Har du hittat rätt artikel?

Den här artikeln gäller Digital Publishing Suite. Mer om AEM Mobile finns i Kontoadministration.

Du måste ha ett verifierat Adobe ID för att kunna logga in på panelen Folio Builder, Digital Publishing Suite Dashboard och DPS App Builder.

Det är valfritt att logga in på panelen Folio Builder. Om du inte loggar in kan du skapa lokala folios och förhandsvisa dem med Desktop Viewer eller Adobe Content Viewer på en mobil enhet. Om du loggar in på panelen Folio Builder kan du överföra folios till acrobat.com-servern. Du kan hämta dessa folios till din mobila enhet eller dela dem med andra användare.

Skapa och verifiera ett Adobe ID (ej DPS-prenumeranter)

Om du har en kopia av InDesign CS6 eller senare kan du använda DPS-verktyg för att skapa och dela folior. Du skapar individuella Adobe ID:n genom att gå till https://digitalpublishing.acrobat.com/ och klicka på Create Account (Skapa konto). Registrera dig för ett konto med en giltig e-postadress. Adobe skickar ett bekräftelsemeddelande till dig. Öppna meddelandet och bekräfta det. Logga in på panelen Folio Builder eller Dashboard med Adobe ID:t.

Adobe ID knutet till program (Professional- och Enterprise-prenumeranter)

Du kan använda ett Adobe ID för en person (t.ex. ”johansvensson@gmail.com”) för att logga in på panelen Folio Builder och skapa folios. Om du publicerar en visningsprogramapp för flera folios, t.ex. en månadstidskrift, rekommenderar vi att du använder ett Adobe ID som är specifikt för det programmet, t.ex. dps.publikation@publisher.com. Använd verktyget Account Administration för att tilldela programrollen till ett e-postkonto.

Adobe ID för program
Adobe ID för program

A. Panelen Folio Builder B. DPS App Builder C. Anpassad visningsprogramapp som skapats med DPS App Builder som du använder för att visa folios som skapats med panelen Folio Builder 

Det Adobe ID som du använder för att logga in på panelen Folio Builder är bundet till det Adobe ID (ett s.k. titel-id) som du angav när du skapade visningsappen i DPS App Builder. Detta Adobe ID ska tilldelas en applikationsroll via verktyget Account Administration.

Anta till exempel att du tillhör ett företag som heter Sporty och publicerar tidningar om kajakpaddling och cykling. För att få bästa resultat bör du då skapa ett Adobe ID som du kallar dps.kajakpaddling@sporty.com och ett annat som du kallar dps.cykling@sporty.com.

När du skapar och publicerar folios om kajakpaddling, använder du ditt Adobe ID för kajakpaddling för att logga in på panelen Folio Builder och Folio Producer. När du skapar den anpassade visningsprogramappen för kajakpaddling anger du ditt Adobe ID för kajakpaddling i fältet Title ID (Rubrik-id) i DPS App Builder. (Det Adobe ID som du använder för att logga in på DPS App Builder kan vara ett annat Adobe ID, beroende på inställningarna i verktyget Account Administration.)

Du gör på liknande sätt för din app om cykling där du använder ditt Adobe ID för cykling för att skapa och publicera folios, och du anger både ditt Adobe ID och titel-id i DPS App Builder.

De folios du publicerar med hjälp av Adobe ID:t för kajakpaddling visas i appen för kajakpaddling. De folios du publicerar med hjälp av Adobe ID:t för cykling visas i appen för cykling.

Skapa delegat-Adobe ID (prenumeranter)

Ett delegat-Adobe ID bifogas med ett specifikt publiceringskonto och kan bara användas för det aktuella kontot. Använd verktyget Account Administration för att skapa ett Adobe ID om du vill använda en e-postadress som ett delegat-Adobe ID. Om du använder en annan metod för att skapa ett Adobe ID kan denna e-postadress inte användas som ett delegat-Adobe ID.

Om du är Professional- eller Enterprise-prenumerant använder du verktyget Account Administration för att tilldela ditt Adobe ID en annan roll, så att du kan använda det för att skapa ett program eller för att logga in på DPS App Builder. Se Verktyget Account Administration.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy