Du kan hämta dokument som undertecknats av andra med hjälp av verktyget Skicka för signering, vilket baseras på molntjänsterna för Adobe Sign. Detta gör det möjligt för signerare att undeteckna avtal snabbt med hjälp av en webbläsare eller en mobil enhet, oavsett plats. Signerare behöver inte registrera sig eller köpa en Adobe-produkt för att underteckna avtalen.

 

Hämta avtal undertecknade av andra online

Filtyper som stöds för underskrift

Utöver PDF-filer kan du även skicka Microsoft Office-filer, olika bildfiler, HTML-filer och textfiler för underskrift. Filtyper som stöds är: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, CSV, HTML, HTM, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG och PNG.

Obs!

Gör alla ändringar innan du undertecknar det. Det undertecknade avtalet är certifierat av Adobe Sign. Ändringar av det undertecknade avtalet upphäver certifieringen.

Steg för att skicka dokument för signering:

 1. Logga in på Adobe Document Cloud Home på https://documentcloud.adobe.com med ditt Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala mediekonto (Facebook eller Google).

 2. I avsnittet Snabbstart, klickar du på Skicka för signering.

  choose-send-for-signature
 3. På startsidan för Skicka för signering gör du följande:

  1. I fältet Till anger du mottagarnas e-postadresser. Som standard är inställningen Slutför i ordning avstängd. Ange e-postadresserna i den ordning som du vill att dokumentet ska undertecknas. Siffrorna vid e-postadresserna återspeglar deltagandeordningen. Om du inte vill följa någon särskild ordning för underskrift, växlar du till Slutför i vilken ordning som helst.
   (Valfritt) Klicka på Lägg till mig om du vill inkluderas som signerare av dokumentet.
  2. Ändra standardtexten i området Meddelande efter behov.
   (Valfritt) Om du vill lägga till fler personer enkom i informationssyfte, använder du knappen Visa kopia button för att lägga till deras e-postadresser i CC-listan.
  3. (Valfritt) Välj Lösenordsskydd om du kräver att mottagarna anger ett lösenord för att öppna och visa den undertecknade PDF-filen.
  4. (Valfritt) Välj Ange påminnelse för att ställa in frekvensen för påminnelser som ska skickas tills avtalet är slutfört.
  5. Klicka på Lägg till filer och välj sedan dokumentet.
  Alternativ för Skicka för signering
  A. Mottagarens e-postadress B. Meddelande C. Lösenordsskydd D. Ange påminnelse E. Lägg till filer 

  Obs!

  Klicka på ikonen om du vill få en detaljerad beskrivning av något av dessa alternativ.

 4. Klicka på Nästa.

 5. Dokumentet är nu klart för att lägga till fält som du vill att signerarna ska fylla i eller underteckna. Formulärfälten identifieras automatiskt i PDF-filen. Klicka på ikonen  för att placera de identifierade formulärfälten i PDF-dokumentet. Alternativt drar du fälten från flikarna i den högra rutan och släpper dem på önskad plats i dokumentet.

  Obs! Om du har lagt till flera dokument, konverteras dokumenten till PDF-dokument och kombineras i en enda fil. Den kombinerade filen öppnas så att du kan lägga till lämpliga fält.

  Lägg till formulärfält

  Mer information om hur du lägger till formulärfält finns i

 6. När du har placerat alla önskade fält i dokumentet, klickar du på Skicka. Avtalet skickas till mottagarna för underskrift och ett bekräftelsemeddelande visas.

  Bekräftelse på skickat dokument

  En kopia av det skickade avtalet lagras också på ditt Adobe Document Cloud-konto. Avsnittet för senast använda filer längst ner på startsidan listar alla avtal som du nyligen har skickat för underskrift. Alternativt, om du vill se listan över alla dina avtal, klickar du på För underskrift i sidofältet av Document Cloud Home.

Spåra avtal som skickats för underskrift

Utöver det befintliga Adobe Sign-hanteringsgränssnittet kan du även använda den nya Skicka för signering-upplevelsen för att spåra och hantera dina avtal och mallar.

Steg för att spåra avtal med den nya Skicka för signering-upplevelsen

 1. I sidofältet av Document Cloud Home, klickar du på För underskrift.

  Spåra skickade avtal
  A. Alla Skriv under avtal B. Filtrera på avtal eller mallar C. Filtrera avtal efter status 

  A. För underskrift: Alla avtal som skickats för underskrift visas tillsammans med följande information:

  • Namn: Namn på det avtal som skickats för underskrift.
  • Ändrat: Tidsstämpel för den senaste aktivitet som utförts på avtalet.
  • Status: Antalet personer som har slutfört avtalet.

  B. Filtrera på avtal eller mallar: Skriv under avtal listas som standard. Klicka på filtret och välj Skriv under mallar när du vill visa Skriv under mallar.

  Filtrera på Skriv under avtal eller mallar

  C. Filtrera avtal efter status: Skriv under avtal listas efter senaste ändringsdatum. Klicka på filterikonen och välj lämplig status när du vill filtrera avtal efter status.

  Filtrera Skriv under avtal efter status
 2. Markera avtalet för att visa mer information. En miniatyrbild av avtalet visas i den högra rutan. Du kan utföra någon av följande åtgärder:

  • För att visa aktiviteten, expanderar du listan genom att klicka på piltangenten ().
  • Ställ in Påminnelse för mottagarna eller dig själv.
  • Avbryt avtal.
  • Lägg till en/ett din personligt Anteckning.
  • Hämta granskningsrapport.
  Visa PDF-information

Steg för att spåra avtal med den nya instrumentpanelen för Adobe Sign Hantera

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy