Skapa och hantera Adobe Acrobat Sign-mallar

En Sign-mall är en återanvändbar mall med formulärfält som du använder ofta. Du kan skapa en Sign-mall och använda den för att skicka avtal för underskrift.

Skapa en Adobe Acrobat Sign-mall

 1. Logga in på Acrobat Web på https://documentcloud.adobe.com med ditt Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala mediekonto (Facebook eller Google).

 2. Klicka på Signera > Skapa en mall i det övre navigeringsfältet.

  Välj Skapa en mall

 3. Ange ett namn för mallen.

 4. Gör något av följande för att välja ett dokument och skapa en Sign-mall:

  • Dra och släpp filen på det markerade området.
  • Klicka på Lägg till filer och välj sedan en fil från Document Cloud, Creative Cloud, Box, Dropbox eller Google Drive. Du kan också välja en fil från din dator. Klicka på Bifoga.
  • Du kan också dra och släppa filer till verktyget Skapa en mall på sidan Signera.
  Lägg till fil för att skapa en Sign-mall

 5. Klicka på Förhandsvisa och lägg till fält.

 6. Dokumentet är redan nu klart för att lägga till fält. Formulärfälten identifieras automatiskt i PDF-filen. Klicka på  -knappen för att placera de identifierade formulärfälten i PDF-dokumentet. Alternativt drar du fälten från flikarna i den högra rutan och släpper dem på önskad plats i dokumentet.

  Obs! Om du har lagt till flera dokument, konverteras dokumenten till PDF-dokument och kombineras i en enda fil. Den kombinerade filen öppnas så att du kan lägga till lämpliga fält.

  Lägg till fält i mallen

  • För att flytta ett fält, flyttar du muspekaren närmare kanten på fältet tills du ser ett flytthandtag, håller i handtaget och flyttar fältet efter behov.
  • För att ändra storlek på ett fält, håller du i det blå triangulära flytthandtaget och ändrar storlek på fältet efter behov.
  • För att ta bort ett fält, markerar du fältet och trycker på tangenten Delete på tangentbordet. Alternativt kan du högerklicka på ett fält och välja Ta bort.

  Mer information om hur du lägger till formulärfält finns i Fyll i avtalsfält i förhand och tilldela formulärfält till mottagare.

 7. Klicka på Spara. Du får ett bekräftelsemeddelande om att signaturmallen har skapats och en förhandsgranskning av den skapade mallen visas.

  Förhandsgranskning av skapad mall

  Den skapade signeringsmallen lagras i ditt Adobe Document Cloud-konto. Avsnittet för senast använda filer längst ner på startsidan listar alla mallar som du nyligen har skapat. Du kan också visa en lista över alla mallar genom att klicka på Dokument på den övre menyraden och sedan på Mallar.

  Visa alla skapade mallar

Hantera signaturmallar

Du kan också använda den nya funktionen Skicka för signering för att spåra och hantera dina mallar.

 1. Gå till startsidan i Adobe Acrobat och klicka på Dokument > Mallar.

  Visa alla skapade mallar

 2. Markera mallen för att visa mer information. En miniatyrbild av mallen visas i den högra rutan. Du kan utföra någon av följande åtgärder:

  • Öppna mall
  • Använd mall
  • Redigera mall
  • Ta bort mall
  • Ladda ned PDF
  • Ladda ned enskilda filer
  • Hämta formulärfältdata
  • Lägg till anteckningar

Om du vill byta vy från Adobe Acrobat-mallar till Adobe Acrobat Sign-vyn eller vice versa använder du inställningen i Adobe Acrobat-inställningarna enligt nedan.

 1. Klicka på din profil på startsidan i Adobe Acrobat och klicka sedan på Inställningar.

  Profilinställningar

 2. I dialogrutan Acrobat-inställningar markerar du alternativet Använd Acrobat Sign-hantering och klickar på Spara.

  Markera alternativet Använd Adobe Sign-hantering

 3. Klicka på Dokument > Alla avtal. Kontrollpanelen för Acrobat Sign-hantering visas. I listmenyn väljer du Visa bara biblioteksmallar.

  Instrumentpanelen Adobe Sign-hantering

  A. Skicka mall B. Redigera mall C. Ladda ned PDF D. Ta bort mall 

  Från instrumentpanelen kan du göra följande:

  A. Skicka mall – Klicka på Skicka och ange mottagarens uppgifter. Lägg till ett meddelande och klicka på Nästa.

  Lägg till formulärfälten

  B. Redigera mall – Klicka på Redigera. Lägg till mallformulärfälten och klicka på Spara. Du får en bekräftelse på att du har redigerat din biblioteksmall.

  Lägg till formulärfält i en mall

  Lägg till relevanta formulärfält och klicka på Skicka.

  C. Hämta PDF – Klicka på PDF-ikonen för att öppna mallen i PDF-format och klicka sedan på Hämta.

  D. Ta bort mall – Klicka för att markera dokumentet som du vill ta bort och klicka på Ta bort.

Liknande innehåll

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?