Digital Publishing Suite | Ändra e-postadress som kopplats till Adobe ID

Ändra e-postadress

Många utgivare använder Adobe Digital Publishing Suite (DPS) med en personlig e-postadress som sitt Adobe ID. Detta ID är det Adobe ID som används för att publicera folios för ett program. Det används också som Titel-id i Viewer Builder och till att logga in på DPS-kontrollpanelen för att visa programmets analyser. Utgivare vill ibland i efterhand ändra den e-postadress som används för den här funktionen utan att avbryta någon funktion i deras program eller publiceringsprocesser.

Lösning: Logga in med e-postadressen för Adobe ID och redigera e-postadressen

För det första är det bäst att använda en icke-användarspecifik e-postadress som kan vara konfigurerad att vidarebefordra till en eller flera personer i ditt företag. Se även till att din IT-avdelning kan ändra adressen efter behov. Adobe rekommenderar en standard för < magazine_title > @ < publisher_domain >.

Kontrollera sedan att den e-postadress som du vill använda inte redan är kopplade till ett Adobe ID. Om så är fallet, kan du följa anvisningarna nedan för att ändra det till en annan giltig e-postadress. Det här steget frigör e-postadressen så att du kan använda den för ditt Adobe ID-program. Obs! Du kan inte ändra Adobe ID till en e-postadress som redan är kopplad till ett annat Adobe ID.

  1. Gå till Adobes webbsida.
  2. Klicka på Logga in.
  3. Logga in med befintlig e-postadress och lösenord.
  4. Klicka på användarnamnet överst till höger och välj Min information.
  5. Ändra e-postadress (och lösenord, om du vill) och klicka på
    Spara mina ändringar.

Nu måste den som loggar in på panelen Folio Builder, Adobe Content Viewer, eller DPS-kontrollpanelen använda den nya e-postadressen (och lösenord om detta har ändrats). Även om programmet uppdateras vid ett senare tillfälle i Viewer Builder är det viktigt att använda den nya e-postadressen som Titel-id.

Ytterligare information

DPS-program och publicerade folion har inte en e-postadress kopplade till dem. I stället finns det ett underliggande Konto-id som specificeras som en GUID (global unique identifier). Detta värde ändras inte när du redigerar ett Adobe ID. Därför fortsätter befintliga folion att skickas till de program som de just nu är kopplade till efter det att du har ändrat e-postadress. När du använder den nya e-postadressen i senare arbeten måste du se till att folion och program fortsätter att använda samma underliggande GUID.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?