Ta bort Acrobat Sign-avtal och biblioteksmallar

Översikt

Webbanvändare av Acrobat kan ta bort sina Acrobat Sign-avtal och biblioteksmallar genom att välja Ta bort från listan Åtgärder.

Om du tar bort en biblioteksmall tas mallen bort och den kan inte återställas om borttagningen verifieras.

Ta bort ett avtal utlöser en ”mjuk borttagning” som flyttar avtalet till en borttagetkö och sparar den i 14 dagar. Efter 14 dagar tas avtalet och alla tillhörande dokument (fältdata, stöddokument, granskningsrapport osv.) bort helt från databasen.

När som helst innan 14-dagarsfristen har gått ut kan användaren hämta avtalet från mappen Borttaget och återställa den till den synliga kön.

Ta bort en mall

 1. Gå till fliken Dokument.

 2. Markera filtret Mallar i den vänstra panelen.

 3. Markera den enskilda mall som du vill ta bort för att öppna listan Åtgärder i den högra panelen.

 4. Välj Ta bort från listan Åtgärder.

  Välj åtgärden Ta bort för mallen

 5. En kontroll visas för att bekräfta att du vill ta bort mallen permanent.

  Välj Ta bort.

  Kontrollen Ta bort mallen

Ta bort ett avtal

 1. Gå till fliken Dokument.

 2. Välj det filter i den vänstra panelen som innehåller avtalet som ska tas bort.

 3. Markera det enskilda avtal som du vill ta bort för att öppna listan Åtgärder i den högra panelen.

 4. Välj Ta bort från listan Åtgärder.

  Obs!

  Ta bort ett avtal som Pågår avbryter automatiskt avtalet.

  Ta bort en avtalsaktivitet

 5. En kontroll visas för att bekräfta att du vill ta bort avtalet.

  Välj Ta bort avtal.

  Kontrollen Ta bort avtalet

Återställa ett borttaget avtal eller en borttagen mall

 1. Gå till fliken Dokument.

 2. Markera alternativet Borttagna i den vänstra panelen.

 3. Markera det enskilda avtal som du vill återställa för att öppna listan Åtgärder i den högra panelen.

 4. Välj Återställ från listan Åtgärder.

  Obs!

  Det finns två andra alternativ för avtal i kön Borttaget:

  • Öppna avtal – Öppnar en vy över avtalet.
  • Hämta PDF – Hämtar en kopia av PDF-filen.
  Välj Återställ

 5. Ett meddelande om att avtalet har återställts visas längst ned i fönstret.

Loggning av händelserna borttaget och återställt i listan Aktivitet och granskningsrapporten

Granskningsrapporten för ett avtal loggar inte händelser för bortagning och återställning av ett avtal.  Om avtalet pågår när du tar bort det är den första åtgärden att avbryta avtalet och sedan flytta avtalet till borttagetkön. När ett avtal får en slutlig status (avbrutet, utgånget osv.) slutförs granskningsrapporten och inga ytterligare uppdateringar kan infogas. Den enda händelse du kommer att se är annulleringshändelsen.

Aktivitetsloggen fortsätter att logga händelser för avtalet trots avtalsstatusen. Loggen registrerar alltså händelserna borttaget och återställt (varje gång).

Granskningsrapport och aktivitetslista

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?