Använd Adobe Document Cloud när du vill lagra och dela stora filer online. Du kan enkelt överföra filer till Document Cloud och hantera dem från din dator eller mobila enhet.

Logga in på Adobe Document Cloud

Gå till Document Cloud Home och logga in med ditt Adobe ID och lösenord, eller med ditt sociala mediekonto (Facebook eller Google).

I sidofältet, klickar du på Filer. Alla dina filer och mappar visas.

Filer som lagras i Adobe Document Cloud
Lista över filer som lagras i Adobe Document Cloud

När du markerar en fil, ser du de kommandon som är tillgängliga för filen baserat på dess typ. Om du till exempel markerar en PDF-fil, ser du alla kommandon utom Skapa PDF. När du markerar en mapp, ser du endast mappspecifika kommandon, till exempel Ändra namn, Flytta, Hämta och Ta bort.

Överföra filer

Du kan överföra filer till molnet på flera sätt med Adobe Document Cloud. Om du vill lägga till filer gör du på ett av följande sätt:

 • I avsnittet Snabbstart av Document Cloud Home, klickar du på Ladda upp fil. Markera filen eller filerna som du vill överföra i dialogrutan Filöverföring och klicka sedan på Öppna.

 • Om du överför filer till en ny eller tom mapp öppnar du mappen och klickar sedan på ikonen Filöverföring i det övre högra hörnet av programfönstret. Dra filer från datorn till programfönstret.

En förloppsindikator visas medan Document Cloud överför filerna och skannar dem för att söka efter virus.

Överför filer i en mapp

Hantera filer

Så här byter du namn på en fil

 1. Markera filen och klicka på Ändra namn i den högra rutan.
 2. Ändra namnet och klicka på Spara.

Så här hämtar du en fil

 • Markera filen och klicka på Hämta i den högra rutan.
Hämta en fil

Om du vill flytta en eller flera filer till en annan mapp

 1. Markera filerna och klicka på Flytta i den högra rutan.
 2. Välj lämplig mapp och klicka sedan på Flytta-knappen.

Om du vill skapa en ny mapp, klickar du på ikonen Ny mapp det övre högra hörnet av sidan. Ange ett namn på mappen och klicka på Skapa-knappen.

Så här gör du för att dela en eller flera filer

 1. Välj filer och klicka på Dela i den högra rutan.
 2. I panelen Dela kan du välja att bjuda in personer för att visa eller granska filen.

Mer information finns i Dela och spåra PDF-dokument online.

Så här gör du för att ta bort en eller flera filer

 1. Välj filer och klicka på Ta bort i den högra rutan.
 2. Klicka på knappen Fortsätt.

Du kan också välja en mapp som du vill Ändra namn på, flytta eller ta bort.

Sortera, filtrera och söka efter filer

Du kan sortera filer efter namn, ändringsdatum, tilläggsdatum eller storlek

Om du vill söka efter filer som du har överfört till Document Cloud ska du ange ett sökord i rutan Sök högst upp i programfönstret och sedan trycka på Retur. En lista med alla lagrade dokument som matchar sökvillkoren visas.

 1. Klicka på Namn i sidhuvudet.

 2. Välj ett filter i Sortera efter-snabbmenyn.

  Sortera filer

Förhandsgranska filer

 1. Om du vill förhandsgranska en fil, väljer du den filen. En liten förhandsgranskning visas i den högra rutan. Du kan också visa information om filen, till exempel typ, datum när den ändrats och storlek.
  När du arbetar i förhandsgranskningsläge kan du utföra åtgärder som att ta bort, hämta eller byta namn på filer med hjälp av verktygen i den högra rutan.
 2. Klicka på själva filen om du vill öppna den i helskärmsläge och se en större förhandsgranskning av filen.
  När du arbetar med förhandsgranskning i helskärmsläge kan du exportera eller skapa PDF-filer, fylla i och signera ett PDF-formulär, ordna sidor i en PDF-fil och skicka dokument för underskrift. Alternativen varierar beroende på den valda dokumenttypen.
 3. Du kan också dela dokumentet från förhandsgranskningen i helskärmsläge genom att klicka på fildelningsikonen () i det övre verktygsfältet.
 4. Skärmen visas alltid stående om du inte valt att Avdocka stående orientering.
 5. Om du vill avdocka displayen håller du musen över den nedre delen av förhandsvisningen och klickar på ikonen Docka längst ned när den stående skärmen visas.

Klicka på bakåtpilen i det övre vänstra hörnet av programfönstret om du vill stänga en komplett förhandsgranskning och återgå till filvyn.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy