Du kan hämta dokument som undertecknats av andra med verktyget Skicka för signering som använder molntjänsterna för Adobe Sign.

 

Hämta avtal som signerats online av andra

Utöver PDF-filer kan du även skicka Microsoft Office-filer, olika bildfiler, HTML-filer och textfiler för underskrift. Filtyper som stöds är: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, CSV, HTML, HTM, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG och PNG.

Obs!

Slutför redigeringen innan du skickar dokumenten för signering. Det undertecknade avtalet är certifierat av Adobe Sign. Ändringar av det undertecknade avtalet upphäver certifieringen.

Steg för att skicka dokument för signering:

 1. Logga in på Adobe Document Cloud Home på https://documentcloud.adobe.com med ditt Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala mediekonto (Facebook eller Google).

 2. Klicka på Signera > Begär signaturer i det övre navigeringsfältet.

  Skicka för signatur
 3. Välj ett dokument som du vill skicka för signering på ett av följande sätt och klicka på Fortsätt:

  • Välj ett dokument från fillistan eller listan över senast använda filer.
  • Du kan också lägga ett dokument från datorn eller dra och släppa dokumentet på det markerade området.
  Välj en fil från listan Senaste eller Filer
  Välj en fil från din dator

  Obs!

  Lösenordsskyddade PDF-filer stöds inte. Du måste ta bort lösenordet innan du laddar upp PDF-dokument.

 4. På startsidan för Begär signaturer gör du följande:

  1. I fältet Mottagare anger du mottagarnas e-postadresser.
   (Valfritt) Klicka på Lägg till mig om du vill inkluderas som signerare av dokumentet.
  2. Ändra standardtexten i området Meddelande efter behov.
   (Valfritt) Om du vill lägga till fler personer enkom i informationssyfte, använder du knappen Visa kopia button för att lägga till deras e-postadresser i CC-listan.
  3. (Valfritt) Välj Lösenordsskydd om du kräver att mottagarna anger ett lösenord för att öppna och visa den undertecknade PDF-filen.
  4. (Valfritt) Välj Ange påminnelse för att ställa in frekvensen för påminnelser som ska skickas tills avtalet är slutfört.
  5. Klicka på Lägg till filer och välj sedan dokumentet.
  Alternativ för Skicka för signering
  A. Mottagarens e-postadress B. Meddelande C. Lösenordsskydd D. Ange påminnelse E. Lägg till filer 

  Obs!

  Klicka på ikonen om du vill få en detaljerad beskrivning av något av dessa alternativ.

 5. Klicka på Nästa.

  Dokumentet är nu klart för att lägga till fält som du vill att signerarna ska fylla i eller underteckna.

  Obs! Om du har lagt till flera dokument, konverteras dokumenten till PDF-dokument och kombineras i en enda fil. Den kombinerade filen öppnas så att du kan lägga till lämpliga fält.

 6. Sidan där du kan ange platser för att fylla i och signera visas. Om du skickar ett platt formulär visas det förenklade läget, annars visas det avancerade läget.

  • Förenklat läge
   Det här läget är ett förenklat redigeringsläge där du kan tilldela fält till flera signerare. När du väljer en signerare i den högra rutan och lägger till fält i formuläret kommer fälten att tilldelas signeraren. Det innebär att dessa fält kommer att vara tillgängliga så att signeraren kan fylla i information och signera formuläret. När du vill placera ett signaturfält eller ett annat fält kan du klicka på önskad plats i dokumentet och ange fältets egenskaper via snabbmenyn.
  Ange platser för att fylla i och signera i förenklat läge

  Du kan ändra vem som tilldelats ett fält med det flytande verktygsfältet. De tilldelade färgerna till signerarna gör det enkelt att särskilja fälten för respektive signerare.

  Flytande verktygsfält
  Flytande verktygsfält
  Välj signerare
  Välj signerare
  Visa fler fält
  Välj fälttyp
  • Avancerat läge
   Klicka på Växla till avancerat läge för att se alternativen som visas nedan. Klicka på -knappen för att placera de identifierade formulärfälten i PDF-dokumentet. Alternativt drar du fälten från flikarna i den högra rutan och släpper dem på önskad plats i dokumentet.
  Lägga till signaturfält i dokument

  Mer information om hur du lägger till formulärfält finns i

  Obs!

  Du kan växla mellan förenklat läge och avancerat läge för flera signerare. Byt läge genom att klicka på Växla till förenklat läge i den högra rutan.

 7. När du har placerat alla önskade fält i dokumentet, klickar du på Skicka. Ett bekräftelsemeddelande visas och sedan visas en förhandsgranskning av det skickade avtalet. I den högra rutan i förhandsgranskningen av avtalet kan du göra följande:

  • Visa status för avtalet.
  • Ange påminnelser för dig själv eller mottagaren.
  • Avbryta avtalet.
  • Ladda ned PDF-avtalet.
  • Hämta granskningsrapport.
  • Dölj avtal.
  • Dela avtal när du vill att andra ska kunna visa och komma åt avtalet och dess status från sina Adobe Sign-konton.
  • Lägg till personliga anteckningar.
  • Ladda ned enskilda filer om du har lagt till flera filer i avtalet.
  • Om du vill visa tidsstämplar för alla aktiviteter, expanderar du listan genom att klicka på piltangenten ().
  Bekräftelse på skickat dokument

  En kopia av det skickade avtalet lagras också på ditt Adobe Document Cloud-konto. Avsnittet för senast använda filer längst ned på startsidan listar alla avtal som du nyligen har skickat. Du kan också visa en lista över alla avtal genom att klicka på Dokument på den övre menyraden och sedan på Alla avtal.

Spåra avtal som skickats för underskrift

Utöver den befintliga instrumentpanelen för Adobe Sign-hantering kan du även använda den nya startsidan i Adobe Acrobat för att spåra och hantera avtal och mallar.

 1. Klicka på Dokument > Alla avtal på den övre menyraden. Alla avtal visas tillsammans med följande information:

  • Mottagare: Visar namnen på mottagarna av avtalet.
  • Avsändare: Visar namnet på avtalets avsändare.
  • Titel: Namn på det avtal som skickats för underskrift.
  • Status: Antalet personer som har slutfört avtalet.
  • Ändrat: Tidsstämpel för den senaste aktivitet som utförts på avtalet.
  Spåra skickade avtal
  A. Alla Skriv under avtal B. Visa avtal efter status C. Visa mallar 

  B. Visa efter status: Avtal listas efter senaste ändringsdatum. Om du vill visa avtalen ordnade efter aktuell status klickar du på lämplig status: Pågår, Väntar på dig, Slutfört, Avbrutet, Utgånget, Arkiverat eller Utkast.

  Filtrera på Skriv under avtal eller mallar

  C. Visa mallar: Klicka på Mallar om du vill visa Sign-mallar.

 2. Markera avtalet om du vill visa mer information. En miniatyrbild av avtalet visas i den högra rutan. Du kan utföra någon av följande åtgärder:

  • Visa avtalets status.
  • Öppna avtalet.
  • Ställ in Påminnelse för mottagarna eller dig själv.
  • Avbryt avtal.
  • Ladda ned PDF-avtal.
  • Hämta granskningsrapport.
  • Dölj avtal.
  • Dela en kopia av avtalet.
  • Lägg tilldin personligtAnteckning.
  • Ladda ned enskilda filer om du har lagt till flera filer i avtalet.
  • För att visa aktiviteten, expanderar du listan genom att klicka på piltangenten ().
  Visa avtalsdetaljer

Om du vill byta vy från Adobe Acrobat-avtal och -mallar till Adobe Sign-vyn eller vice versa, använder du inställningen i Adobe Acrobat-inställningarna enligt nedan.

 1. Klicka på din profil på startsidan i Adobe Acrobat och klicka sedan på Inställningar.

  Profilinställningar
 2. I dialogrutan Acrobat-inställningar markerar du alternativet Använd Adobe Sign-hantering och klickar på Spara.

  Markera alternativet Använd Adobe Sign-hantering
 3. Klicka på Dokument > Alla avtal på den övre menyraden. Instrumentpanelen för Adobe Sign Hantera visas.

  Status på avtal skickade för signering

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy