editor är en kostnadsfri programvara för att skapa och redigera kameraprofiler.

Mer information (PDF, 3,93 MB)
Hämta:  macOS/Windows

Specifikation för DNG-kommandoradsgränssnittet

(Gäller Adobe DNG Converter 5.4 och senare)

Mer information (PDF, 71 kB)

Adobe Lens Profile Creator

Adobe® Lens Profile Creator är ett kostnadsfritt verktyg som gör det enkelt att skapa objektivprofiler att använda i Photoshops produktfamilj, till exempel Photoshop, plugin-programmet Camera Raw och Lightroom. En objektivprofil beskriver de olika typerna av optiska aberrationer som finns i ett objektiv och anger hur objektivförvrängningen i en bild som tagits med ett visst objektiv ska korrigeras. Mer information finns i användarhandboken (PDF, 1,64 MB).  Hämta: macOS/Windows

Adobe Lens Profile Downloader

Obs!

Från och med den 1 januari 2018 utvecklas inte längre Adobe Lens Profile Downloader och det är inte längre tillgängligt för hämtning. Adobes utvecklingsteam lägger till nya objektivprofiler i alla nya versioner. Du kan begära att en ny objektivprofil läggs till här.

Viktiga funktioner

Adobe Photoshop Lightroom

Adobe Photoshop Lightroom® är ett oumbärligt verktyg för digitala fotografiarbetsflöden. Nu kan du snabbt importera, bearbeta, hantera och presentera dina bilder - från en enstaka bild till en hel plåtning. Korrigeringsverktyg av högsta klass, kraftfulla sorteringsfunktioner och flexibla utskriftsalternativ snabbar upp arbetet. Lightroom ger dig mer tid bakom kameran och mindre tid framför datorn.

Den fullständiga fotograferingslösningen

Redigera, hantera och presentera dina bilder i Lightroom och gå sedan smidigt över till Photoshop för bildmontage och redigering på pixelnivå. Lightroom och Photoshop utgör tillsammans den mest kompletta lösningen för digitalfoto.

Filhämtning

Med Adobe DNG Converter, ett kostnadsfritt verktyg som konverterar filer från över 600 kameror till DNG, kan du enkelt konvertera kameraspecifika Raw-filer till mer universella DNG-Raw-filer.

Adobe DNG Converter för macOS
Adobe DNG Converter för Windows

Patentlicens för DNG-specifikationen

Patentlicens för DNG-specifikationen (Digital Negative)

Adobe är utgivare av specifikationen för DNG (Digital Negative) som beskriver ett bildformat för lagring av Camera Raw-information som används för ett brett utbud av maskinvara och programvara. Adobe har gjort DNG-specifikationen allmänt tillgänglig för att filformatet ska kunna implementeras på korrekt sätt. Dokumentet är en patentlicens som Adobe ger ut till enskilda och organisationer som vill utveckla, marknadsföra och/eller distribuera maskin- och programvara som läser och/eller skriver bildfiler som är kompatibla med DNG-specifikationen.

Rättigheter

I enlighet med villkoren nedan och enbart för att göra det möjligt att läsa och skriva bildfiler som överensstämmer med DNG-specifikationen, ger Adobe härmed alla personer och organisationer världsomspännande, royaltyfri, icke-överföringsbar, icke-exklusiv rätt under alla väsentliga anspråk att skapa, låta skapa, använda, sälja, importera och distribuera Kompatibla implementeringar.

Kompatibla implementeringar innebär en del av en program- eller maskinvaruprodukt som läser eller skriver datafiler som är kompatibla med DNG-specifikationen.

DNG-specifikationen innebär alla versioner av specifikationen för Adobe DNG som har tillgängliggjorts av Adobe (t.ex. version 1.0.0.0 från september 2004).

Väsentliga anspråk innebär ett anspråk på ett patent som, hur och när det än utfärdats, Adobe har rätt att licensiera utan betalning av royalties eller andra avgifter och som oundvikligen kränks genom implementering av DNG-specifikationen. Ett anspråk anses oundvikligen kränkt av DNG-specifikationen endast om det inte är möjligt att undvika kränkning när man uppfyller specifikationen på grund av att det inte finns några tekniska möjligheter att hitta ett icke-kränkande alternativ för att uppfylla specifikationen. Väsentliga anspråk inkluderar inte anspråk som kränks genom implementering av (a) teknik som är nödvändig för att skapa eller använda någon produkt eller produktdel som överensstämmer med DNG-specifikationen men inte själv uttryckligen specificeras i denna (t.ex. kompileringsteknik och grundläggande operativsystemsteknik), (b) teknik som utvecklats någon annanstans och bara införlivas genom referens i DNG-specifikationen eller (c) implementering av andra filformat än DNG.

Upphävande

Adobe kan upphäva de rättigheter som ges ovan till en person eller organisationell licenstagare om denne eller dess partner startar en patentprocess mot Adobe eller dess partner gällande läsandet eller skrivandet av filer som uppfyller DNG-specifikationen.

All implementation som uppfyller kraven i denna licens måste innehålla följande text på väl synlig plats i källkod och dokumentation: "Den här produkten omfattar DNG-teknik licensierad av Adobe".

Ingen garanti

Rättigheterna som ges här tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag, inklusive garantier om äganderätt eller icke-intrång. Inget i denna licens ska tolkas som (a) att några patent behöver underhållas, (b) garantier för något patents giltighet eller omfattning, (c) garantier eller intyg för att någon produkt eller tjänst inte bryter mot några patent, (d) ett avtal om att vidta rättsliga åtgärder mot någon som bryter mot något patent eller (e) en överföring av några rättigheter eller licenser under andra patentanspråk än de väsentliga anspråken.

Förbehållande av rättigheter

Alla rättigheter som inte uttryckligen ges här förbehålls.