Skicka dokument för signering online

Du kan få dokument eller avtal undertecknade av andra med hjälp av tjänsten Begär signaturer, som bygger på molntjänster som tillhandahålls av Adobe Acrobat Sign.

Varning:

Ett felmeddelande som till exempel ”Begärande enhet för stor” eller ”Serverfel” är vanligtvis resultatet av en begäran som levererar för mycket cookie-data till Adobe-servrarna.

Korrigera genom att rensa dina cookies i webbläsaren och försök igen.

Uppdateringar av funktionen Begär e-signatur introduceras för närvarande i en stegvis distribution. Du kan enkelt avgöra om ditt konto har uppdaterats till den moderna versionen genom att kontrollera gränssnittet när du öppnar Verktyget Begär e-signaturer:

Välj Begär e-signatur

På den klassiska landningssidan visas hela konfigurationsgränssnittet:

Klassiskt gränssnitt

På den moderna landningssidan används en guidad process som uppmanar användaren att först ladda upp en fil och sedan fortsätta till att konfigurera mottagarna:

Modernt gränssnitt

Välj gränssnitt:

Filtyper som stöds för signering

Utöver PDF-filer kan du även skicka Microsoft Office-filer, olika bild- och textfiler för signering. Filtyper som stöds är: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG och PNG.

Obs!

Slutför redigeringen innan du skickar dokumenten för signering. Det signerade avtalet är certifierat av Acrobat Sign. Ändringar av det undertecknade avtalet upphäver certifieringen.

Skicka dokument för signering

 1. Logga in på Acrobat Web på https://documentcloud.adobe.com med ditt Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala mediekonto (Facebook eller Google).

 2. Klicka på Signera > Begär signaturer i det övre navigeringsfältet.

  Begär signaturer

 3. På startsidan för Begär signaturer gör du följande:

  1. I fältet Mottagare anger du mottagarnas e-postadresser.
   (Valfritt) Klicka på Lägg till mig om du vill inkluderas som undertecknare av dokumentet.
  2. Ändra standardtexten i området Meddelande efter behov.
   (Valfritt) Om du vill lägga till fler personer endast i informationssyfte, använder du knappen Visa kopia för att lägga till deras e-postadresser i CC-listan.
  3. (Valfritt) Välj Lösenordsskydd om du kräver att mottagarna anger ett lösenord för att öppna och visa den signerade PDF-filen.
  4. (Valfritt) Välj Ange påminnelse för att ställa in frekvensen för påminnelser som ska skickas tills avtalet är slutfört.
  5. Klicka på Lägg till filer och välj sedan dokumentet.
  Alternativ för Skicka för signering

  A. Mottagarens e-postadress B. Meddelande C. Lösenordsskydd D. Tidsgräns för slutförande E. Ange påminnelse F. Lägg till filer G. Förhandsgranska och lägg till fält 

  Obs!

  Klicka på ikonen med ett frågetecken om du vill få en detaljerad beskrivning av något av dessa alternativ.

 4. Klicka på Nästa.

  Dokumentet är nu klart för att lägga till fält som du vill att signerarna ska fylla i eller underteckna.

  Obs! Om du har lagt till flera dokument, konverteras dokumenten till PDF-dokument och kombineras i en enda fil. Den kombinerade filen öppnas så att du kan lägga till lämpliga fält.

 5. Sidan där du kan ange platser för att fylla i och signera visas. Om du skickar ett platt formulär visas det förenklade läget, annars visas det avancerade läget.

  • Förenklat läge
   Detta läge tillhandahåller förenklad redigering med möjlighet att tilldela fält till flera undertecknare. När du väljer en signerare i den högra rutan och lägger till fält i formuläret kommer fälten att tilldelas signeraren. Det innebär att dessa fält kommer att vara tillgängliga så att signeraren kan fylla i information och signera formuläret. När du vill placera ett signaturfält eller ett annat fält kan du klicka på önskad plats i dokumentet och ange fältets egenskaper via snabbmenyn.
  Ange platser för att fylla i och signera i förenklat läge

  Du kan ändra vem som tilldelats ett fält med det flytande verktygsfältet. De tilldelade färgerna till signerarna gör det enkelt att särskilja fälten för respektive signerare.

  Flytande verktygsfält
  Flytande verktygsfält

  Välj signerare
  Välj signerare

  Visa fler fält
  Välj fälttyp

  • Avancerat läge
   Klicka på Byt till avancerat läge för att se alternativen som visas nedan. Klicka på knappen längst upp till vänster för att placera de identifierade formulärfälten i PDF-dokumentet. Alternativt drar du fälten från flikarna i den högra rutan och släpper dem på önskad plats i dokumentet.
  Lägga till signaturfält i dokument


  Mer information om hur du lägger till formulärfält finns i Fyll i avtalsfält i förhand och tilldela formulärfält till mottagare..

  Obs!

  Du kan växla mellan förenklat läge och avancerat läge för flera signerare. Byt läge genom att klicka på Byt till enkelt läge i den högra rutan.

 6. När du har placerat alla önskade fält i dokumentet, klickar du på Skicka. Ett bekräftelsemeddelande visas och sedan visas en förhandsgranskning av det skickade avtalet. I den högra rutan i förhandsgranskningen av avtalet kan du göra följande:

  • Visa status för avtalet.
  • Ange påminnelser för dig själv eller mottagaren.
  • Avbryta avtalet.
  • Ladda ned PDF-avtalet.
  • Hämta granskningsrapport.
  • Dölj avtal.
  • Dela avtal när du vill att andra ska kunna se och komma åt avtalet och dess status från sina Acrobat Sign-konton.
  • Lägg till anteckningar.
  • Ladda ned enskilda filer om du har lagt till flera filer i avtalet.
  • Om du vill visa tidsstämplar för alla aktiviteter, expanderar du listan genom att klicka på piltangenten (>).
  Bekräftelse på skickat dokument

  En kopia av det skickade avtalet lagras också på ditt Adobe Document Cloud-konto. Avsnittet för senast använda filer längst ned på startsidan listar alla avtal som du nyligen har skickat. Du kan också visa en lista över alla avtal genom att klicka på Dokument på den övre menyraden och sedan på Alla avtal.

Spåra avtal som skickats för signering

Utöver den befintliga kontrollpanelen för Acrobat Sign Manage kan du även använda det nya webbgränssnittet i Adobe Acrobat för att spåra och hantera avtal och mallar.

 1. Klicka på Dokument > Alla avtal på den övre menyraden. Alla avtal visas tillsammans med följande information:

  • Mottagare: Visar namnen på mottagarna av avtalet.
  • Avsändare: Visar namnet på avtalets avsändare.
  • Titel: Namn på det avtal som skickats för underskrift.
  • Status: Antalet personer som har slutfört avtalet.
  • Ändrat: Tidsstämpel för den senaste aktivitet som utförts på avtalet.
  Spåra skickade avtal

  A. Alla Skriv under avtal B. Visa avtal efter status C. Visa mallar 

  B. Visa efter status: Avtal listas efter senaste ändringsdatum. Om du vill visa avtalen ordnade efter aktuell status klickar du på lämplig status: Pågår, Väntar på dig, Slutfört, Avbrutet, Utgånget, Arkiverat eller Utkast.

  Filtrera på Skriv under avtal eller mallar

  C. Visa mallar: Klicka på Mallar om du vill visa Sign-mallar.

 2. Markera avtalet om du vill visa mer information. En miniatyrbild av avtalet visas i den högra rutan. Du kan utföra någon av följande åtgärder:

  • Visa avtalets status.
  • Öppna avtalet.
  • Ställ in Påminnelse för mottagarna eller dig själv.
  • Avbryt avtal.
  • Ladda ned PDF-avtal.
  • Hämta granskningsrapport.
  • Dölj avtal.
  • Dela en kopia av avtalet.
  • Lägg till personliga anteckningar.
  • Ladda ned enskilda filer om du har lagt till flera filer i avtalet.
  • För att visa aktiviteten, expanderar du listan genom att klicka på piltangenten (>).
  Visa avtalsdetaljer

Om du vill byta vy från Adobe Acrobat-avtal och -mallar till Acrobat Sign-vyn eller vice versa, använder du inställningen i Adobe Acrobat-inställningarna enligt nedan.

 1. Klicka på din profil på startsidan i Adobe Acrobat och klicka sedan på Inställningar.

  Profilinställningar

 2. I dialogrutan Document Cloud-inställningar markerar du alternativet Använd Acrobat Sign-hantering och klickar sedan på Spara.

  Markera alternativet Använd Adobe Sign-hantering

 3. Klicka på Dokument > Alla avtal på den övre menyraden. Kontrollpanelen för Acrobat Sign-hantering visas.

  Status på avtal skickade för signering

  Från instrumentpanelen kan du göra följande:

  • Hantera avtal och få specifik information om transaktioner
  • Se statusen på dina avtal
  • Visa verifieringskedjan för ett avtal
  • Ladda upp en signerad kopia av ett avtal
  • Avbryta ett avtal

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?