En Sign-mall är en återanvändbar mall med formulärfält som du använder ofta. Du kan skapa en Sign-mall och använda den för att skicka avtal för underskrift.

Steg för att skapa en Sign-mall:

 1. Logga in på Adobe Document Cloud på https://documentcloud.adobe.com med ditt Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala mediekonto (Facebook eller Google).

 2. I avsnittet Snabbstart klickar du på Skapa signeringsmall.

  Välj Skapa Sign-mall
 3. Ange ett namn för mallen.

 4. Gör något av följande för att välja ett dokument och skapa en Sign-mall:

  • Dra och släpp filen på det markerade området.
  • Klicka på Lägg till filer och välj sedan en fil från Document Cloud, Creative Cloud, Box, Dropbox eller Google Drive. Du kan också välja en fil från din dator. Klicka på Bifoga.
  Lägg till fil för att skapa en Sign-mall
 5. Klicka på Förhandsvisa och lägg till fält.

 6. Dokumentet är redan nu klart för att lägga till fält. Formulärfälten identifieras automatiskt i PDF-filen. Klicka på -knappen för att placera de identifierade formulärfälten i PDF-dokumentet. Alternativt drar du fälten från flikarna i den högra rutan och släpper dem på önskad plats i dokumentet.

  Obs! Om du har lagt till flera dokument, konverteras dokumenten till PDF-dokument och kombineras i en enda fil. Den kombinerade filen öppnas så att du kan lägga till lämpliga fält.

  Lägg till fält i mallen
  • För att flytta ett fält, flyttar du muspekaren närmare kanten på fältet tills du ser ett flytthandtag, håller i handtaget och flyttar fältet efter behov.
  • För att ändra storlek på ett fält, håller du i det blå triangulära flytthandtaget och ändrar storlek på fältet efter behov.
  • För att ta bort ett fält, markerar du fältet och trycker på tangenten Delete på tangentbordet. Alternativt kan du högerklicka på ett fält och välja Ta bort.

  Mer information om hur du lägger till formulärfält finns i

 7. Klicka på Spara. Du får ett bekräftelsemeddelande om att en signeringsmall har skapats.

  Bekräftelsemeddelande om skapad mall

  Den skapade signeringsmallen lagras i ditt Adobe Document Cloud-konto. Avsnittet för senast använda filer längst ner på startsidan listar alla mallar som du nyligen har skapat. Alternativt kan du, om du vill se en lista över alla dina mallar, klicka på För underskrift i sidofältet av Adobe Document Cloud Home och välja Skriv under mallar i listrutan.

  Visa alla skapade mallar

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy