Fyll i avtalsfält före sändning


Fältroll | Förifyllning av avsändare

Adobe Acrobat Sign-avtal kan innehålla fält som har ställts in för att tillåta dokumentavsändaren att förifylla data i fält innan dokumentet flyttas till signeringsfasen. Du kan ställa in ditt förifyllda dokument som en enstaka skicka-transaktion eller som ett återanvändningsbart dokument genom att skapa ett dokumentmallsbibliotek.

Titta på videon

 

Förifyllningsfasen inträffar före signeringsfasen så endast dessa fälttyper kan ha rollen angiven som Förifyll av avsändare:

 • Textfält
 • Betalning
 • Listruta
 • Kryssruta
 • Alternativknapp
 • Bild
 • Bifogad fil (finns på Business- och Enterprise-nivå)
 • De andra fälttyperna kan interageras i signeringsfasen endast om avsändaren signerar dokumentet.

Transaktionsfaserna inträffar i följande ordning:

 1. Skapa transaktion
  Dokumentet bifogas (antingen uppladdat eller tillagt från dokumentbiblioteket)

 2. Förhandsvisning-/redigeringsfasen (VALFRI)
  Endast om avsändaren markerar kryssrutan med etiketten Förhandsvisa, placera eller lägga till formulärfält
  (Fälten kan placeras och redigeras)

 3. Förifyllningsfasen (VALFRI)
  Endast om förifyllningsfält har placerats på dokumentet
  (Avsändaren kan interagera med de fält som har rollen angiven som Förifyllda)

 4. Signeringsfasen
  Dokument signeras
  Om avsändaren har valt att signera dokumentet kan de interagera med fälten som markerats som ”e-signera av avsändare”.

 5. Transaktion slutförs – Alla parter erhåller en signerad och ifylld kopia av dokumentet. Alla signerare har slutfört signeringsprocessen.

Gör följande för att ställa in förifyllningsrollen innan du drar fältet till dokumentet:

Rollen för förifyllnad på menyn Mottagare

Dubbelklicka på det fält som rollen ska ställas in för och som redan placerats och välj sedan Förifyll (av avsändare) på snabbmenyn Roll.

Snabbmenyn Roll på menyn Fält

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto